Chi tiết đề thi

Đề thi ôn luyện 2 môn vật lý 11 năm 2018

ctvloga3
1 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48121] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 V/m .Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.1$0^{-4}$ N .Độ lớn của điện tích đó là

Câu 2 [48120] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một nguồn điện suất điện động E, có điện trở trong r được mắc nối tiếp với điện trở R = r, cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn đó bằng 3 nguồn giống hẽt nó mắc song song. Tính cường độ dòng điện trong mạch.

Câu 3 [48119] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Hiệu điện thế giữa hai điểm M,N là $U_{MN}$ = 2V .Một điện tích q = - 1C  di chuyển từ N đến M thì công của lực điện trường là

Câu 4 [48118] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Nếu truyền cho một quả cầu trung hoà điện 1$0^5$ điện tử thì quả cầu sẽ mang một điện tích là:

Câu 5 [48116] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Cho một vật tích điện tích $q_1$ = 2.1$0^{-5}$ C tiếp xúc một vật tích điện tích $q_2$ = - 8 .1$0^{-5}$ C .Điện tích của hai vật sau khi cân bằng là

Câu 6 [48112] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một đọan mạch có chứa nguồn điện khi mà

Câu 7 [48110] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Một hệ cô lập gồm hai vật trung hoà điện ,ta có thể làm chúng nhiễm điện bằng cách :

Câu 8 [48109] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Các kim lọai đều dẫn điện tốt :

Câu 9 [48107] - [Loga.vn]

Dấu hiệu tổng quát nhất để nhận biết dòng điện là :

Câu 10 [48106] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây là sai ?

Câu 11 [48105] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Điều kiện để có dòng điện là chỉ cần có

Câu 12 [48104] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời SAI.

Câu 13 [48103] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một nguồn điện suất điện động E, có điện trở trong r được mắc nối tiếp với điện trở R = r, cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn đó bằng 3 nguồn giống hẽt nó mắc nối tiếp. Tính cường độ dòng điện trong mạch.

Câu 14 [48101] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng  Hai quả cầu nhỏ tích điện, đặt cách nhau khoảng r nào đó. Lực điện tác dụng giữa chúng là F. Nếu điện tích mỗi quả cầu tăng gấp đôi, còn khoảng cách giảm đi một nửa, thì lực tác dụng giữa chúng sẽ là :

Câu 15 [48100] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG . Một nguồn điện suất điện động E = 8V, có điện trở trong r = 1\[\Omega \] được mắc nối tiếp với mạch ngòai gồm điện trở R = 14\[\Omega \]tạo thành mạch kín. Công suất của mạch ngòai là :

Câu 16 [48098] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Gọi U là hiệu điện thế đặt vào hai cực của một acqui có suất điện động \[\xi \], điện trở trong r để nạp điện cho nó. Thời gian nạp điện cho acqui là t, cường độ dòng điện qua acqui là I. Điện năng A mà acqui tiêu thụ là :

Câu 17 [48097] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG . Công của nguồn điện KHÔNG THỂ tính bằng :

Câu 18 [48096] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Một quả cầu khối lượng m = 1g treo trên một sợi dây mảnh cách điện .Quả cầu nằm trong điện trường đều có phương nằm ngang ,cường độ E = 2.1$0^3$ V/m .Khi đó dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 6$0^0$ .Hỏi sức căng của sợi dây và điện tích của quả cầu ?Lấy g =10m/$s^2$

Câu 19 [48095] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Bộ nguồn điện gồm 3 dãy mắc song song, mỗi dãy có 10 nguồn mắc nối tiếp. Mỗi nguồn có E = 1,1V, r = 0,1\[\Omega \]. Mạch ngòai là 1 sợi dây niken chiều dài l = 50m, tiết diện S = 0,5m$m^2$ , điện trở suất\[\rho \]= 0,42.1$0^{-6}$\[\Omega \].m. Tình cường độ dòng điện chạy qua mỗi nguồn và hiệu điện thế trên điện trở trong của nó.

Câu 20 [48094] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Dòng điện chạy qua mạch nào dưới đây KHÔNG PHẢI LÀ dòng điện không đổi ? Trong mạch điện :

Câu 21 [48093] - [Loga.vn]

Khi nhúng một đầu của cặp nhiệt điện vào nước đá đang tan ,đầu còn lại nhúng vào nước sôi thì suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện là E = 0,860mV .Hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện đó là

Câu 22 [48092] - [Loga.vn]

Một điện tích điểm q =1$0^{-7}$ C đặt trong điện trường của một điện tích điểm Q,chịu tác dụng của lực F =3.1$0^{-3}$N .Cường độ điện trường E tại điểm đặt điện tích q là

Câu 23 [48091] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển động có hướng của CÁC ELECTRÔN :

Câu 24 [48090] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Tại A có điện tích điểm $q_1$ .Tại B có điện tích $q_2$ .Người ta tìm được một điểm M trong đoạn thẳng AB và ở gần A hơn B tại đó điện trường bằng không .Ta có :

Câu 25 [48088] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu 26 [48087] - [Loga.vn]

Câu nào dưới đây là sai?

Câu 27 [48086] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm $q_1$ =4q và $q_2$ = -q đặt tại hai điểm A và B cách nhau 9cm trong chân không .Điểm M có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0 cách B một khoảng

Câu 28 [48085] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Hạt tải điện trong kim lọai là các electrôn :

Câu 29 [48084] - [Loga.vn]

Chọn câu ĐÚNG. Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện trở \[\alpha \] = 65 \[\mu \] V/ K được đặt trong không khí ở nhiệt độ 2$0^o$C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 23$2^o$C . Suất điện động nhiệt của cặp nhiệt điện đó là

Câu 30 [48083] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời sai Có bốn điện tích M,N,P,Q .Trong đó M hút N ,nhưng đẩy P ,P hút Q .Vậy:

Câu 31 [48081] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Hai nguồn điện có $E_1$ = 1,5V, $E_2$ = 2V, $r_1$ = 0,2\[\Omega \], $r_2$ = 0,3\[\Omega \].Nối các cực cùng tên với nhau và song song với 1 vôn kế. Coi cường độ dòng điện chạy qua vôn kế và điện trở các dây nối không đáng kể. Tính số chỉ của vôn kế.

Câu 32 [48080] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Trong các đại lượng vật lí sau đây ,đại lượng nào là véctơ

Câu 33 [48075] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai về tụ phẳng

Câu 34 [48074] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Mắc một điện trở R = 15Ω  vào một nguồn điện suất điện động E, có điện trở trong r = 1Ω  thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện U = 7,5V. Công suất của nguồn điện là

Câu 35 [48073] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Hai nguồn điện có $E_1$ = 1,6V, $E_2$ = 2V, $r_1$ = 0,3\[\Omega \], $r_2$ = 0,9\[\Omega \].Mắc nối tiếp 2 nguồn điện với mạch ngòai là điện trở R = 6\[\Omega \]. Tình hiệu điện thế mạch trong của mỗi nguồn.

Câu 36 [48072] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Tính chất cơ bản của điện trường là :

Câu 37 [48071] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một nguồn điện suất điện động E = 15V, có điện trở trong r = 0,5\[\Omega \] được mắc nối tiếp với mạch ngòai gồm 2 điện trở $R_1$ = 20\[\Omega \]và $R_2$ = 30\[\Omega \]mắc song song tạo thành mạch kín. Công suất của mạch ngòai là :

Câu 38 [48070] - [Loga.vn]

Hai quả cầu A và B giống nhau ,quả cầu A mang điện tích q ,quả cầu B không mang điện .Cho A tiếp xúc B sau đó tách chúng ra và đặt A cách quả cầu C mang điện tich -2 .1$0^{-9}$C một đoạn 3cm thì chúng hút nhau bằng lực 6,1$0^{-5}$N .Điện tích q của quả cầu A lúc đầu là :

Câu 39 [48069] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời SAI.

Câu 40 [48068] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Hiện tượng đỏan mạch xảy ra khi :

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook