Chi tiết đề thi

Đề thi ôn luyện 3 môn vật lý 11 năm 2018

ctvloga3
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48161] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. So lực tương tác tĩnh điện giữa điện tử với prôtôn với lực vạn vật hấp dẫn giữa chúng thì

Câu 2 [48160] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Một điện tích điểm q = 2,5 μC được đặt tại điểm M .Điện trường tại M có hai thành phần $E_X$ = 6000 V/m ,$E_Y$ = - 6\[\sqrt{3}\].1$0^3$ V/m. Véctơ lực tác dụng lên điện tích q là

Câu 3 [48159] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Một tụ điện có điện dung 24nF được tích điện đến hiệu điện thế 450V thì có bao nhiêu electrôn di chuyển đến bản âm của tụ điện ?

Câu 4 [48158] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai về các tính chất của điện trường tĩnh điện

Câu 5 [48157] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Bốn nguồn điện giống nhau ban đầu được ghép nối tiếp và điện trở mạch ngòai là R, sau đó chúng được ghép song song và điện trở mạch ngòai vẫn là R. Hỏi số chỉ vôn kế thay đổi thế nào, nếu vôn kế mắc vào 2 cực của bộ nguồn trong cà 2 trường hợp. Cho biết R = 10\[\Omega \], điện trở vôn kế rất lớn so với R và r.

Câu 6 [48156] - [Loga.vn]

Hai quả cầu kim loại mang điện tích $q_1$ = 3.1$0^{-8}$ C và $q_2$ = -3.1$0^{-8}$C. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra, mỗi quả cầu mang điện tích

Câu 7 [48155] - [Loga.vn]

Trong các quy tắc vẽ các đường sức điện sau đây ,quy tắc nào sai ?

Câu 8 [48154] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một bóng đèn có ghi ( 120V - 40W ). Đèn được mắc vào lưới điện có hiệu điện thế U = 220V. Muốn đèn sáng bình thường thì phải mắc nối tiếp với đèn 1 dây điện trở bằng Ni - Cr có chiều dài bao nhiêu. Cho biết đường kính của dây là d = 0,3mm, điện trở suất của Ni - Cr là \[\rho \] = 1,1.1$0^{-6}$ \[\Omega \] m.

Câu 9 [48153] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Hai tụ điện có điện dung $C_1$ = 2μF ;$C_2$ = 3 μF được mắc nối tiếp. Tính điện dung của bộ tụ điện

Câu 10 [48152] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Cho hai tấm kim loại song song ,nằm ngang ,nhiễm điện trái dấu. Khoảng không gian giữa hai tấm kim loại chứa đầy dầu. Một quả cầu bằng sắt bán kính R =1cm mang điện tích q nằm lơ lửng trong lớp dầu. Điện trường giữa hai tấm kim loại là điện trường đều hướng từ trên xuống dưới và có cường độ 20000 V/m. Hỏi dấu và độ lớn của điện tích q? Cho biết khối lượng riêng của sắt là 7800kg/$m^3$, của dầu là 800 kg/$m^3$. Lấy g = 10m/$s^2$

Câu 11 [48151] - [Loga.vn]

Quá trình phóng điện trong chất khí thường kèm theo sự phát sáng. Nguyên nhân là :

Câu 12 [48150] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một dây bếp điện bằng hợp kim Ni - Cr co tiết diện S = 0,15m$m^2$ , chiều dài l = 10m. Nếu hiệu điện thế 2 đầu dây của bếp là U = 220V, hiệu suất của bếp điện H = 80 %, điện trở suất của Ni - Cr là \[\rho \]= 1,1.1$0^{-6}$ \[\Omega \].m thì thời gian cần thiết để đun sôi được 2 l nước ban đầu ở 2$0^0$C là :

Câu 13 [48149] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Hai điện tích dương cùng độ lớn được đặt tại hai điểm A,B. Đặt một chất điểm tích điện tích $Q_0$ tại trung điểm của AB thì ta thấy $Q_0$ đứng yên. Có thể kết luận

Câu 14 [48148] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Hai điện tích đẩy nhau bằng một lực $F_0$ khi đặt cách nhau 8cm. Khi đưa lại gần nhau chỉ còn cách nhau 2cm thì lực tương tác giữa chúng bây giờ là :

Câu 15 [48147] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng. Hai điện tích điểm đều bằng +Q đặt cách xa nhau 5cm. Nếu một điện tích được thay thế bằng -Q, để lực tương tác giữa chúng có độ lớn không đổi thỉ khoảng cách giữa chúng bằng

Câu 16 [48146] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Một tụ điện phẳng được mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 500V. Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách của hai bản tụ điện tăng gấp hai lần. Hiệu điện thế của tụ điện khi đó :

Câu 17 [48145] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Nếu cường độ dòng điện bão hòa trong điốt chân không bằng 1mA thì trong thời gian 1s số electrôn bứt ra khỏi bề mặt catốt là :

Câu 18 [48144] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Tại ba đỉnh của một tam giác đều, cạnh 10cm có ba điện tích bằng nhau và bằng 10C. Hãy xác định cường độ điện trường tại tâm của tam giác

Câu 19 [48143] - [Loga.vn]

Hai quả cầu kim loại mang điện tích $q_1$ = 2.1$0^{-9}$ C và $q_2$ = 8.1$0^{-9}$C. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra ,mỗi quả cầu mang điện tích

Câu 20 [48142] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm $q_1$ = .1$0^{-9}$ C và $q_2$ = - 2.1$0^{-9}$C hút nhau bằng lực có độ lớn 1$0^{-5}$ N khi đặt trong không khí .Khoảng cách giữa chúng là :

Câu 21 [48141] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Ba điện tích giống nhau $q_1$ = $q_ 2$=$q_3$ =q >0 đặt tại ba đỉnh một hình vuông cạnh a. Hãy xác định cường độ điện trường tại đỉnh thứ tư

Câu 22 [48140] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng :

Câu 23 [48139] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Tính hiệu suất của 1 bếp điện nếu sau t = 20 phút nó đun sôi được 2 l nước ban đầu ở 20. Biết rằng cường độ dòng điện chạy qua bếp là I = 3A, hiệu điện thế của bếp là U = 220V.

Câu 24 [48138] - [Loga.vn]

Chọn câu sai

Câu 25 [48137] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng Cho ba điện tích $q_1$ = - $q_2$ = $q_3$ = q >0 đặt ở các đỉnh của một tam giác vuông có một góc nhọn 3$0^0$ và cạnh huyền 2a .Xác định cường độ điện trường tại trung điểm M của cạnh huyền .Biết điện tích $q_2$ < 0 nằm ở đỉnh góc 3$0^0$

Câu 26 [48136] - [Loga.vn]

Hai quả cầu kim loại mang điện tích $q_1$ = 2.1$0^{-9}$ C và $q_2$ = 4.1$0^{-9}$C khi đặt trong không khí cách nhau một khoảng d thì chúng đẩy nhau bằng lực 4.1$0^{-5}$N. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi sau đó tách ra một khoảng d như lúc ban đầu thì chúng sẽ

Câu 27 [48135] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Một tụ điện có điện dung 5.1$0^{-6}$F.Điện tích của tụ điện bằng 86C. Hỏi hiệu điện thế trên hai bản tụ điện ?

Câu 28 [48134] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời sai. Hạt nhân của một nguyên tử

Câu 29 [48133] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời SAI. Chân không vật lý là môi trường :

Câu 30 [48132] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai về điện trường tĩnh

Câu 31 [48131] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Một bộ gồm ba tụ điện ghép song song $C_1$ = $C_2$ = 0,5 $C_3$. Khi được tích điện bằng nguồn điện có hiệu điện thế 45V thì điện tích của bộ tụ bằng 18.10-4 C .Tính điện dung của các tụ điện

Câu 32 [48130] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Bộ nguồn điện gồm 600 nguồn giống nhau. Số nguồn này chia thành n nhóm mắc nối tiếp. Mỗi nhóm có m nguồn mắc song song. Suất điện động của mỗi nguồn là E = 2V, điện trở trong r = 0,4 \[\Omega \]. Điện trở mạch ngòai mắc nối tiếp vào mạch R = 0,6 \[\Omega \]. M và n phải có giá trị bao nhiêu để công suất mạch ngòai đạt cực đại ? khi đó cường độ dòng điện qua mạch ngòai là bao nhiêu ?

Câu 33 [48129] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Cho điện dung tụ điện phẳng có diện tích phần các bản đối diện nhau S, khoảng cách giữa hai bản là d, hằng số điện môi là ε

Câu 34 [48128] - [Loga.vn]

Hai quả cầu nhỏ mang điện tích $q_1$ = -3.1$0^{-9}$ C và $q_2$ = 6.1$0^{-9}$C hút nhau bằng lực 8.1$0^{-6}$N. Nếu cho chúng chạm vào nhau rồi đưa trở về vị trí ban đầu thì chúng :

Câu 35 [48127] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Hai quả cầu nhỏ giống nhau ,có điện tích $Q_1$ và $Q_2$, ở khoảng cách R đẩy nhau một lực $F_0$ .Khi cho chúng tiếp xúc ,đặt lại ở khoảng cách R chúng sẽ :

Câu 36 [48126] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Một vật mang âm điện là do

Câu 37 [48125] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Ba tụ điện giống nhau ,điện dung mỗi chiếc là C ghép song song ,điện dung của bộ tụ đó là

Câu 38 [48124] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Hai hạt bụi trong không khí mỗi hạt chứa 5.108 electrôn cách nhau 2cm. Lực tĩnh điện giữa hai hạt bằng

Câu 39 [48123] - [Loga.vn]

Để tạo ra sự phóng tia lửa điện giữa hai điện cực đặt trong không khí ở điều kiện thường thì :

Câu 40 [48122] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng :Hai quả cầu nhẹ cùng khối lượng được treo gần nhau bằng hai dây cách điện có cùng chiều dài và hai quả cầu không chạm vào nhau .Tích cho hai quả cầu điện tích cùng dấu nhưng có độ lớn khác nhau thì lực tác dụng làm hai dây treo lệch đi những góc so với phương thẳng đứng là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook