Chi tiết đề thi

Đề thi ôn luyện 4 môn vật lý 11 năm 2018

ctvloga3
1 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48201] - [Loga.vn]

Hai điện tích thử $q_1$,$q_2$ (  $q_1$=  4$q_2$ )theo thứ tự đặt vào 2 điểm A,B trong điện trường .Lực tác dụng lên $q_1$ là $F_1$, lực tác dụng lên $q_2$ là $F_2$ ($F_1$ =3$F_2$) .Cường độ điện trường tại A và B là $E_1$ và $E_2$ với

Câu 2 [48200] - [Loga.vn]

Một bóng đèn Đ:220V - 100W khi sáng bình thường nhiệt độ dây tóc là 200$0^0$C ,điện trở của đèn khi thắp sáng

Câu 3 [48199] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một ampe kế có điện trở $R_1$ = 2\[\Omega \]mắc vào 2 cực của nguồn điện, ampe kế chỉ dòng điện $I_1$ = Khi mắc vào 2 cực của nguồn điện 1 vôn kế có điện trở $R_2$ = 15\[\Omega \], vôn kế chỉ hiệu điện thế U = 12V. Cường độ dòng điện ngắn mạch của bộ nguồn là :

Câu 4 [48198] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG . Cường độ của dòng điện được đo bằng :

Câu 5 [48197] - [Loga.vn]

Dùng cặp nhiệt điện Cu - Constantan có hệ nhiệt điện động $α_T$ = 42,5μV/K nối với milivôn kế để đo nhiệt độ nóng chảy của thiếc. Giữ nguyên mối hàn thứ nhất của cặp nhiệt điện này trong nước đá đang tan và nhúng mối hàn thứ hai của nó vào thiếc nóng chảy. Khi đó milivôn kế chỉ 10,03mV. Nhiệt độ nóng chảy của thiếc là

Câu 6 [48196] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Cường độ của dòng điện không đổi qua một mạch điện được xác định bằng công thức :

Câu 7 [48195] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một bếp điện dùng điện 220V có 2 dây xoắn giống nhau R. Khi chỉ dùng 1 trong 2 dây thì công suất tỏa nhiệt là P = 800W. Xác định công suất tỏa nhiệt của bếp khi sử dụng hai dây : mắc nối tiếp, mắc song song vào nguồn điện

Câu 8 [48194] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Suất điện động của 1 pin tròn E = 1,5V. Công của lực lạ làm di chuyển 1 điện tích Q = + 2C từ cực âm đến cực dương là :

Câu 9 [48193] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một thanh kim lọai khi cho dòng điện có cường độ $I_1$ = 1A chạy qua trong thời gian \[\tau \]thì nhiệt độ của thanh tăng lên là \[\Delta \]$t_1$ = $8^o$C. Khi cho dòng điện có cường độ $I_2$ = 2A chạy qua trong thời gian đó thì nhiệt độ của thanh tăng lên là \[\Delta \]$t_2$ :

Câu 10 [48192] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai đơn vị đo điện dung

Câu 11 [48191] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Khi dòng điện chạy qua bình điện phân, hạt tải điện

Câu 12 [48190] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây là sai?

Câu 13 [48189] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Kết quả cuối cùng của quá trình điện phân dung dịch CuS$O_4$ với hai cực bằng đồng là :

Câu 14 [48188] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Cường độ dòng điện qua một dây dẫn :

Câu 15 [48187] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng 10N. Đặt hai điện tích đó vào dầu và đưa chúng cách nhau 8cm thì tương tác giữa chúng vẫn bằng 10N. Hằng số điện môi của dầu là :

Câu 16 [48186] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một nguồn điện có suất điện động E = 120V, điện trở trong r = 10\[\Omega \].Hai dây dẫn có điện trở R = 20\[\Omega \], 2 đầu còn lại của chúng được nối với một đèn có điện trở $R_1$ = 200\[\Omega \]. Hai điểm giửa của các dây dẫn trên cũng được nối với đèn như vậy. Tính cường độ dòng điện chạy qua bộ nguồn .

Câu 17 [48185] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây là sai ?

Câu 18 [48184] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Tại ba đỉnh của một tam giác đều, canh 10cm có ba điện tích bằng nhau và bằng 10 C

Hãy xác định cường độ điện trường tại trung điểm của cạnh BC

Câu 19 [48183] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng 10N. Độ lớn các điện tích là

Câu 20 [48182] - [Loga.vn]

Tìm phát biểu sai về điện tích

Câu 21 [48181] - [Loga.vn]

Ba điện tích dương $q_1$ =$q_2$ =$q_3$ = q =5.1$0^{-9}$C đặt tại 3 đỉnh của một hình vuông cạnh a =30cm trong không khí. Cường độ điện trường ở đỉnh thứ tư có độ lớn

Câu 22 [48180] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Biết rằng khi điện trở mạch ngòai là $R_1$ = 5\[\Omega \], thì cường độ dòng điện chạy qua mạch là $I_1$ = 5A, còn khi điện trở mạch ngòai là $R_2$ = 2\[\Omega \], thì cường độ dòng điện chạy qua mạch là $I_2$ = Tính suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.

Câu 23 [48179] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Ion dương là do

Câu 24 [48178] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây là sai? Khi cọ xát một thanh thuỷ tinh vào một mảnh lụa thì

Câu 25 [48177] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Khi nhiệt độ của dây kim lọai tăng, điện trở của nó :

Câu 26 [48176] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Một điện tích q =- 4 .1$0^{-9}$ C đặt trong môi trường có hằng số điện môi ε =2. Tính cường độ điện trường tại M cách điện tích 15cm. Suy ra ngay cường độ điện trường tại điểm N cách điện tích 0,3m

Câu 27 [48175] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Lực tác dụng lên một điện tích thử q là 3.1$0^{-5}$ N đặt tại một điểm trong điện trường có cường độ điện trường E = 0,25 V/m.Tìm q biết rằng lực điện và véctơ cường độ điện trường cùng chiều nhau

Câu 28 [48174] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Đo cường độ dòng điện bằng đơn vị nào ?

Câu 29 [48173] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Có hai điện tích q và 4q đặt cách nhau một khoảng r. Cần đặt điện tích thứ ba Q có điện tích dương hay âm và ở đâu để hệ ba điện tích nằm cân bằng trong trường hợp hai điện tích q và 4q được giữ cố định

Câu 30 [48172] - [Loga.vn]

Một bóng đèn Đ:220V - 100W khi sáng bình thường nhiệt độ dây tóc là 200$0^0$C, điện trở của đèn khi không thắp sáng (ở nhiệt độ 2$0^0$C ) có giá trị là : (Cho biết dây tóc của đèn làm bằng Vônfrôm có hệ số nhiệt điện trở là 4,5.1$0^{-3}K^{-1}$ )

Câu 31 [48171] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Hai điện tích hút nhau bằng một lực 2.1$0^{-6}$N. Khi chúng dời xa nhau thêm 2cm thì lực hút là 5.1$0^{-7}$ N .Khoảng cách ban đầu giữa chúng :

Câu 32 [48170] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây là đúng ?

Câu 33 [48169] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Có hai điện trở giống nhau R mắc nối tiếp vào 2 cực của 1 pin có suất điện động E và điện trở trong r. Mắc 1 khóa K somg song với 1 trong 2 điện trở. Khi K mở, vôn kế mắc vào 2 cực của pin chỉ $U_1$ = 5V và ampe kế chỉ $I_1$ = 0,5A, Khi K đóng, vôn kế mắc vào 2 cực của pin chỉ $U_2$ = 4V và ampe kế chỉ $I_2$ = 1A Tính E, r, R.

Câu 34 [48168] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Đặt vào hai đầu một điện trở R = 20\[\Omega \] một hiệu điện thế U = 2V trong khỏang thời gian t = 20s. Lượng điện tích di chuyển qua điện trở khi đó kà :

Câu 35 [48167] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Ion âm

Câu 36 [48166] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng $r_1$ =4cm. Lực đẩy giữa chúng là $F_1$ = 9.1$0^{-5}$ N. Để lực tác dụng giữa chúng là $F_2$ = 1,6.1$0^{-4}$ N thì khoảng cách $r_2$ giữa các điện tích đó phải bằng

Câu 37 [48165] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai về  điện dung tụ điện

Câu 38 [48164] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Suất điện động của 1 acqui là E = 2V. Công của lực lạ A = 4mJ làm di chuyển 1 điện tích bên trong nguồn điện. Tính lượng điện tích di chuyển

Câu 39 [48163] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây là sai ?

Câu 40 [48162] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một dây dẫn kim lọai có điện lượng q = 30 C đi qua tiết diện của dây trong 2 phút. Số electrôn qua tiết diện của dây trong 1s là :

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook