Chi tiết đề thi

Đề thi ôn luyện 8 môn vật lý 11 năm 2018

ctvloga3
1 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48589] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Lực từ là lực tương tác

Câu 2 [48588] - [Loga.vn]

Dòng điện I = 6A chạy trong đoạn dây thẳng dài. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 15 cm có độ lớn:

Câu 3 [48587] - [Loga.vn]

Đơn vị của suất điện động tự cảm trong hệ SI

Câu 4 [48586] - [Loga.vn]

Từ thông qua mạch điện kín biến thiên từ 0 đến 0,06 Wb trong thời gian 0,02s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch có giá trị:

Câu 5 [48585] - [Loga.vn]

Biểu thức nào sau đây không phải của định luật khúc xạ ánh sáng:

Câu 6 [48584] - [Loga.vn]

Ảnh của vật thật AB qua thấu kính phân kỳ luôn là

Câu 7 [48583] - [Loga.vn]

Công của nguồn điện là công của

Câu 8 [48582] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng $r_1$= 2cm. Lực đẩy giữa chúng là $F_1$= 1,6.1$0^{-4}$N. độ lớn của các điện tích là.

Câu 9 [48581] - [Loga.vn]

Một mạch kín gồm nguồn có suất điện động 12V, điện trở trong 2,5Ω, mạch ngoài gồm các điện trở R1 = 1,5 Ω mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ của mạch ngoài lớn nhất thì R phải có giá trị:

Câu 10 [48580] - [Loga.vn]

Hai điện tích $q_1$ = 5.1$0^{-9}$ (C), $q_2$ = - 5.1$0^{-9}$ (C) đặt tại hai điểm cách nhau 10 (cm) trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích là:

Câu 11 [48579] - [Loga.vn]

Điện năng tiêu thụ được đo bằng:

Câu 12 [48578] - [Loga.vn]

Hai quả cầu nhỏ có điện tích -4.1$0^{-7}$ C và +4.1$0^{-7}$ C, tương tác với nhau một lực F = 0,1 N trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là:

Câu 13 [48577] - [Loga.vn]

Trong các nhận định sau, nhận định không đúng về chùm sáng qua thấu kính hội tụ khi đặt trong không khí là

Câu 14 [48576] - [Loga.vn]

Tia sáng đơn sắc qua lăng kính có chiết suất lớn hơn chiết suất môi trường đặt lăng kính, tia sáng sẽ bị lệch về phía

Câu 15 [48575] - [Loga.vn]

Cho chiết suất của nước bằng 4/3, của benzen bằng 1,5, của thủy tinh flin là 1,8. Có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần khi chiếu ánh sáng từ

Câu 16 [48574] - [Loga.vn]

Nếu chiết suất của môi trường chứa tia tới nhỏ hơn chiết suất của môi trường chứa tia khúc xạ thì góc khúc xạ

Câu 17 [48573] - [Loga.vn]

Suất điện động tự cảm của mạch điện tỉ lệ với

Câu 18 [48572] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây không đúng.

Câu 19 [48571] - [Loga.vn]

Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm đứng yên đặt cách nhau một khoảng 4 cm là F. Nếu để chúng cách nhau 2 cm thì lực tương tác giữa chúng là

Câu 20 [48570] - [Loga.vn]

Một bóng đèn dây tóc loại 100 V - 100 W có điện trở là

Câu 21 [48569] - [Loga.vn]

Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgN$O_3$) có điện trở 2,5 W. Anôt của bình bằng bạc và hiệu điện thế đặt vào hai điện cực của bình điện phân là 20 V. Biết bạc có A = 108 g/mol, có n = 1. Khối lượng bạc bám vào catôt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây là

Câu 22 [48568] - [Loga.vn]

Khi mắc các điện trở nối tiếp với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ

Câu 23 [48567] - [Loga.vn]

Bốn tụ điện như nhau, mỗi tụ có điện dung C được ghép song song với nhau. Điện dung của bộ tụ điện đó bằng

Câu 24 [48566] - [Loga.vn]

Trên vỏ một tụ điện có ghi 20 mF - 200 V. Nối hai bản tụ điện với một hiệu điện thế 120 V. Điện tích của tụ điện là

Câu 25 [48565] - [Loga.vn]

Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm là dòng điện trong môi trường

Câu 26 [48564] - [Loga.vn]

Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

Câu 27 [48563] - [Loga.vn]

Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 6 V, điện trở trong r = 2 W, mạch ngoài là điện trở R. Thay đổi giá trị của R để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài cực đại. Khi đó, công suất cực đại có giá trị bằng

Câu 28 [48562] - [Loga.vn]

Một ấm điện có hai dây dẫn có điện trở $R_1$ và $R_2$ để đun nước. Nếu dùng dây $R_1$ thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian là 30 phút. Còn nếu dùng dây $R_2$ thì nước sẽ sôi sau 60 phút. Coi điện trở của dây thay đổi không đáng kể theo nhiệt độ. Khi dùng cả hai dây đó mắc song song thì ấm nước sẽ sôi sau khoảng thời gian là

Câu 29 [48561] - [Loga.vn]

Đơn vị đo cường độ điện trường của điện tích gây ra tại một điểm bất kỳ là

Câu 30 [48560] - [Loga.vn]

Cho hai quả cầu kim loại giống hệt nhau mang điện tích $q_1$ = 5.1$0^{-6}$(C ) và $q_2$ = 9.1$0^{-6}$(C). Cho hai quả cầu tiếp nhau rồi đặt chúng cách nhau 70 cm trong không khí. Khi đó, hai quả cầu kim loại sẽ

Câu 31 [48559] - [Loga.vn]

Đặt khung dây phẳng vào trong từ trường đều sao cho các đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây, nếu tăng độ lớn cảm ứng từ lên gấp đôi và cho khung dây chuyển động tịnh tiến trong mặt phẳng chứa khung dây sao cho khung dây luôn ở trong từ trường thì từ thông qua khung dây sẽ

Câu 32 [48558] - [Loga.vn]

Từ thông qua một diện tích S không phụ thuộc vào

Câu 33 [48557] - [Loga.vn]

Phương của lực Lo – ren – xơ không có đặc điểm nào sau đây,

Câu 34 [48556] - [Loga.vn]

Lực Lo - ren - xơ là.

Câu 35 [48555] - [Loga.vn]

Cảm ứng từ sinh ra bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài không có đặc điểm nào sau đây.

Câu 36 [48554] - [Loga.vn]

Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện không có đặc điểm nào sau đây.

Câu 37 [48553] - [Loga.vn]

Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1μC dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1m là

Câu 38 [48552] - [Loga.vn]

Cho hai điện tích $q_1$ = $q_2$ = 4nC đặt tại 2 điểm A, B cách nhau 10 cm trong không khí. Cường độ điện trường tại M là trung điểm A, B là

Câu 39 [48551] - [Loga.vn]

Công của lực điện trường làm di chuyển một điện tích giữa hai điểm có hiệu điện thế U = 2000 (V) là A = 1 (J). Độ lớn của điện tích đó là

Câu 40 [48550] - [Loga.vn]

Nhiệt lượng tỏa ra trong 2 phút khi một dòng điện có cường độ 1A chạy qua một điện trở thuần 100 Ω là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook