Chi tiết đề thi

Đề thi sinh học 1 tiết chương 9 Hệ thần kinh

ctvloga3
6 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54054] - [Loga.vn]

Hầu hết các đường dẫn truyền nối giữa vỏ não và các phần dưới của não đều bắt chéo ở

Câu 2 [54053] - [Loga.vn]

Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Ở người, hơn … bề mặt của vỏ não nằm trong các khe và rãnh.

Câu 3 [54052] - [Loga.vn]

Khi nói về cấu tạo của đại não, phát biểu nào dưới đây là đúng ?

Câu 4 [54051] - [Loga.vn]

Ở người, vùng chức năng nào dưới đây nằm ở thùy trán ?

Câu 5 [54050] - [Loga.vn]

Vùng thị giác nằm ở thùy nào của vỏ não ?

Câu 6 [54049] - [Loga.vn]

Ở vỏ não người, rãnh đỉnh là nơi ngăn cách

Câu 7 [54048] - [Loga.vn]

Vỏ não người có bề dày khoảng

Câu 8 [54047] - [Loga.vn]

Ở người trưởng thành, diện tích bề mặt của vỏ não nằm trong khoảng bao nhiêu ?

Câu 9 [54046] - [Loga.vn]

Vỏ não được cấu tạo chủ yếu bởi các tế bào có hình dạng như thế nào ?

Câu 10 [54045] - [Loga.vn]

Mỗi bán cầu đại não ở người được phân chia thành mấy thùy ?

Câu 11 [54044] - [Loga.vn]

Khi phá hủy một phần của bộ phận nào dưới đây, ếch sẽ nhảy và bơi loạng choạng ?

Câu 12 [54043] - [Loga.vn]

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Ở người, nhân xám của … là các trung khu thần kinh, nơi xuất phát của các dây thần kinh não.

Câu 13 [54042] - [Loga.vn]

Con người có tất cả bao nhiêu đôi dây thần kinh não ?

Câu 14 [54041] - [Loga.vn]

Bộ phận nào của não là trạm cuối cùng chuyển tiếp của tất cả các đường truyền cảm giác từ dưới đi lên não ?

Câu 15 [54040] - [Loga.vn]

Ở người, trụ não có chức năng chủ yếu là gì ?

Câu 16 [54039] - [Loga.vn]

Bộ phận nào dưới đây được cấu tạo bởi chất trắng bao ngoài, chất xám nằm bên trong ?

Câu 17 [54038] - [Loga.vn]

Trụ não không bao gồm cấu trúc nào dưới đây ?

Câu 18 [54037] - [Loga.vn]

Bộ phận nào của não nối liền trực tiếp với tủy sống ?

Câu 19 [54036] - [Loga.vn]

Liền phía sau trụ não là

Câu 20 [54035] - [Loga.vn]

Ở người, bộ phận nào nằm giữa trụ não và đại não ?

Câu 21 [54034] - [Loga.vn]

Thành phần nào dưới đây là một bộ phận của dây thần kinh tủy ?

Câu 22 [54033] - [Loga.vn]

Ở tủy sống, rễ sau có vai trò gì ?

Câu 23 [54032] - [Loga.vn]

Ở tủy sống, rễ trước có vai trò gì ?

Câu 24 [54031] - [Loga.vn]

Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha ?

Câu 25 [54030] - [Loga.vn]

Khi tiến hành cắt rễ sau liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên trái của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, hiện tượng gì sẽ xảy ra ?

Câu 26 [54029] - [Loga.vn]

Khi tiến hành cắt rễ trước liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên phải của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, hiện tượng gì sẽ xảy ra ?

Câu 27 [54028] - [Loga.vn]

Rễ sau ở tủy sống là

Câu 28 [54027] - [Loga.vn]

Dây thần kinh tủy được cấu tạo như thế nào ?

Câu 29 [54026] - [Loga.vn]

Rễ trước của tủy sống còn có tên gọi khác là gì ?

Câu 30 [54025] - [Loga.vn]

Con người có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy ?

Câu 31 [54024] - [Loga.vn]

Ở người, hoạt động nào dưới đây chịu sự điều khiển của vỏ não ?

Câu 32 [54023] - [Loga.vn]

Cúc xináp nằm ở vị trí nào trên nơron ?

Câu 33 [54022] - [Loga.vn]

Khi nói về nơron, nhận định nào dưới đây là đúng ?

Câu 34 [54021] - [Loga.vn]

Người trưởng thành có khoảng bao nhiêu tế bào não ?

Câu 35 [54020] - [Loga.vn]

Nơron có chức năng gì ?

Câu 36 [54019] - [Loga.vn]

Bao miêlin là cấu trúc nằm trên bộ phận nào của nơron ?

Câu 37 [54018] - [Loga.vn]

Mỗi nơron có bao nhiêu sợi trục ?

Câu 38 [54017] - [Loga.vn]

Đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh là

Câu 39 [54016] - [Loga.vn]

Dựa vào đâu mà hệ thần kinh người được phân biệt thành hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng ?

Câu 40 [54015] - [Loga.vn]

Ở hệ thần kinh người, bộ phận ngoại trung ương không bao gồm thành phần nào dưới đây ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook