Chi tiết đề thi

đề thi thpt quocs gia

manhdung22122000
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
5
9 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [20208] - [Loga.vn]

Este đơn chức X có vòng benzen ứng với công thức phân tử C8H8O2. Biết X tham gia phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là

Câu 2 [14580] - [Loga.vn]

Gía trị lớn nhất của hàm số $y={{x}^{5}}-5{{x}^{4}}+5{{x}^{3}}+1$ trên đoạn $\left[ -1;2 \right]$ bằng

    

Câu 3 [16081] - [Loga.vn]

Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/l thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là

Câu 4 [28954] - [Loga.vn]

Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào ?


Câu 5 [9751] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=x+\frac{1}{x}-2.$ Mệnh đề nào sau đây sai ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook