Chi tiết đề thi

đề thi thử lịch sử lần 1

ctvloga326
12 lượt thi
Lịch Sử
Khó
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [66772] - [Loga.vn]

Câu 30: Sự kiện nào đánh dấu sự thiết lập mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam?

Câu 2 [66768] - [Loga.vn]

Câu 29: Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ diễn ra như thế nào?

Câu 3 [66762] - [Loga.vn]

Câu 28: Trước chiến tranh thế giới thứ 2,Đông Nam Á, (trừ Thái Lan) vốn là thuôc địa của?

Câu 4 [66760] - [Loga.vn]

Câu 27:Sự kiện nào sau đây không thuộc những biến đổi cơ bản của các nước Đông Bắc Á sau 1945?

Câu 5 [66758] - [Loga.vn]

Câu 26: Một trong những chinh sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000?

Câu 6 [66755] - [Loga.vn]

Câu 25: Hội nghị Ianta (2/1945) diễn ra căng thẳng, quyết liệt chủ yếu là do?

Câu 7 [66753] - [Loga.vn]

Câu 24:Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu mà Việt Nam có thể rút ra để phát triển kinh tế hiện nay là?

Câu 8 [66747] - [Loga.vn]

Câu 23: Để tránh sự sụp như Liên Xô và Đông Âu, Việt Nam cần phải thực hiện điều cơ bản nào dưới đây?

Câu 9 [66741] - [Loga.vn]

Câu 22: Mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người là nước?

Câu 10 [66735] - [Loga.vn]

Câu 21: Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đặt ra cho các dân tộc yêu cầu gì cho sự sinh tồn của trái đất?

Câu 11 [66732] - [Loga.vn]

Câu 20: Toàn cầu hóa ra đời là?

Câu 12 [66729] - [Loga.vn]

Câu 19: Cuộc cách mạng xanh diễn ra trong lĩnh vực nào?

Câu 13 [66728] - [Loga.vn]

Câu 18: Đứng trước tình trạng cạn kiệt nguồn tai nguyên thiên nhiên con người cần dựa vào nhân tố nào sau đây?

Câu 14 [66727] - [Loga.vn]

Câu 17: Đặc trưng cơ bản của cách mạng kĩ thuật hiện đại là?

Câu 15 [66726] - [Loga.vn]

Câu 16: Từ 1973 đến nay cuộc cách mạng nào được nâng lên vị trí hàng đầu?

Câu 16 [66725] - [Loga.vn]

Câu 15: Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng khoa học hiện đại ngày nay là do?

Câu 17 [66720] - [Loga.vn]

Caua14: Năm 1991, diễn ra sự kiện gì có liên quan đến quan hệ quốc tế?

Câu 18 [66714] - [Loga.vn]

Câu 13: Sự kiện 11/9/2001, đã đặt nước Mĩ trong tình trạng phải đối đầu với nguy cơ?

Câu 19 [66710] - [Loga.vn]

Câu 12: Sau chiến tranh thế giới thứ 2, quan hệ giữa Mĩ và Liên Xô thay đổi như thế nào?

Câu 20 [66703] - [Loga.vn]

Câu 11: Sự xác lập cục diện 2 cực tạo nên bởi?

Câu 21 [66698] - [Loga.vn]

Câu 10: Mĩ phát động " Chiến tranh lạnh" nhằm mục đích?

Câu 22 [66695] - [Loga.vn]

Câu 9: Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX là?

Câu 23 [66687] - [Loga.vn]

Câu 8: Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của Nhật bản từ 1960-1969 là?

Câu 24 [66684] - [Loga.vn]

Câu 7: Nhật Bản bắt đầu đặt quan hệ ngoại giao với các nước ASEAN vào thời gian nào?

Câu 25 [66681] - [Loga.vn]

Câu 6: Điểm nổi bật nhất trong chính sách đối ngoại của liên minh Châu Âu sau chiến tranh tranh lạnh?

Câu 26 [66678] - [Loga.vn]

Câu 5: Sự kiện Anh muốn rời liên minh Châu Âu (2016) đã tác động nhue thế nào đến tình hình chung của Liên minh Châu Âu?

Câu 27 [66674] - [Loga.vn]

Câu : Ngày 8/9/1951, Nhật Bản kí với Mĩ hiệp ước gì?

Câu 28 [66670] - [Loga.vn]

Câu 3: Kế hoạch Mác-san (6/1947) còn được gọi là?

Câu 29 [66666] - [Loga.vn]

Câu 2: Xác định thành tựu quan trọng nhất của cách mạng khoa học kĩ thuật trong nông nghiệp ở Mĩ?

Câu 30 [66659] - [Loga.vn]

Câu 1: Chiến lược toàn cầu của Mĩ với 3 mực tiêu chủ yếu, theo em mục tiêu nào có ảnh hưởng tới Việt Nam?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook