Chi tiết đề thi

đề thi thử lý

kimanh15
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [41938] - [Loga.vn]

Vật dao động điều hòa. Gọi $t_1$ là thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ 0,5A và $t_2$ là thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ 0,5A đến biên dương. Ta có

Câu 2 [38710] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ là A. Khi động năng của vật bằng hai lần thế năng của lò xo thì vật cách vị trí cân bằng một đoạn bằng:

Câu 3 [38062] - [Loga.vn]

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là \[{{x}_{1}}=5\cos \left( 100\pi t+\pi \right)\left( cm \right)\] và \[{{x}_{2}}=5\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{2} \right)\left( cm \right)\]. Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là

Câu 4 [39531] - [Loga.vn]

Một lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 50N/m được giữ cố định đầu dưới còn đầu trên gắn với vật nặng m = 100g. Nâng vật m để lò xo dãn 2,0 cm rồi buông nhẹ, hệ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy \[g\text{ }=\text{ }10m/{{s}^{2}}.\] Thời gian lò dãn trong một chu kỳ là

Câu 5 [39883] - [Loga.vn]

Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kỳ T và có cùng trục tọa độ Oxt có phương trình dao động điều hòa lần lượt là \[{{x}_{1}}={{A}_{1}}\cos \left( \omega t+{{\varphi }_{1}} \right)\]và \[{{x}_{2}}={{v}_{1}}T\] được biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ. Biết tốc độ dao động cực đại của chất điểm là 53,4 cm/s. Giá trị \[\frac{{{t}_{1}}}{T}\] gần với giá trị nào nhất sau đây ?

Câu 6 [37847] - [Loga.vn]

Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ \[x=3c\text{os}\left( \pi t-\frac{5\pi }{\text{6}} \right)\] cm. Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ \[{{x}_{1}}=5c\text{os}\left( \pi \text{t + }\frac{\pi }{\text{6}} \right)\]cm. Dao động thứ hai có phương trình li độ là:

Câu 7 [38384] - [Loga.vn]

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ A và có các pha ban đầu là -π/6 và -π/2 . Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động trên bằng

Câu 8 [37583] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không giãn, khối lượng sợi dây không đáng kể. Khi con lắc đơn này dao động với chu kỳ 3s thì hòn bi chuyển động trên một cung tròn dài 4 cm. Thời gian để hòn bi đi được 2 cm kể từ VTCB là

Câu 9 [36344] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm một viên bi khối lượng nhỏ 100 g và lò xo nhẹ có độ cứng 10 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số góc \[\omega \]. Biết biên độ của ngoại lực cưỡng bức không thay đổi. Khi thay đổi \[\omega \] tăng dần từ 9 rad/s đến 12 rad/s thì biên độ dao động của viên bi

Câu 10 [39483] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(πt – π/3)cm, t tính bằng s. Quãng đường chất điểm đi được sau 7 giây kể từ lúc t = 0 là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook