Chi tiết đề thi

Đề thi thử môn Địa trường THPT Chuyên Quốc học Huế

ctvloga339
0 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
10 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [65168] - [Loga.vn]

Ngày nay các vàng đai chuyên canh của Hoa Kỳ được đa canh hóa vì nguyên nhân
nào sau đây?

Câu 2 [65167] - [Loga.vn]

Ranh giới tự nhiên giữa hai phần Nga và Nga Á là

Câu 3 [65166] - [Loga.vn]

Cho biểu đồ sau

Dựa vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào dưới đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng giá trị xuất,
nhập khẩu của Trung Quốc?

Câu 4 [65164] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây đúng hoàn toàn với Liên Bang Nga?

Câu 5 [65162] - [Loga.vn]

Đa phần ngành luyện kim phía Đông Hoa Kỳ là luyện kim đen, phía Tây là luyện
kim màu, nhân tố tạo nên sự khác biệt đó là

Câu 6 [65161] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu sau

Từ bảng số liệu đã cho, hãy cho biết tình hình cán cân thương mại của Liên Bang Nga qua
hoạt động xuất nhập khẩu giai đoạn 1997 - 2005 là:

Câu 7 [65158] - [Loga.vn]

ASEAN là tên viết tắt của

Câu 8 [65157] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu dưới đây

Qua bảng số liệu trên cho thấy đặc điểm nào sau đây không đúng về dân số Nhật Bản?

Câu 9 [65154] - [Loga.vn]

Sắp xếp thứ tự 4 đảo lớn của Nhật Bản từ Bắc xuống Nam là:

Câu 10 [65153] - [Loga.vn]

Cấu trúc địa hình lãnh thổ nội địa của Hoa Kỳ từ Tây sang Đông có các dạng cơ bản
sau:

Câu 11 [65152] - [Loga.vn]

Vị trí của Trung Quốc được xếp vào khu vực

Câu 12 [65151] - [Loga.vn]

Cho biểu đồ sau

Hãy cho biết biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

Câu 13 [65148] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu sau:

Biến động diện tích rừng qua một số năm

Câu 14 [65144] - [Loga.vn]

Sau 11 năm chuẩn bị và đàm phán, tháng 1 năm 2007 Việt Nam chính thức là thành
viên bao nhiêu của tổ chức WTO?

Câu 15 [65143] - [Loga.vn]

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho thấy hướng gió thịnh hành ở Đồng bằng sông
Hồng vào mùa hạ là hướng nào sau đây?

Câu 16 [65142] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây không đúng về cơ cấu dân số theo tuổi hiện tại của nước ta?

Câu 17 [65140] - [Loga.vn]

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, hãy cho biết các con sông ở cùng Tây
Bắc và Bắc Trung Bộ chủ yếu chảy theo hướng nào sau đây?

Câu 18 [65138] - [Loga.vn]

Cao nguyên nào sau đây không thuộc nhóm cao nguyên badan?

Câu 19 [65137] - [Loga.vn]

Nguyên nhân nào dẫn đến độ cao đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc thấp hơn ở miền
Nam?

Câu 20 [65136] - [Loga.vn]

Vùng có nhiều đô thị trực thuộc Trung Ương nhất ở nước ta là

Câu 21 [65135] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây đúng hoàn toàn khi nói về một trong các đặc điểm của thiên
nhiên nước ta?

Câu 22 [65134] - [Loga.vn]

Biểu đồ dưới đây thể hiện nội dung nào?

Câu 23 [65131] - [Loga.vn]

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết đỉnh núi cao nhất trong khối núi
cực Nam Trung Bộ là đỉnh nào?

Câu 24 [65128] - [Loga.vn]

Hiện nay (tháng 1 năm 2018) tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có những ngày có hiện tượng
tuyết và đóng băng. Vì sao xứ sở nhiệt đới lại có hiện tượng này?

Câu 25 [65126] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây không phải của địa hình Đồng bằng sông Cửu Long?

Câu 26 [65125] - [Loga.vn]

Vùng biển mà nước ta có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế nhưng các nước khác được
đặt ông dẫn dầu, dây cáp ngầm, tàu thuyền, máy bay nước ngoài được tự do hoạt động hàng
hải và hàng không theo luật biển 1982 là

Câu 27 [65123] - [Loga.vn]

Ở miền khí hậu phía Bắc, vào mùa đông xuất hiện những ngày có thời tiết nắng, ấm.
Kiều thời tiết này được đem lại bởi

Câu 28 [65122] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu sau

Lượng mưa (mm) của Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

Câu 29 [65119] - [Loga.vn]

Vùng trời của một quốc gia có chủ quyền được quy định như thế nào?

Câu 30 [65117] - [Loga.vn]

Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 15, 16 và kiến thức đã học cho biết nhận định
nào sau đây chính xác nhất?

Câu 31 [65116] - [Loga.vn]

Dãy núi nào ở nước ta có thiên nhiên phân hoá đủ ba đai cao?

Câu 32 [65114] - [Loga.vn]

Ba đỉnh núi cao nhất của nước ta được sắp xếp theo thứ tự độ cao giảm dần là

Câu 33 [65112] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu

Số dân thành thị và tỷ lệ dân thành thị của nước ta qua các năm

Nhận xét nào sau đây là chính xác nhất?

Câu 34 [65108] - [Loga.vn]

Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 15 cho biết thành phố nào sau đây không có
mật độ dân số quá 2000 người/km2

Câu 35 [65107] - [Loga.vn]

Giải pháp phù hợp nhất để giải quyết vấn đề thất nghiệp và thiếu việc làm ở nước ta

Câu 36 [65105] - [Loga.vn]

Dựa vào yếu tố nào miền khí hậu phía Nam phân thành 2 mùa mưa, khô?

Câu 37 [65103] - [Loga.vn]

Ý nào sau đây không còn chính xác với đặc điểm dân cư nước ta hiện nay?

Câu 38 [65091] - [Loga.vn]

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9 và kiến thức đã học cho biết vùng có lượng
mưa thấp nhất nước ta là vùng nào và cho biết nguyên nhân tại sao?

Câu 39 [65065] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm lao động nước ta hiện nay?

Câu 40 [65064] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây không đúng với thiên nhiên nước ta?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook