Chi tiết đề thi

đề thi thử môn lịch sử THPTQG 2019 trường THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình lần 1

ctvloga326
107 lượt thi
Lịch Sử
Khó
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [70669] - [Loga.vn]

Từ cuối năm 1974 đầu năm 1975, Bộ chính trị đề ra chủ trương giải phóng hoàn toàn miền Nam trong khoảng thời gian nào?

Câu 2 [70668] - [Loga.vn]

Sự kiện nào có ý nghĩa “từ cuộc tiến công chiến lược phát triển thành cuộc tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam”?

Câu 3 [70667] - [Loga.vn]

Căn cứ vào đâu ta quyết định mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968?

Câu 4 [70666] - [Loga.vn]

Tính nhân dân của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta biểu hiện ở điểm nào?

Câu 5 [70665] - [Loga.vn]

Cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất (1965 - 1966) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam nhằm vào hướng chiến lược chính là

Câu 6 [70664] - [Loga.vn]

Mĩ từng bước can thiệp sâu và dính líu trực tiếp vào chiến tranh Đông Dương thông qua việc

Câu 7 [70663] - [Loga.vn]

Trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947: “Ở hướng đông, quân ta phục kích đánh địch trên đường số 4, cản bước tiến của chúng, tiêu biểu nhất là trận đánh phục kích ở....”

Câu 8 [70662] - [Loga.vn]

Tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (1965 - 1968), Mĩ có âm mưu gì?

Câu 9 [70661] - [Loga.vn]

Thực chất của chính sách “dùng người Việt đánh người Việt”, “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” của thực dân Pháp là

Câu 10 [70660] - [Loga.vn]

Với cuộc tiến công của ta trong Đông - Xuân 1953 - 1954 đã tác động như thế nào đến kế hoạch Na-va?

Câu 11 [70659] - [Loga.vn]

Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965), Mĩ đề ra kế hoạch Xtalây-Taylo với mục tiêu

Câu 12 [70658] - [Loga.vn]

Khi Pháp rút quân khỏi Việt Nam, điều khoản nào của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương chưa được thực hiện?

Câu 13 [70657] - [Loga.vn]

Vào lúc 10h45 ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã diễn ra sự kiên gì?

Câu 14 [70656] - [Loga.vn]

“Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ...”. Câu văn trên trích trong văn bản nào?

Câu 15 [70655] - [Loga.vn]

Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không nằm trong Hiệp định Giơnevơ?

Câu 16 [70654] - [Loga.vn]

Một trong những biện pháp được Mĩ và chính quyền Sài Gòn coi như "quốc sách", "xương sống" của "Chiến tranh đặc biệt" là

Câu 17 [70653] - [Loga.vn]

Những thắng lợi quân sự nào làm phá sản hoàn toàn chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

Câu 18 [70652] - [Loga.vn]

Hành lang Đông - Tây mà Pháp thiết lập theo nội dung kế hoạch Rơve bao gồm

Câu 19 [70651] - [Loga.vn]

Đường lối thể hiện sự sáng tạo, độc đáo của Đảng ta trong thời kì chống Mĩ cứu nước.

Câu 20 [70650] - [Loga.vn]

Đặc điểm của tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương?

Câu 21 [70649] - [Loga.vn]

Đến cuối tháng 6 năm 1972, với cuộc tiến công chiến lược ta đã chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất của địch là

Câu 22 [70647] - [Loga.vn]

Dựa vào những dữ liệu dưới đây, hãy sắp xếp theo đúng trình tự thời gian:

1. Chiến thắng Ấp Bắc. 2. Chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không".

3. Chiến thắng Vạn Tường. 4. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972.

Câu 23 [70643] - [Loga.vn]

Hội nghị lần thứ 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã có chủ trương quan trọng gì đối với cách mạng miền Nam?

Câu 24 [70640] - [Loga.vn]

Hành động của Mĩ ở miền Nam sau Hiệp định Pari 1973 là

Câu 25 [70635] - [Loga.vn]

Từ chiến lược nào của Mĩ, ta vừa đánh địch trên chiến trường, vừa đấu tranh với địch trên bàn đàm phán?

Câu 26 [70631] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau giữa chiến dịch Điên Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là

Câu 27 [70625] - [Loga.vn]

Nhân dân ta chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” là chống lại cuộc chiến tranh xâm lược

Câu 28 [70622] - [Loga.vn]

Cuộc chiến đấu trong các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 năm 1946, thành phố nào đã kìm được chân địch lâu nhất?

Câu 29 [70618] - [Loga.vn]

Trong chiến dịch Biên giới 1950, ở mặt trận hướng Tây, quân dân ta phục kích đánh địch nhiều trận trên sông Lô, nổi bật nhất là

Câu 30 [70608] - [Loga.vn]

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng (9/1960) xác định cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò

Câu 31 [70605] - [Loga.vn]

Vì sao Mĩ chấp nhận thương lượng với Việt Nam ở Hội nghị Pa-ri?

Câu 32 [70602] - [Loga.vn]

Từ năm 1959 đến năm 1965 hình thức đấu tranh chủ yếu của miền Nam là

Câu 33 [70600] - [Loga.vn]

Thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến, miền Bắc sẵn sàng với tinh thần

Câu 34 [70597] - [Loga.vn]

Nguyên nhân quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) là?

Câu 35 [70596] - [Loga.vn]

Bộ chính trị Trung ương Đảng đã có quyết định gì sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế - Đà Nẵng?

Câu 36 [70595] - [Loga.vn]

Tinh thần “Đi nhanh đến, đánh nhanh thắng” được Bộ chính trị đề ra trong chiến dịch nào?

Câu 37 [70592] - [Loga.vn]

Thắng lợi đó “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ...”. Nội dung này được trình bày trong văn kiện nào?

Câu 38 [70591] - [Loga.vn]

Vì sao ta chọn Điện Biên Phủ là điểm quyết chiến chiến lược?

Câu 39 [70590] - [Loga.vn]

Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra bao nhiêu ngày?

Câu 40 [70589] - [Loga.vn]

Chiến thắng nào của quân dân miền Nam mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook