Chi tiết đề thi

Đề thi thử môn sinh học lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh

ctvloga14
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [58167] - [Loga.vn]

Cây xương rồng thuộc loại thân biến dạng nào?

Câu 2 [58166] - [Loga.vn]

Củ su hào thuộc loại thân biến dạng nào?

Câu 3 [58165] - [Loga.vn]

Trong thân mạch gỗ thực hiện chức năng quan trọng gì?

Câu 4 [58164] - [Loga.vn]

Trong thân mạch rây thực hiện chức năng quan trọng gì?

Câu 5 [58163] - [Loga.vn]

Những loại cây nào người ta thường bấm ngọn?

Câu 6 [58162] - [Loga.vn]

Đặc điểm của chồi hoa là:

Câu 7 [58161] - [Loga.vn]

Đặc điểm của cây thân cột là:

Câu 8 [58160] - [Loga.vn]

Nhóm các cây nào sau đây thuộc loại thân cỏ?

Câu 9 [58159] - [Loga.vn]

Những loại cây trồng nào cần nhiều muối kali?

Câu 10 [58158] - [Loga.vn]

Đặc điểm biến dạng của rễ thở là:

Câu 11 [58157] - [Loga.vn]

Đặc điểm biến dạng của rễ củ là:

Câu 12 [58156] - [Loga.vn]

Trong các miền của rễ, miền nào làm cho rễ dài ra?

Câu 13 [58155] - [Loga.vn]

Tế bào nào có khả năng phân chia?

Câu 14 [58154] - [Loga.vn]

Trong các thành phần cấu tạo của tế bào thực vật, thành phần nào thực hiện chức năng chính là giúp cho tế bào có hình dạng nhất định?

Câu 15 [58153] - [Loga.vn]

Đặc điểm của cây một năm là :

Câu 16 [58152] - [Loga.vn]

Nhóm sinh vật có khả năng tự tạo ra chất hữu cơ ngoài ánh sáng là:

Câu 17 [58151] - [Loga.vn]

Lá trên các mấu thân sắp so le nhau nhằm:

Câu 18 [58150] - [Loga.vn]

Đặc điểm chính để nhận biết thân cây là :

Câu 19 [58149] - [Loga.vn]

Thời gian cây xanh thực hiện quá trình hô hấp:

Câu 20 [58142] - [Loga.vn]

Cấu tạo trong của phiến lá gồm:

Câu 21 [58143] - [Loga.vn]

Bộ phận nào của thân non có chức năng dẫn các chất hữu cơ đi nuôi cơ thể?

Câu 22 [58144] - [Loga.vn]

Lá biến thành gai gặp ở những cây nào dưới đây?

Câu 23 [58145] - [Loga.vn]

Lá biến thành tua cuốn gặp ở những cây nào dưới đây?

Câu 24 [58146] - [Loga.vn]

Nhân tế bào có vai trò gì ?

Câu 25 [58147] - [Loga.vn]

Miền nào làm rễ dài ra?

Câu 26 [58148] - [Loga.vn]

Nhóm hoa nào là hoa lưỡng tính ?

Câu 27 [58168] - [Loga.vn]

Nhóm cây nào sau đây có hình thức sinh sản sinh dưỡng:

Câu 28 [58169] - [Loga.vn]

Hoa đơn tính là những hoa có:

Câu 29 [58170] - [Loga.vn]

Hoa đực là những hoa có:

Câu 30 [58171] - [Loga.vn]

Cây tầm gửi thuộc dạng:

Câu 31 [58172] - [Loga.vn]

Nhóm cây nào sau đây có hình thức sinh sản sinh dưỡng:

Câu 32 [58173] - [Loga.vn]

Hạt gồm những bộ phận nào?

Câu 33 [58174] - [Loga.vn]

Nhóm quả nào sau đây không thích nghi với cách phát tán nhờ động vật:

Câu 34 [58175] - [Loga.vn]

Tảo xoắn sinh sản hữu tính bằng:

Câu 35 [58176] - [Loga.vn]

Cơ quan sinh sản của rêu là:

Câu 36 [58177] - [Loga.vn]

Những cây thuộc dương xỉ là:

Câu 37 [58178] - [Loga.vn]

Trong trồng trọt, biện pháp để hạt nẩy mầm tốt là:

Câu 38 [58179] - [Loga.vn]

Quả và hạt được phát tán nhờ những cách nào?

Câu 39 [58180] - [Loga.vn]

Cây có quả tự phát tán là:

Câu 40 [58181] - [Loga.vn]

Quả Ổi có hình thức phát tán trong tự nhiên là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook