Chi tiết đề thi

Đề thi thử môn sinh học lớp 9 2018

ctvloga3
2 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51567] - [Loga.vn]

Thế nào là mức phản ứng

Câu 2 [51566] - [Loga.vn]

Các phương pháp nghiên cứu di truyền người là

Câu 3 [51565] - [Loga.vn]

Nguồn nguyên liệu chủ yếu trong chọn giống là gì?

Câu 4 [51564] - [Loga.vn]

Thế nào là thể đa bội?

Câu 5 [51563] - [Loga.vn]

Thường biến là gì?

Câu 6 [51562] - [Loga.vn]

Trong tế bào sinh dưỡng, thể ba nhiễm của người có số lượng NST là:

Câu 7 [51561] - [Loga.vn]

Một gen có 2880 liên kết hidro. Gen đột biến hơn gen bình thường 1 liên kết hidro, nhưng 2 gen có chiều dài bằng nhau. Số cặp nucleotit liên quan đến đột biến và thuộc dạng đột biến gen nào ?

Câu 8 [51560] - [Loga.vn]

Đột biến NST là gì ?

Câu 9 [51559] - [Loga.vn]

Prôtêin thực hiện chức năng của mình chủ yếu ở cấu trúc:

Câu 10 [51558] - [Loga.vn]

Đơn phân của ARN là nuclêôtit gồm 4 loại là:

Câu 11 [51557] - [Loga.vn]

Một gen có chiều dài là 5100$A^0$, G= 20%. Số nuclêôtit loại A môi trường nội bào cung cấp cho gen nhân đôi 2 lần là:

Câu 12 [51556] - [Loga.vn]

Có 2 phân tử ADN thực hiện nhân đôi liên tiếp 3 lần, số phân tử ADN. con tạo thành là:

Câu 13 [51555] - [Loga.vn]

Những nhận xét nào sau đây về cấu tạo giữa 2 phân tử ADN con và phân tử ADN mẹ sau đây là đúng?

Câu 14 [51554] - [Loga.vn]

Theo NTBS thì về mặt đơn của phân tử ADN những trường hợp nào sau đây không đúng?

Câu 15 [51553] - [Loga.vn]

Đơn phân của phân tử ADN là nuclêôtit gồm 4 loại là:

Câu 16 [51552] - [Loga.vn]

Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là:

Câu 17 [51551] - [Loga.vn]

Một noãn bào bậc 1 có kí hiệu là AaBb khi giảm phân cho mấy loại trứng?

Câu 18 [51550] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm, 2n= 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì giữa của quá trình giảm phân I, số NST trong tế bào đó là:

Câu 19 [51549] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm, 2n= 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của quá trình nguyên phân,

số NST trong tế bào đó là:

Câu 20 [51548] - [Loga.vn]

Trong chu kì tế bào, NST được nhân đôi ở:

Câu 21 [51547] - [Loga.vn]

Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì nào của quá trình phân bào?

Câu 22 [51546] - [Loga.vn]

Mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng về:

Câu 23 [51545] - [Loga.vn]

Ở đậu Hà Lan, Gen A quy định tính trạng hạt vàng là trội hoàn toàn so với gen a quy định tính trạng hạt xanh; Gen B quy định tính trạng hạt trơn là trội hoàn toàn so với gen b quy định tính trạng hạt nhăn. Khi cho lai hai giống đậu hạt vàng, vỏ nhăn với hạt xanh, vỏ trơn thu được $F_1$ đều cho hạt vàng, vỏ trơn. Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây:

Câu 24 [51544] - [Loga.vn]

Cơ thể có kiểu gen AaBb khi giảm phân cho các loại giao tử là:

Câu 25 [51543] - [Loga.vn]

Nội dung của quy luật phân li độc lập là:

Câu 26 [51542] - [Loga.vn]

Biến dị tổ hợp là:

Câu 27 [51541] - [Loga.vn]

Cho các ý trả lời sau:

 • Tạo dòng thuần.
 • Cho cơ thể $F_2$ lai thuận nghịch.
 • Dùng toán thống kê phân tích để rút ra quy luật di truyền.
 • Tách riêng từng cặp tính trạng để nghiên cứu.
 • Cho cơ thể đực $F_1$ lai phân tích.
 • Điểm độc đáo, sáng tạo trong phương pháp nghiên cứu của Men Đen là:

  Câu 28 [51540] - [Loga.vn]

  Đối tượng nghiên cứu di truyền của Men Đen là:

  Câu 29 [51519] - [Loga.vn]

  Ở người hàm lượng ADN chứa trong nhân tế bào lưỡng bội là 6.6.1$0^{-12}$g .Trong tinh trùng sẽ có hàm lượng ADN là :

  Câu 30 [51518] - [Loga.vn]

  Trong công nghệ tế bào thực vật, người ta thường tách tế bào của loại mô nào dưới đây để nhân giống vô tính trong ống nghiệm?

  Câu 31 [51517] - [Loga.vn]

  Đột biến cấu trúc của NST gây ra bệnh ung thư máu ở người là :

  Câu 32 [51516] - [Loga.vn]

  Mục đích của phép lai phân tích là :

  Câu 33 [51515] - [Loga.vn]

  EnZim thủy phân tinh bột amilaza có hoạt tính cao là kết quả của dạng đột biến nào?

  Câu 34 [51514] - [Loga.vn]

  Định luật phân li độc lập các tính trạng được biểu hiện ở

  Câu 35 [51513] - [Loga.vn]

  Con người có thể chủ động điều chỉnh tỉ lệ ( đực : cái ) ở vật nuôi cho phù hợp với mục đích sản xuất bằng cách là:

  Câu 36 [51512] - [Loga.vn]

  Công nghệ tế bào là:

  Câu 37 [51511] - [Loga.vn]

  Ý nghĩa của việc ứng dụng nuôi cấy mô và tế bào trong chọn giống cây trồng là:

  Câu 38 [51510] - [Loga.vn]

  Giống thuần chủng là:

  Câu 39 [51509] - [Loga.vn]

  Trong thụ tinh sự kiện quan trọng nhất là:

  Câu 40 [51508] - [Loga.vn]

  Nguyên nhân của bệnh ung thư máu là:

  Đánh giá, bình luận
  Không có đánh giá nào.
  Bình luận Loga
  0 bình luận
  user-avatar
  Bình luận Facebook