Chi tiết đề thi

Đề thi thử môn sinh học trường THCS Lý Tự Trọng Quảng Ninh

ctvloga14
3 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [56609] - [Loga.vn]

Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa?

Câu 2 [56608] - [Loga.vn]

Trong các miền của rễ, miền nào là miền quan trọng nhất

Câu 3 [56607] - [Loga.vn]

Người ta sử dụng phần nào của thân để làm trụ nhà, tà vẹt....

Câu 4 [56606] - [Loga.vn]

Những nhóm cây sau đây, nhóm nào gồm toàn cây có thân rễ

Câu 5 [56605] - [Loga.vn]

Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ bộ phận

Câu 6 [56604] - [Loga.vn]

Trong những nhóm sau đây, nhóm nào gồm toàn những cây rễ cọc?

Câu 7 [56603] - [Loga.vn]

Ý nghĩa quá trình lớn lên và phân chia tế bào

Câu 8 [56602] - [Loga.vn]

Loại mô làm Thân cây dài

Câu 9 [56601] - [Loga.vn]

cấu tạo của thân non

Câu 10 [56600] - [Loga.vn]

Các bộ phận của thân

Câu 11 [56599] - [Loga.vn]

Có những loại biến dạng rễ nào

Câu 12 [56598] - [Loga.vn]

Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ:

Câu 13 [56597] - [Loga.vn]

Rễ cây có những miền nào?

Câu 14 [56596] - [Loga.vn]

Rễ có mấy miền?

Câu 15 [56595] - [Loga.vn]

Cho các hoạt ý sau

1. Từ một nhân hình thành 2 nhân cách xa nhau

2. các tế bào con tiếp tục lớn lên đến khi bằng tế bào mẹ

3. Chất tế bào phân chia

4. Vách tế bào hình thành tạo 2 tế bào con

Lựa chọn đáp án đúng nhất nói về quá trình phân chia tế bào thực vật

Câu 16 [56594] - [Loga.vn]

Cấu tạo của tế bào TV gồm

Câu 17 [56593] - [Loga.vn]

Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là đặc trưng nhất đối với cây Hạt trần.

Câu 18 [56592] - [Loga.vn]

Vai trò của các chất hữu cơ do TV chế tạo:

Câu 19 [56591] - [Loga.vn]

Thực vật hạt kín tiến hóa hơn cả vì:

Câu 20 [56590] - [Loga.vn]

Nhóm thực vật đầu tiên sống trên cạn, có rễ giả, chưa có hoa, sinh sản bằng bào tử?

Câu 21 [56589] - [Loga.vn]

Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành?

Câu 22 [56588] - [Loga.vn]

Các bộ phận của hạt gồm có:

Câu 23 [56587] - [Loga.vn]

Cây trồng có nguồn gốc từ:

Câu 24 [56586] - [Loga.vn]

Nhóm cây gồm toàn cây hai lá mầm là:

Câu 25 [56585] - [Loga.vn]

Nhóm cây gồm toàn cây một lá mầm là:

Câu 26 [56584] - [Loga.vn]

Sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái được gọi là:

Câu 27 [56583] - [Loga.vn]

Nhóm quả gồm toàn quả khô là:

Câu 28 [56582] - [Loga.vn]

Quả thịt có đặc điểm:

Câu 29 [56581] - [Loga.vn]

Các bộ phận chính của kính hiển vi gồm:

Câu 30 [56580] - [Loga.vn]

Mạch gỗ có chức năng là:

Câu 31 [56579] - [Loga.vn]

Thân cây gồm:

Câu 32 [56578] - [Loga.vn]

Màng sinh chất có chức năng:

Câu 33 [56577] - [Loga.vn]

Tại sao phải thu hoạch các cây rễ củ trước khi cây ra hoa, tạo quả?

Câu 34 [56576] - [Loga.vn]

Bấm ngọn những cây lấy quả, hạt có lợi gì?

Câu 35 [56575] - [Loga.vn]

Trong các tế bào sau đây, tế bào nào có khả năng phân chia là:

Câu 36 [56574] - [Loga.vn]

Trong những nhóm cây sau, nhóm gồm toàn cây lâu năm là:

Câu 37 [56573] - [Loga.vn]

Những loại quả phát tán nhờ động vật có đặc điểm nào sau đây ?

Câu 38 [56572] - [Loga.vn]

Hạt sẽ mất hoàn toàn khả năng nảy mầm trong trường hợp nào dưới đây ?

Câu 39 [56571] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào dưới đây có ở dương xỉ mà không có ở rêu ?

Câu 40 [56570] - [Loga.vn]

Rêu khác với thực vật có hoa ở đặc điểm nào dưới đây ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook