Chi tiết đề thi

Đề thi thử môn Sử trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp lần 2 – 2019

ctvloga339
0 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
40
50 phút
10 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [63955] - [Loga.vn]

Thắng lợi quyết định nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của quân dân ta thể hiện trên mặt trận nào?

Câu 2 [63954] - [Loga.vn]

Nội dung nào sau đây không đúng với ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ?

Câu 3 [63952] - [Loga.vn]

Trong các nội dung sau, nội dung nào không nằm trong hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954?

Câu 4 [63950] - [Loga.vn]

Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX là biểu hiện của xu thế nào?

Câu 5 [63949] - [Loga.vn]

: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, để đẩy nhanh sự phát triển khoa học - kĩ thuật, Nhật Bản đã làm gì?

Câu 6 [63948] - [Loga.vn]

Điểm khác biệt căn bản về nội dung giữa Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam và Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương là

Câu 7 [63945] - [Loga.vn]

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay, Việt Nam cần vận dụng triệt để nguyên tắc nào của Liên Hợp Quốc?

Câu 8 [63944] - [Loga.vn]

Nội dung giống nhau quan trọng của Hiệp định Giơnevơ 1954 và Hiệp định Pari 1973 là

Câu 9 [63942] - [Loga.vn]

Cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của ta thắng lợi đã buộc địch phải phân tán lực lượng ở những địa điểm nào?

Câu 10 [63940] - [Loga.vn]

“Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ Quốc”. Đoạn trích trên đây trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện nội dung nào của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta?

Câu 11 [63938] - [Loga.vn]

“Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ...” là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong

Câu 12 [63937] - [Loga.vn]

: Ý nào dưới đây không phải là mục đích của ta khi mở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950?

Câu 13 [63936] - [Loga.vn]

Đâu không phải là mục tiêu cơ bản trong chiến lược "Cam kết và mở rộng" của Tổng thống Mĩ B.Clin-tơn?

Câu 14 [63934] - [Loga.vn]

Từ cuộc đấu tranh ngoại giao sau Cách mạng tháng Tám 1945 có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc hiện nay?

Câu 15 [63933] - [Loga.vn]

Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ 1991 đến 2000 là ngã về phương Tây, khôi phục và phát triển với các nước

Câu 16 [63931] - [Loga.vn]

: Nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Nam trong việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (21-7-1954) là

Câu 17 [63929] - [Loga.vn]

Yếu tố làm thay đổi sâu sắc “bản đồ chính trị thế giới” sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Câu 18 [63928] - [Loga.vn]

Trật tự thế giới hai cực Ianta được hình thành trên cơ sở nào?

Câu 19 [63927] - [Loga.vn]

Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định giai cấp lãnh đạo cách mạng là

Câu 20 [63927] - [Loga.vn]

Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định giai cấp lãnh đạo cách mạng là

Câu 21 [63927] - [Loga.vn]

Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định giai cấp lãnh đạo cách mạng là

Câu 22 [63919] - [Loga.vn]

Do tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, nhân loại đã bước sang một nền văn minh mới là

Câu 23 [63917] - [Loga.vn]

Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công cho thấy một cuộc khởi nghĩa thành công cần phải có

Câu 24 [63916] - [Loga.vn]

Khó khăn mới đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta từ sau năm 1947

Câu 25 [63914] - [Loga.vn]

Chủ trương của Đảng Lao động Việt Nam để đánh bại kế hoạch Nava trong Đông Xuân 1953- 1954 là

Câu 26 [63911] - [Loga.vn]

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương xác định mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam là

Câu 27 [63909] - [Loga.vn]

Kế hoạch Nava khi mới ra đời đã hàm chứa yếu tố thất bại vì

Câu 28 [63908] - [Loga.vn]

Chiến lược "kinh tế hướng nội" của nhóm các nước sáng lập ASEAN với nội dung chủ yếu là

Câu 29 [63906] - [Loga.vn]

Sự kiện đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác là

Câu 30 [63904] - [Loga.vn]

Các quốc gia có nguyên thủ tham dự Hội nghị Ianta (2/1945) là

Câu 31 [63903] - [Loga.vn]

Tính chủ động của quân ta và Pháp trong hai chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947, Biên giới thu-đông 1950 là

Câu 32 [63901] - [Loga.vn]

Nhân tố quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam từ năm 1930 là

Câu 33 [63900] - [Loga.vn]

“Tăng cường hệ thống phòng thủ trên đường số 4, lập hành lang Đông-Tây”, đó là âm mưu của Pháp trong chiến dịch nào?

Câu 34 [63899] - [Loga.vn]

Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương là một thắng lợi chưa trọn vẹn vì

Câu 35 [63897] - [Loga.vn]

Sự kiện tác động trực tiếp buộc Đảng và Chính phủ ta phải phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1946 là

Câu 36 [63894] - [Loga.vn]

Cho các sự kiện sau 1. Nhật nhảy vào Đông Dương; 2. Nguyễn Ái Quốc về nước sau 30 năm xa Tổ quốc; 3. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VI; 4. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo thứ tự thời gian

Câu 37 [63895] - [Loga.vn]

Đầu 1950, việc các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước ta thể hiện

Câu 38 [63892] - [Loga.vn]

Quốc gia thứ ba trên thế giới phóng thành công tàu vũ trụ có người lái là

Câu 39 [63890] - [Loga.vn]

Nội dung nào sau đây là nguyên tắc hoạt động quan trọng nhất của Liên hợp quốc?

Câu 40 [63750] - [Loga.vn]

Nội dung nào sau đây chứng tỏ Chiến tranh lạnh đã kết thúc (tháng 12 - 1989) nhưng hậu quả vẫn còn kéo dài đến ngày nay?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook