Chi tiết đề thi

Đề thi thử môn vật lý THPT Thực Hành Cao Nguyên - Tây Nguyên có lời giải chi tiết

ctvloga3
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [40836] - [Loga.vn]

Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125µF và một cuộn cảm có độ tự cảm 50µF . Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 3V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là:

Câu 2 [40835] - [Loga.vn]

Chọn câu sai khi nói về đặc điểm của dao động cưỡng bức?

Câu 3 [40832] - [Loga.vn]

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 6 cm. Trên dây có những phần tử sóng dao động với tần số 5 Hz và biên độ lớn nhất là 4 cm. Gọi N là vị trí của một nút sóng; C và D là hai phần tử trên dây ở hai bên của N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 10,5 cm và 7 cm. Tại thời điểm t1 , phần tử C có li độ 2 cm và đang hướng về vị trí cân bằng. Vào thời điểm \[{{t}_{2}}={{t}_{1}}+\frac{79}{40}s\], phần tử D có li độ là:

Câu 4 [40831] - [Loga.vn]

Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là \[{{x}_{1}}=4\cos \left( 10t+\frac{\pi }{4} \right)\,cm\] và \[{{x}_{2}}=3\cos \left( 10t-\frac{3\pi }{4} \right)\,cm\].  Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là:

Câu 5 [40828] - [Loga.vn]

Đặt hiệu điện thế \[u=U\sqrt{2}\cos \omega t\] (với U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch R, L,C mắc nối tiếp, xác định. Dòng điện chạy trong mạch có:

Câu 6 [40827] - [Loga.vn]

Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động:

Câu 7 [40825] - [Loga.vn]

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian?

Câu 8 [40824] - [Loga.vn]

Khi tăng điện áp ở nơi truyền đi lên 50 lần còn các đại lượng khác không đổi thì công suất hao phí trên đường dây sẽ:

Câu 9 [40821] - [Loga.vn]

Một cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C thành một mạch dao động (còn gọi là mạch dao động LC). Chu kì dao động điện từ tự do của mạch này phụ thuộc vào:

Câu 10 [40819] - [Loga.vn]

Cho dòng điện xoay chiều có tần số 40 Hz chạy qua một đoạn mạch. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp cường độ dòng điện này bằng 0 là:

Câu 11 [40817] - [Loga.vn]

Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ (với \[0<\varphi <\frac{\pi }{2}\]) so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó có thể:

Câu 12 [40815] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo, dao động với chu kì T. Nếu lò xo bị cắt bớt một nửa thì chu kì dao động của con lắc mới là:

Câu 13 [40814] - [Loga.vn]

Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acosωt. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng:

Câu 14 [40812] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u={{U}_{0}}\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{6} \right)V\]vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm và tụ điện thì cường độ dòng điện qua mạch là  \[i={{I}_{0}}\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{6} \right)A\]. Hệ số công suất của đoạn mạch là:

Câu 15 [40811] - [Loga.vn]

Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động điều hòa của nó sẽ:

Câu 16 [40808] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ có khối lượng m = 250 g, lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo giãn 7,5 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng của vật, chiều dương của trục tọa độ hướng lên, gốc thời gian là lúc thả vật, lấy g = 10 m/$s^2$. Thời gian từ lúc thả vật đến thời điểm vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ hai là:

Câu 17 [40807] - [Loga.vn]

Biến điệu sóng điện từ là:

Câu 18 [40806] - [Loga.vn]

Một sợi dây chiều dài l căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với n bụng sóng, tốc độ truyền sóng trên dây là v. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là:

Câu 19 [40805] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây là sai khi nói về máy phát điện xoay chiều một pha?

Câu 20 [40804] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa có phương trình \[x=A\cos \left( 4\pi t+\frac{\pi }{2} \right)\,cm\]. Gốc thời gian đã được chọn vào lúc:

Câu 21 [40803] - [Loga.vn]

Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 45 cm/s đến 60 cm/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O nằm cách nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động cùng pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là:

Câu 22 [40802] - [Loga.vn]

Một người định quấn một máy hạ áp từ điện áp U1 = 220 V xuông U2 = 90 V với lõi không phân nhánh, xem máy biến áp là lí tưởng, khi máy làm việc thì suất điện động hiệu dụng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 2 Vôn/vòng. Người đó quấn đúng hoàn toàn cuộn thứ cấp nhưng lại quấn ngược chiều những vòng cuối của cuộn sơ cấp. Khi thử máy với điện áp U1 = 220 V thì điện áp hai đầu cuộn thứ cấp đo được là 110 V. Số vòng dây bị quấn ngược là:

Câu 23 [40800] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ:

Câu 24 [40799] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng m = 0,5 kg thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc 4π rad/s: \[{{x}_{1}}={{A}_{1}}\cos \left( 4\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,cm\] và \[{{x}_{2}}=4\sin \left( 4\pi t-\frac{\pi }{3} \right)\,cm\]. Biết độ lớn lực kéo về cực đại tác dụng lên vật trong quá trình vật dao động là 2,4 N. Giá trị của biên độ A1 có thể là

Câu 25 [40798] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 12 cm. Dao động này có biên độ là:

Câu 26 [40796] - [Loga.vn]

Một sóng âm truyền trong không khí. Biết mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 10 dB và 60 dB thì cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M bao nhiêu lần? Chọn kết luận đúng.

Câu 27 [40795] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số là:

Câu 28 [40794] - [Loga.vn]

Một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình \[u=5\cos 4\pi t\,cm\]. Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 1m có độ lệch pha là \[\frac{\pi }{3}\]. Tốc độ truyền của sóng đó là:

Câu 29 [40792] - [Loga.vn]

Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì:

Câu 30 [40790] - [Loga.vn]

Đặt hiệu điện thế \[u={{U}_{0}}\sin \omega t\] (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng:

Câu 31 [39975] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây đúng khi nói về sự truyền âm?

Câu 32 [39974] - [Loga.vn]

Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình \[{{u}_{A}}=2\cos 40\pi t\] và \[{{u}_{B}}=2\cos \left( 40\pi t+\pi  \right)\] (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là:

Câu 33 [39973] - [Loga.vn]

Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80 V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm \[L=\frac{0,6}{\pi }H\] tụ điện có điện dung \[C=\frac{{{10}^{-4}}}{\pi }F\] và công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là 80 W. Giá trị của điện trở thuần R là:

Câu 34 [39972] - [Loga.vn]

Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng 50 cm2, quay đều quanh trục đối xứng của khung với vận tốc góc 1800 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,02 T. Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vecto pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vecto cảm ứng từ \[\overrightarrow{B}\] một góc 300. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là:

Câu 35 [39971] - [Loga.vn]

Cho hai con lắc lò xo giống hệt nhau. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa với biên độ lần lượt là 2A và A và đang dao động cùng pha. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của hai con lắc. Khi động năng của con lắc thứ nhất là 0,6 J thì thế năng của con lắc thứ hai là 0,05 J. Hỏi khi thế năng của con lắc thứ nhất là 0,4 J thì động năng của con lắc thứ hai là bao nhiêu?

Câu 36 [39970] - [Loga.vn]

Đặt hiệu điện thế \[u=100\sqrt{2}\sin 100\pi t\,V\] vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C, R có độ lớn không đổi và \[L=\frac{1}{\pi }H\]. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:

Câu 37 [39969] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất bằng 120 W và có hệ số công suất bằng 1. Nếu nối tắt hai đầu tụ điện thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau \[\frac{\pi }{3}\] , công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng:

Câu 38 [39968] - [Loga.vn]

 Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha:

Câu 39 [39967] - [Loga.vn]

Khi một vật dao động điều hòa thì:

Câu 40 [39966] - [Loga.vn]

Cường độ dòng điện \[i=4\cos 100\pi t\] có giá trị hiệu dụng bằng:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook