Chi tiết đề thi

đề thi thử môn vật lý THPTQG trường THPT Ngô Quyền có lời giải chi tiết

ctvloga3
3 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [47621] - [Loga.vn]

Bắn hạt proton có động năng 4,5 MeV vào hạt nhân \[_{3}^{7}Li\] đang đứng yên, gây ra phản ứng hạt nhân \[p+_{3}^{7}Li\to 2\alpha +17,3MeV\]. Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ g , hai hạt a có cùng động năng và bay theo hai hướng tạo với nhau góc b. Coi khối lượng của mỗi hạt tính theo đon vị u gần đúng bằng số khối của nó. Giá trị của b

Câu 2 [47620] - [Loga.vn]

Hạt nhân nguyên tử chì có 82 prôtôn và 125 nơtrôn. Hạt nhân nguyên tử này có kí hiệu là

Câu 3 [47619] - [Loga.vn]

Trong hiện tượng phóng xạ, khi cho ba tia phóng xạ α, β, γ bay vào vùng không gian có điện trường Tia phóng xạ bị lệch nhiều nhất trong điện trường là

Câu 4 [47618] - [Loga.vn]

Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức \[{{E}_{n}}=\frac{-13,6}{{{n}^{2}}}(eV)\](với n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 2 về quỹ đạo dừng n = 1 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng \[{{\lambda }_{1}}\]. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng n = 4 về quỹ đạo dừng n = 3 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng \[{{\lambda }_{2}}\]. Mối liên hệ giữa hai bước sóng \[{{\lambda }_{1}}\] và \[{{\lambda }_{2}}\] là

Câu 5 [47617] - [Loga.vn]

Một kim loại có giới hạn quang điện là $0,3\,\mu m$. Lấy $h=6,{{625.10}^{-34}}J.s;\,c={{3.10}^{8}}\,m/s$. Năng lượng cần thiết để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại là

Câu 6 [47616] - [Loga.vn]

Các phôtôn trong một chùm sáng đơn sắc có năng lượng

Câu 7 [47615] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm đo khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng bằng laze người ta đã sử dụng laze có bước sóng l = 0,52mm. Thiết bị sử dụng để đo là một máy vừa có khả năng phát và thu các xung laze. Người ta nhận thấy khoảng thời gian phát và nhận được xung cách nhau 2,667s. Hãy xác định khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng?

Câu 8 [47614] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng \[{{\lambda }_{1}}=704\text{ }nm\] và\[{{\lambda }_{2}}=\text{ }440\text{ }nm\]. Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân trung tâm, số vân sáng khác màu với vân trung tâm là

Câu 9 [47613] - [Loga.vn]

Thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách từ màn đến hai khe 1,2 m, tại điểm M là vân tối thứ 5. Di chuyển màn dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn thì tại M là vân sáng bậc 6. Vị trí vân trung tâm không đổi. Màn di chuyển

Câu 10 [47612] - [Loga.vn]

Chiếu xiên góc một chùm sáng hẹp (coi như một tia sáng) gồm hai thành phần đơn sắc vàng và lam từ không khí vào mặt nước thì

Câu 11 [47611] - [Loga.vn]

Tốc độ của ánh sáng trong thủy tinh đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng, tím lần lượt là vđ, $v_v$, $v_t$.Chọn sắp xếp đúng?

Câu 12 [47610] - [Loga.vn]

Hai mạch dao động \[{{L}_{1}}{{C}_{1}},\text{ }{{L}_{2}}{{C}_{2}}\] lí tưởng, trong đó chu kì dao động riêng tương ứng là \[{{T}_{1}},{{T}_{2}}\] (với \[{{T}_{2}}=3{{T}_{1}}\]). Tại thời điểm t = 0 điện tích của mỗi bản tụ điện đều có độ lớn cực đại $Q_0$. Khi điện tích của mỗi tụ điện đều có độ lớn bằng q thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện $i_1$/$i_2$chạy trong mạch là

Câu 13 [47609] - [Loga.vn]

Một mạch dao động LC lí tưởng có điện dung $C={{10}^{-10}}F$ và có điện tích q được biễu diễn theo đồ thị ở hình bên. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ có biểu thức

Câu 14 [47608] - [Loga.vn]

Sóng được đài phát có công suất lớn có thể truyền đi mọi điểm trên mặt đất là

Câu 15 [47607] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một điện áp \[u=200\sqrt{2}\sin \omega t\](V). Biết R = 100 Ω và ω thay đổi. Khi điện áp giữa hai bản tụ điện lệch pha $\frac{\pi }{3}$ so với điện áp hai đầu mạch thì công suất tiêu thụ của mạch bằng

Câu 16 [47606] - [Loga.vn]

Người ta truyền tải dòng điện xoay chiều một pha từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ. Khi điện áp ở nhà máy điện là 6KV thì hiệu suất truyền tải là 73%. Để hiệu suất truyền tải là 97% thì điện áp ở nhà máy điện là

Câu 17 [47605] - [Loga.vn]

Đoạn mạch gồm R, C và cuộn dây mắc nối tiếp vào mạch có u = 120\[\sqrt{2}\]cosΠt (V), khi mắc ampe kế lí tưởng G vào hai đầu của cuộn dây thì nó chỉ \[\sqrt{3}\]A. Thay G bằng vôn kế lí tưởng thì nó chỉ 60 V, lúc đó điện áp giữa hai đầu cuộn dây lệch pha 6$0^0$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Tổng trở cuộn dây là

Câu 18 [47604] - [Loga.vn]

Mắc nối tiếp một cuộn dây thuần cảm L = 0,551 H với một bóng đèn (110 V – 121 W). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều (110 V – 50 Hz). Bỏ qua tính cảm kháng của dây tóc bóng đèn, như vậy trong 1 giờ đèn tiêu thụ điện năng

Câu 19 [47603] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu mạch điện chỉ có một phần tử X một điện áp xoay chiều $u={{U}_{0}}.cos\left( 100\pi t \right)\,\left( V \right)$ thì cường độ dòng điện qua mạch theo thời gian được biễu diễn theo đồ thị như hình bên. X là

Câu 20 [47602] - [Loga.vn]

Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha

Câu 21 [47601] - [Loga.vn]

Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất?

Câu 22 [47600] - [Loga.vn]

Một sóng cơ truyền trên trục Ox trên một dây đàn hồi rất dài với tần số f = 1/3 Hz. Tại thời điểm $t_0$ = 0 và tại thời điểm t1 = 0,875s hình ảnh của sợi dây được mô tả như hình vẽ. Biết rằng $d_2$ – $d_1$ = 5cm. Gọi \[\delta \]là tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của phần tử trên dây và tốc độ truyền sóng. Giá trị \[\delta \]là

Câu 23 [47599] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm sóng dừng với bước sóng $\lambda $ với hai đầu là nút sóng, chiều dài của sợi dây l = 48 cm. Bề rộng của bụng sóng là 8 mm. Hai điểm có cùng biên độ là 2 mm ngược pha nhau cách nhau một khoảng gần nhất là 2 cm. Số nút sóng trên dây là

Câu 24 [47598] - [Loga.vn]

Tại O trên mặt chất lỏng, người ta gây ra một dao động với tần số 2 Hz. Trên mặt chất lỏng quan sát thấy các vòng tròn sóng lan tỏa. Biết sóng lan truyền với tốc độ 40 cm/s. Khoảng cách từ vòng tròn sóng thứ hai đến vòng tròn sóng thứ sáu bằng

Câu 25 [47597] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây về đặc trưng sinh lí của âm là sai?

Câu 26 [47596] - [Loga.vn]

Sóng truyền trên mặt nước có phương trình truyền sóng là $u=4.cos\pi \left( 2t-\frac{x}{2} \right)\,\left( mm \right)$. Chu kì dao động của sóng trên là

Câu 27 [47595] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn vận tốc vượt quá 5\[\sqrt{3}\]p cm/s là T/3. Cho \[{{\pi }^{2}}=\text{ }10\]. Gia tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là

Câu 28 [47594] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa từ điểm M trên quỹ đạo thẳng, vật đi 9 cm thì đến biên. Trong ${}^{1}/{}_{3}$ chu kì tiếp theo đi được 9 cm nữa. Biên độ dao động của vật là

Câu 29 [47593] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có khối lượng 100 g dao động cưỡng bức ổn định dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên điều hoà với tần số f. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của biên độ vào tần số của ngoại lực tác dụng lên hệ có dạng như hình vẽ. Lấy\[{{\pi }^{2}}=\text{ }10\]. Độ cứng của lò xo là

Câu 30 [47592] - [Loga.vn]

Con lắc đơn (chiều dài không đổi), dao động với biên độ nhỏ có chu kì phụ thuộc vào

Câu 31 [47591] - [Loga.vn]

Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 32 [47590] - [Loga.vn]

Một bể chứa nước có thành cao 80 cm và đáy phẳng dài 120 (cm) và độ cao mực nước trong bể là 60 cm, chiết suất của nước là 4/3, ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 3$0^0$ so với phương ngang. Độ dài bóng đen tạo thành trên đáy bể là

Câu 33 [47589] - [Loga.vn]

Vật thật đặt trước thấu kính, trên trục chính và vuông góc với trục chính tạo ảnh thật lớn bằng 3 lần vật. Dời vật xa thấu kính thêm 3 cm thì ảnh vẫn thật và dời đi 18 cm so với lúc đầu. Tiêu cự của thấu kính bằng

Câu 34 [47588] - [Loga.vn]

Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó E = 48 V; r = 2 W; $R_1$ = 2 W; $R_2$ = 8 W; $R_3$ = 6 W; $R_4$ = 16 W. Điện trở của các dây nối không đáng kể. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N

Câu 35 [47587] - [Loga.vn]

Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại, có khối lượng 5 g, được treo vào cùng một điểm O bằng hai sợi dây không dãn, dài 10 cm. Hai quả cầu tiếp xúc với nhau. Tích điện cho một quả cầu thì thấy hai quả cầu đẩy nhau cho đến khi hai dây treo hợp với nhau một góc 6$0^0$. Lấy g = 10 m/$s^2$ , giá trị điện tích đã truyền cho quả cầu

Câu 36 [47586] - [Loga.vn]

Từ thông Φ qua khung dây kín biến đổi theo Φ(Wb) thời gian được biểu diễn trên đồ thị như hình. Suất điện động cảm ứng $e_c$ trong khung trong khoảng thời gian

Câu 37 [47579] - [Loga.vn]

Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ B = 250.1$0^{-5}$T bên trong một ống dây, mà dòng điện chạy trong mỗi vòng của ống dây chỉ là 2A thì số vòng quấn trên ống phải là bao nhiêu, biết ống dây dài 50cm

Câu 38 [47578] - [Loga.vn]

Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều

Câu 39 [47577] - [Loga.vn]

Tại một điểm có 2 cường độ điện trường thành phần vuông góc với nhau và có độ lớn là 3000 V/m và 4000V/m. Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp là

Câu 40 [47576] - [Loga.vn]

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong không khí tỉ lệ

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook