Hạt nhân nguyên tử chì có 82 prôtôn và 125 nơtrôn. Hạt nhân nguyên tử này có kí hiệu là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook