Một bể chứa nước có thành cao 80 cm và đáy phẳng dài 120 (cm) và độ cao mực nước trong bể là 60 cm, chiết suất của nước là 4/3, ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 3$0^0$ so với phương ngang. Độ dài bóng đen tạo thành trên đáy bể là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook