Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPT Hàn Thuyên lần 1 có lời giải chi tiết

ctvloga4
1 lượt thi
Vật Lý
Khó
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [35969] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k gắn với vật nhỏ khối lượng 400 g. Kéo vật lệch ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 8 cm dọc theo trục lò xo rồi thả nhẹ, vật dao động điều hòa với chu kỳ 1 s. Lấy \[{{\pi }^{2}}=10\]. Năng lượng dao động của con lắc bằng:

Câu 2 [35968] - [Loga.vn]

Nguồn điện một chiều có suất điện động 6 V, điện trở trong là 1 Ω, mắc với mạch ngoài là một biến trở. Người ta chỉnh giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ mạch ngoài cực đại. Giá trị của biến trở và công suất cực đại đó lần lượt là:

Câu 3 [35966] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai: Cơ năng của dao động điều hòa bằng

Câu 4 [35963] - [Loga.vn]

Một sợi dây AB dài 120 cm căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng ổn định với 3 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyến sóng trên dây là:

Câu 5 [35961] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, gốc O là vị trí cân bằng. Trong khoảng thời gian 2 s, chất điểm thực hiện được 5 dao động toàn phần và trong 1s chất điểm đi được quãng đường 40 cm. Tại thời điểm ban đầu vật có li độ \[-2\sqrt{3}\]cm và đang chuyển động chậm dần. Phương trình dao động của vật là:

Câu 6 [35960] - [Loga.vn]

Độ lớn cảm ứng từ sinh ra bởi dòng điện chạy trong ống dây hình trụ phụ thuộc:

Câu 7 [35958] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với tần số f biên độ A. Thời gian vật đi được quãng đường có độ dài bằng 2A là:

Câu 8 [35956] - [Loga.vn]

Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là \[4\sqrt{2}\mu C\]và cường độ dòng điện cực đại là \[0,5\pi \sqrt{2}A\]. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến một nửa giá trị cực đại là:

Câu 9 [35955] - [Loga.vn]

Gọi \[{{V}_{M}}\] và \[{{V}_{N}}\] là điện thế tại các điểm M, N trong điện trường. Công \[{{A}_{MN}}\] của lực điện trường khi di chuyển điện tích q từ M đến N là:

Câu 10 [35954] - [Loga.vn]

Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 100 cm. Tính độ tụ của kính phải đeo sát mắt để có thể nhìn vật ở xa vô cực mà không phải điều tiết:

Câu 11 [35953] - [Loga.vn]

Một sóng ngang có tần số f = 20 Hz truyền trên một sợi dây dài nằm ngang với vận tốc truyền sóng bằng 3 m/s. Gọi M, N là hai điểm trên dây cách nhau 20 cm và sóng truyền từ M đến N. tại thời điểm phần tử N ở vị trí thấp nhất sau đó một thời gian nhỏ nhất bằng bao nhiêu thì phần tử tại M sẽ đi qua vị trí cân bằng:

Câu 12 [35952] - [Loga.vn]

Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện không đổi có cường độ 10 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 1,2 T. Nó chịu một lực tác dụng là:

Câu 13 [35951] - [Loga.vn]

Trong dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi chaỵ qua có cường độ là 1,6 mA, biết điện tích của electron có độ lớn \[1,{{6.10}^{-19}}C.\] Trong 1 phút số lượng electron chuyển qua một tiết diện thẳng là:

Câu 14 [35948] - [Loga.vn]

Gọi i là góc tới, r là góc khúc xạ, \[{{n}_{21}}\] là chiết suất tỷ đối của môi trường chứa tia khúc xạ đối với môi trường chứa tia tới. Chọn đáp án đúng về biểu thức của định luật khúc xạ ánh sáng :

Câu 15 [35946] - [Loga.vn]

Trong nguyên tử Hiđrô, coi electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân theo quỹ đạo có bán kính \[5,{{3.10}^{-9}}cm,\] biết điện tích của chúng có cùng độ lớn \[1,{{6.10}^{-19}}C,\] hệ số tỷ lệ \[k\text{ }=\text{ }{{9.10}^{9}}N{{m}^{2}}/{{C}^{2}}.\] Lực hút tĩnh điện giữa êlêctron và hạt nhân của chúng là:

Câu 16 [35944] - [Loga.vn]

Trong một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C, đang có dao động điện từ tự do. Chu kỳ dao động của dòng điện trong mạch là:

Câu 17 [35942] - [Loga.vn]

Con lắc đơn có quả cầu tích điện âm dao động điều hòa trong điện trường đều có véc tơ cường độ điện trường có phương thẳng đứng, độ lớn lực điện bằng một nửa trọng lực. Khi lực điện hướng lên thì chu kỳ dao động của con lắc là \[{{T}_{1}}.\] Khi lực điện hướng xuống dưới thì chu kỳ dao động của con lắc là:

Câu 18 [35937] - [Loga.vn]

Một tia sáng truyền từ không khí tới bề mặt môi trường trong suốt có chiết suất \[n=\sqrt{3}\] sao cho tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau. Khi đó góc tới i có giá trị là:

Câu 19 [35934] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa dọc theo một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vật. Tại thời điểm t thì vật xa M nhất, sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là \[\Delta t\] vật gần M nhất. Độ lớn vận tốc của vật bằng nửa tốc độ cực đại vào thời điểm gần nhất là:

Câu 20 [35932] - [Loga.vn]

Sóng truyền trên dây với vận tốc 4 m/s tần số sóng thay đổi từ 22 Hz đến 26 Hz. Điểm M cách nguồn một đọan 28 cm luôn dao động vuông pha với nguồn Khoảng cách hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền dao động ngược pha là:

Câu 21 [35930] - [Loga.vn]

Một mạch điện có hai điện trở 3 Ω và 6 Ω mắc song song được nối vào nguồn điện có điện trở trong 1 Ω. Hiệu suất của nguồn điện là:

Câu 22 [35928] - [Loga.vn]

Trong môi trường truyền sóng, một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình \[u=\text{asin20}\pi \text{t}\] (u tính bằng cm, t tính bằng s). Trong khoảng thời gian 2,5 s, sóng do nguồn này phát ra truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng?

Câu 23 [35927] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u=120c\text{os}\left( \text{100}\pi \text{t + }\frac{\pi }{\text{3}} \right)V\]vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 30 Ω thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là 60 V. Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức là:

Câu 24 [35926] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động với chu kỳ \[{{T}_{o}}\] trong chân không. Tại nơi đó, đưa con lắc ra ngoài không khí ở cùng nhiệt độ thì chu kỳ của con lắc là T. Biết T khác \[{{T}_{o}}\]chỉ do lực đẩy Acsimet của không khí. Gọi tỷ số khối lượng riêng của không khí và khối lượng riêng của chất làm vật nặng là \[\varepsilon \]. Mối liên hệ giữa T và \[{{T}_{o}}\] là:

Câu 25 [35907] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u={{U}_{0}}\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{4} \right)\] V vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là \[i={{I}_{o}}c\text{os}\left( \omega \text{t + }\varphi \right)\]. Giá trị của \[\varphi \] bằng:

Câu 26 [35905] - [Loga.vn]

Đặt hiệu điện thế xoay chiều \[u=120\sqrt{2}c\text{os}\left( \text{120}\pi \text{t} \right)\text{V}\] vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, điện trở R thay đổi được. Thay đổi R thì giá trị công suất cực đại của mạch là P = 300 W. Tiếp tục điều chỉnh R thì thấy hai giá trị của điện trở \[{{R}_{1}}\] và \[{{R}_{2}}\] mà \[{{R}_{1}}=\text{ }0,5625{{R}_{2}}\] thì công suất trên đoạn mạch là như nhau. Giá trị của \[{{R}_{1}}\] là:

Câu 27 [35903] - [Loga.vn]

Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp \[{{S}_{1}}\] và \[{{S}_{2}},\] cách nhau một khoảng 13cm, đều dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình \[u=ac\text{os}\left( \text{50}\pi \text{t} \right)\](u tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,2 m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Khoảng cách ngắn nhất từ nguồn \[{{S}_{1}}\]đến điểm M nằm trên đường trung trực của \[{{S}_{1}}{{S}_{2}}\] mà phần tử nước tại M dao động ngược pha với các nguồn là:

Câu 28 [35902] - [Loga.vn]

Trong mạch dao động điện từ LC, dòng điện tức thời tại thời điểm năng lượng điện trường có giá trị gấp n lần năng lượng từ trường xác định bằng biểu thức:

Câu 29 [35897] - [Loga.vn]

Điện năng ở một trạm phát điện khi được truyền đi dưới điện áp 20 kV (ở đầu đường dây tải) thì hiệu suất của quá trình truyền tải điện là 80%. Coi công suất truyền đi là không đổi. Khi tăng điện áp đường dây lên đến 50 kV thì hiệu suất truyền tải điện là:

Câu 30 [35895] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u=U\sqrt{2}c\text{os}\omega \text{t}\]V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Người ta điều chỉnh để \[{{\omega }^{2}}=\frac{1}{LC}\]. Tổng trở của mạch này bằng:

Câu 31 [35892] - [Loga.vn]

Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi:

Câu 32 [35890] - [Loga.vn]

Mức cường độ âm lớn nhất mà tai người có thể chịu đựng được có giá trị 130 dB. Biết cường độ âm chuẩn là \[{{10}^{-12}}W/{{m}^{2}}.\] Cường độ âm gây ra mức đó là:

Câu 33 [35887] - [Loga.vn]

Một tụ điện có điện dung \[C=\frac{{{10}^{-3}}}{2\pi }F\] mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp \[u=141,2\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{4} \right)\]V. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua tụ có giá trị là:

Câu 34 [35884] - [Loga.vn]

Sóng ngang truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường:

Câu 35 [35882] - [Loga.vn]

Vật có khối lượng m = 160 g được gắn vào phía trên lò xo có độ cứng k = 64 N/m đặt thẳng đứng, đầu dưới của lò xo cố định. Giả sử vật dao động điều hòa dọc theo phương thẳng đứng dọc theo trục lò xo \[\left( g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}} \right).\] Từ vị trí cân bằng, ấn vật xuống theo phương thẳng đứng một đoạn 2,5 cm và buông nhẹ. Lực đàn hồi lớn nhất và nhỏ nhất tác dụng lên giá đỡ là:

Câu 36 [35879] - [Loga.vn]

Một mạch dao động lí tưởng gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thực hiện dao động điện từ. Giá trị cực đại của điện áp giữa hai bản tụ bằng \[{{U}_{o}}.\] Giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là:

Câu 37 [35878] - [Loga.vn]

Một lăng kính có góc chiết quang \[{{60}^{o}}.\] Chiếu một tia sáng đơn sắc tới lăng kính sao cho tia ló có góc lệch cực tiểu bằng \[{{30}^{o}}.\] Chiết suất của thủy tinh làm lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc đó là:

Câu 38 [35875] - [Loga.vn]

Hai chất điểm M và N dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song và coi như ở sát với nhau và coi như cùng gốc tọa độ O. Phương trình dao động của chúng lần lượt là \[{{x}_{1}}={{A}_{1}}c\text{os}\left( \omega \text{t + }\frac{\pi }{\text{3}} \right)\] cm và \[{{x}_{2}}={{A}_{2}}\cos \left( \omega t-\frac{\pi }{6} \right)\]cm. Biết rằng \[\frac{x_{1}^{2}}{36}+\frac{x_{2}^{2}}{64}=1\]. Tại thời điểm t nào đó, chất điểm M có li độ \[{{x}_{1}}=-3\sqrt{2}\] cm và vận tốc \[{{v}_{1}}=60\sqrt{2}\]cm/s. Khi đó vận tốc tương đối giữa hai chất điểm có độ lớn bằng:

Câu 39 [35871] - [Loga.vn]

Đặt một điện áp xoay chiều \[u=100\sqrt{2}c\text{os}\left( \text{100}\pi \text{t} \right)\] V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 50 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm \[L=\frac{1}{\pi }\]H và tụ điện có điện dung \[C=\frac{{{2.10}^{-4}}}{\pi }F\]. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua đoạn mạch là:

Câu 40 [35869] - [Loga.vn]

Cho điện áp hai đầu đọan mạch là \[{{u}_{AB}}=120\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{4} \right)\]V và cường độ dòng điện qua mạch là \[i=3\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{12} \right)\]A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook