Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPT Hùng Vương - Bình Phước - Lần 1 - Có lời giải chi tiết

ctvloga6
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [40871] - [Loga.vn]

Một sóng hình sin lan truyền trên một sợi dây theo chiều của trục Ox. Hình vẽ mô tả dạng của sợi dây tại thời điểm t1 (nét đứt) và t2 = t1 + 0,3 s (nét liền). Tại thời điểm t2 vận tốc của điểm N trên dây là

Câu 2 [40870] - [Loga.vn]

Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi α = 300 , tần số dao động riêng của mạch là 6 MHz. Khi α = 1200, tần số dao động riêng của mạch là 2 MHz. Để mạch này có tần số dao động riêng bằng 4 MHz thì α gần giá trị nào sau đây nhất?

Câu 3 [40869] - [Loga.vn]

Tại mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 cách nhau 12 cm, dao động đồng pha nhau với tần số 20 Hz. Điểm M cách S1, S2lần lượt là 4,2 cm và 9 cm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 32 cm/s. Để M thuộc vân cực tiểu thì phải dịch chuyển S2theo phương S1S2 ra xa S1 một khoảng tối thiểu bằng

Câu 4 [40868] - [Loga.vn]

Nguyên tử khi hấp thụ một phôtôn có năng lượng \[\varepsilon ={{E}_{N}}-{{E}_{K}}\] sẽ

Câu 5 [40867] - [Loga.vn]

Cho 1 eV = 1,6.10-19J, h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Khi êlectron (êlectron) trong nguyên từ hidrô chuyển từ quỹ đạo dừng có năng lượng –0,85 eV sang quỹ đạo dừng có năng lượng –13,60 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ điện từ có bước sóng

Câu 6 [40866] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng. Biết a = 0,5 mm, D = 2m, khoảng vân đo được trên màn là i =2 mm. Bước sóng của ánh sáng là

Câu 7 [40865] - [Loga.vn]

Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa vào hiện tượng nào dưới đây

Câu 8 [40864] - [Loga.vn]

Biến điệu sóng điện từ là

Câu 9 [40863] - [Loga.vn]

Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc ω. Gọi q0 là điện tích cực đại của một bản tụ điện thì cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

Câu 10 [40862] - [Loga.vn]

Công thoát của electron ra khỏi đồng là 4,14 eV và của kẽm là 5,1 eV. Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,20 μm và λ2 = 0,19 μm vào bề mặt tấm đồng. Hiện tượng quang điện

Câu 11 [40861] - [Loga.vn]

Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?

Câu 12 [40860] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 3 mm có vân sáng của các bức xạ với bước sóng

Câu 13 [40859] - [Loga.vn]

Thân thể con người bình thường có thể phát ra được bức xạ nào dưới đây

Câu 14 [40858] - [Loga.vn]

Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch (tầng)

Câu 15 [40857] - [Loga.vn]

Đặt một điện áp u = U0cosωt (U0, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Cho biết R = 100Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch theo độ tự cảm L. Dung kháng của tụ điện là

Câu 16 [40856] - [Loga.vn]

Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy biến áp này có tác dụng

Câu 17 [40855] - [Loga.vn]

Hạt proton có năng lượng toàn phần lớn gấp 3 lần năng lượng nghỉ của nó. Tốc độ của hạt proton này là

Câu 18 [40854] - [Loga.vn]

Chu kì bán rã của hai chất phóng xạ A và B lần lượt là 2h và 4h. Ban đầu hai khối chất A và B có số hạt nhân như nhau. Sau thời gian 8h thì tỉ số giữa số hạt nhân A và B còn lại là

Câu 19 [40853] - [Loga.vn]

Một máy phát điện xoay chiều có điện trở không đáng kể. Mạch ngoài là tụ điện nối tiếp với ampe kế có điện trở không đáng kể. Khi rôto quay với tốc độ góc 25 rad/s thì ampe kế chỉ 0,1A. Khi tăng tốc độ quay của rôto lên gấp đôi thì ampe kế chỉ

Câu 20 [40852] - [Loga.vn]

Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tăng tần số dòng điện đến một giá trị hữu hạn nào đó và giữ nguyên các thông số của mạch, kết luận nào sau đây là không đúng?

Câu 21 [40851] - [Loga.vn]

Đoạn mạch RLC đặt dưới điện áp xoay chiều ổn định có tần số f thay đổi được. Khi tần số là f1 và khi tần số là f2 thì pha ban đầu của dòng điện qua mạch là -π/6 và π/3 còn cường độ hiệu dụng không thay đổi. Tính hệ số công suất mạch khi tần số là f1?

Câu 22 [40850] - [Loga.vn]

Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp là:

Câu 23 [40849] - [Loga.vn]

Từ thông xuyên qua một ống dây là Φ = Φ0cos(ωt + φ1) biến thiên làm xuất hiện trong ống dây một suất điện động cảm ứng là e = E0cos(ωt + φ2). Khi đó φ2 – φ1 có giá trị là

Câu 24 [40848] - [Loga.vn]

Số chỉ của ampe kế khi mắc nối tiếp vào đoạn mạch điện xoay chiều cho ta biết giá trị cường độ dòng điện

Câu 25 [40712] - [Loga.vn]

Mối liên hệ giữa bước sóng λ, vận tốc truyền sóng v, chu kì T và tần số f của một sóng là:

Câu 26 [40711] - [Loga.vn]

Âm do hai loại nhạc cụ phát ra luôn khác nhau về

Câu 27 [40710] - [Loga.vn]

Trong sóng dừng trên dây, hiệu số pha của hai điểm trên dây nằm đối xứng qua một nút là

Câu 28 [40709] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m dao động điều hòa với tần số f. Nếu khối lượng vật nặng là 2m thì tần số dao động của vật là:

Câu 29 [40708] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 40 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Tác dụng lên vật ngoại lực F = 5cos10t N (t tính bằng s) dọc theo trục lò xo thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Lấy π2 = 10. Giá trị của m bằng

Câu 30 [40707] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa trên một đường thẳng với biên độ 8 cm. Chiều dài quỹ đạo của vật là:

Câu 31 [40706] - [Loga.vn]

Tại hai điểm AB trên phương truyền sóng cách nhau 4 cm có phương trình lần lượt như sau \[{{u}_{M}}=2\cos \left( 4\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,cm;\,\,{{u}_{N}}=2\cos \left( 4\pi t+\frac{\pi }{3} \right)\,cm\]. Hãy xác định sóng truyền như thế nào?

Câu 32 [40705] - [Loga.vn]

Trong một trò chơi bắn súng, một khẩu súng bắn vào mục tiêu di động (đặt đủ xa). Súng tự nhả đạn theo thời gian một cách ngẫu nhiên. Người chơi phải chĩa súng theo một hướng nhất định còn mục tiêu dao động điều hòa theo phương ngang như hình vẽ. Người chơi cần chĩa súng vào vùng nào để có thể ghi được số lần trúng nhiều nhất?

Câu 33 [40704] - [Loga.vn]

Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị hiệu dụng I và lệch pha một góc φ so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là P có thể xác định bởi công thức nào sau đây

Câu 34 [40703] - [Loga.vn]

Trong sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút sóng gần nhau nhất bằng

Câu 35 [40702] - [Loga.vn]

Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, với li độ x1 và x2 có đồ thị như hình vẽ bên. Tốc độ cực đại của vật là

Câu 36 [40701] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa theo phương trình \[x=10\cos \left( 10\pi t+\frac{\pi }{3} \right)\] x tính bằng cm, t tính bằng s. Chu kì dao động của vật là

Câu 37 [40700] - [Loga.vn]

Sắp xếp nào sau đây là đúng về sự tăng dần quãng đường đi được của các tia phóng xạ trong không khí?

Câu 38 [40699] - [Loga.vn]

Hạt nhân đơteri \[_{1}^{2}D\] có khối lượng mD = 2,0136 u. Biết khối lượng của prôtôn là mP = 1,0073 u và của nơtron là mn = 1,0087 u. Năng lượng liên kết của hạt nhân \[_{1}^{2}D\] xấp xỉ bằng

Câu 39 [40698] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa theo phương trình \[x=10\cos \left( 10\pi t+\frac{\pi }{3} \right)\,cm.\] Thời gian ngắn nhất kể từ lúc vật bắt đầu dao động đến lúc vật có tốc độ 50π cm/s là

Câu 40 [40697] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa với tần số góc ω thì gia tốc a liên hệ với li độ x bằng biểu thức

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook