Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPT Sóc Sơn - Hà Nội - Lần 1 - Năm 2018 có lời giải chi tiết

ctvloga4
0 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [47467] - [Loga.vn]

Tại một điểm M có một máy phát điện xoay chiều một pha có công suất phát điện và hiệu điện thế hiệu dụng ở hai cực của máy phát đều không đổi. Nối hai cực của máy phát với một trạm tăng áp có hệ số tăng áp là k đặt tại đó. Từ máy tăng áp điện năng được đưa lên dây tải cung cấp cho một xưởng cơ khí cách xa điểm M. Xưởng cơ khí có các máy tiện cùng loại công suất khi hoạt động là như nhau. Khi hệ số k = 2 thì ở xưởng cơ khí có tối đa 120 máy tiện cùng hoạt động. Khi hệ số k = 3 thì ở xưởng cơ khí có tối đa 125 máy tiện cùng hoạt động. Do xảy ra sự cố ở trạm tăng áp người ta phải nối trực tiếp dây tải điện vào hai cực của máy phát điện, khi đó ở xưởng cơ khí có thể cho tối đa bao nhiêu máy tiện cùng hoạt động. Coi rằng chỉ có hao phí trên dây tải điện là đáng kể. Điện áp và dòng điện trên dây tải điện luôn cùng pha .

Câu 2 [47466] - [Loga.vn]

Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn \[{{S}_{1}}{{S}_{2}}~\] = 10λ (λ là bước sóng) phát ra dao động cùng pha với nhau. Trên đoạn \[{{S}_{1}}{{S}_{2}},\] số điểm có biên độ cực đại ngược pha với nguồn là

Câu 3 [47465] - [Loga.vn]

Mạch điện AB gồm đoạn AM và đoạn MB: Đoạn AM có một điện trở thuần 50Ω và đoạn MB có một cuộn dây. Đặt vào mạch AB một điện áp xoay chiều thì điện áp tức thời của hai đoạn AM và MB biến thiên như trên đồ thị. Cảm kháng của cuộn dây là:

Câu 4 [47464] - [Loga.vn]

Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 2 nguồn âm điểm, giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB. Để tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường độ âm là 30 dB thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O bằng

Câu 5 [47463] - [Loga.vn]

Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 2,5 Ω vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r thì trong mạch có dòng điện không đổi cường độ \[{{I}_{1}}.\] Dùng nguồn điện này để nạp điện cho một tụ điện có điện dung \[C\text{ }=\text{ }{{2.10}^{-6}}F.\] Khi điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn rồi nối tụ điện với cuộn cảm thuần L thành một mạch dạo động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với chu kì bằng \[\pi {{.10}^{-6}}~s\] và cường độ dòng điện cực đại bằng \[{{I}_{2}}~=\text{ }12{{I}_{1}}.\] Giá trị của r bằng

Câu 6 [47462] - [Loga.vn]

Điểm sáng S nằm trên trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 10 cm và cách thấu kính 15 cm. Cho S dao động điều hòa với chu kỳ T = 2 s trên trục Ox vuông góc với trục chính của thấu kính và cắt trục chính tại O, vị trí cân bằng của điểm sáng S trùng với O. Biên độ dao động của S là A = 3 cm. Tốc độ trung bình của ảnh S' trong mỗi chu kỳ dao động là:

Câu 7 [47461] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng k = 50 N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối lượng \[{{m}_{1}}~=\text{ }100\text{ }g.\] Ban đầu giữ vật \[{{m}_{1}}~\] tại vị trí lò xo bị nén 10 cm, đặt một vật nhỏ khác khối lượng \[{{m}_{2}}~=\text{ }400\text{ }g\] sát vật \[{{m}_{1}}~\] rồi thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương của trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa các vật với mặt phẳng ngang μ = 0,05. Lấy \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}.\] Thời gian từ khi thả đến khi vật \[{{m}_{2}}~\] dừng lại là

Câu 8 [47460] - [Loga.vn]

Một học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kế xác định tỉ số điện áp ở cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu tỉ số điện áp bằng 0,33. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 25 vòng dây thì tỉ số điện áp bằng 0,38. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định, học sinh này phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp

Câu 9 [47459] - [Loga.vn]

Cho hai mạch dao động LC có cùng tần số. Điện tích cực đại của tụ ở mạch thứ nhất và thứ hai lần lượt là \[{{Q}_{1}}~\] và \[{{Q}_{2}}~\] thỏa mãn \[{{Q}_{1}}~+\text{ }{{Q}_{2}}~=\text{ }{{8.10}^{-6}}~C.\] Tại một thời điểm mạch thứ nhất có điện tích và cường độ dòng điện là\[~{{q}_{1}}~\] và \[{{i}_{1}},\] mạch thứ hai có điện tích và cường độ dòng điện là \[{{q}_{2}}~\] và \[{{i}_{2}}~\] thỏa mãn \[{{q}_{1}}{{i}_{2}}~+\text{ }{{q}_{2}}{{i}_{1}}=\text{ }{{6.10}^{-9}}.\] Giá trị nhỏ nhất của tần số dao động ở hai mạch là

Câu 10 [47458] - [Loga.vn]

Trong bài thực hành đo gia tốc trọng trường của Trái Đất tại một phòng thí nghiệm, một học sinh đo được chiều dài của con lắc đơn ℓ = 800 ± 1 mm thì chu kì dao động là T = l,80 ± 0,02 s. Bỏ qua sai số của π, lấy π = 3,14. Sai số của phép đo trên gần với giá trị nào nhất trong các giá trị sau

Câu 11 [47457] - [Loga.vn]

Cho hai quả cầu nhỏ trung hoà về điện đặt cách nhau 40 cm trong không khí. Giả sử có \[{{4.10}^{12}}~\] electron chuyển từ quả cầu này sang quả cầu kia thì lực tương tác giữa hai quả cầu sẽ có độ lớn bằng

Câu 12 [47456] - [Loga.vn]

Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp đi từ không khí đến mặt một tấm thuỷ tinh, quan sát ta thấy tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ. Biết chiết suất của không khí bằng 1, của thủy tinh bằng \[\sqrt{3}\]. Giá trị của góc tới bằng.

Câu 13 [47455] - [Loga.vn]

Một acquy, nếu phát điện với cường độ dòng điện phát là 15 A thì công suất điện ở mạch ngoài là 136 W, còn nếu phát điện với cường độ dòng điện phát là 6A thì công suất điện ở mạch ngoài là 64,8 W. Suất điện động của acquy này xấp xỉ bằng

Câu 14 [47454] - [Loga.vn]

Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?

Câu 15 [47453] - [Loga.vn]

Một sóng điện từ có tần số 20 MHz truyền trong không khí với tốc độ \[{{3.10}^{8}}~m/s.\] Sóng này có bước sóng bằng

Câu 16 [47452] - [Loga.vn]

Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định bởi biểu thức

Câu 17 [47451] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50 V vào hai đầu mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 10Ω và cuộn cảm thuần. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm thuần là 30 V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng:

Câu 18 [47450] - [Loga.vn]

Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và 10 cực bắc). Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng

Câu 19 [47449] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u\text{ }=\text{ }{{U}_{0}}cos\left( \omega t\text{ }+\text{ }\varphi \right)\] vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là

Câu 20 [47448] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều u = Ucos(ωt + φ) (ω > 0) vào hai đầu tụ điện có điện dung C. Dung kháng của tụ điện này bằng

Câu 21 [47447] - [Loga.vn]

Ở Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng có tần số góc là

Câu 22 [47446] - [Loga.vn]

Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là

Câu 23 [47445] - [Loga.vn]

Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Hình vẽ bên là hình dạng của một đoạn dây tại một thời điểm xác định. Trong quá trình lan truyền sóng, hai phần tử M và N lệch nhau pha một góc là

Câu 24 [47444] - [Loga.vn]

Biết cường độ âm chuẩn là \[{{10}^{-12}}~W/{{m}^{2}}.\] Khi cường độ âm tại một điểm là\[{{10}^{-7}}~W/{{m}^{2}}\] thì mức cường độ âm tại điểm đó là

Câu 25 [47443] - [Loga.vn]

Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acosωt. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng

Câu 26 [47442] - [Loga.vn]

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

Câu 27 [47441] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây là sai

Câu 28 [47440] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa, cùng phương, cùng tần số, ngược pha, có biên độ lần lượt là \[{{A}_{1}},\text{ }{{A}_{2}}.\] Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là

Câu 29 [47439] - [Loga.vn]

Ở một nơi trên Trái Đất có gia tốc rơi tự do g, một con lắc đơn có chiều dài sợi dây ℓ, khối lượng vật nhỏ m đang thực hiên dao động điều hòa với biên độ góc \[{{\alpha }_{0}}.\] Lực kéo về cực đại tác dụng lên vật được tính bằng công thức

Câu 30 [47438] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có độ cứng của lò xo là k, khối lượng của vật nhỏ là m đang dao động điều hòa. Tần số góc của con lắc được tính bằng công thức

Câu 31 [47437] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 6cos(πt + 0,25π) (x tính bằng cm, t tính bằng s) thì

Câu 32 [47436] - [Loga.vn]

Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 33 [47435] - [Loga.vn]

Gọi \[{{f}_{1}},\text{ }{{f}_{2}}~\] lần lượt là tiêu cự của vật kính và thị kính của kính hiển vi, Đ là khoảng cực cận của người quan sát, δ là độ dài quang học của kính hiển vi. Số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực được tính theo công thức

Câu 34 [47434] - [Loga.vn]

Trên vành của một kính lúp có ghi 10X, độ tụ của kính lúp này bằng

Câu 35 [47433] - [Loga.vn]

Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ thuận với

Câu 36 [47432] - [Loga.vn]

Cho dòng điện cường độ 1A chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại những điểm cách dây 10cm có độ lớn bằng

Câu 37 [47431] - [Loga.vn]

Phương của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường

Câu 38 [47430] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây

Câu 39 [47429] - [Loga.vn]

Quy ước chiều dòng điện là

Câu 40 [47428] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây là sai

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook