Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPTQG lần 2 trường THPT Đội Cấn-Vĩnh Phúc lần 2 năm 2019

ctvloga339
0 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
40
50 phút
10 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [66561] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định sau:
1-Sự sụp đổ Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là sự sụp đổ về bản chất của Chủ nghĩa xã hội
không phù hợp với nhân loại.
2-Điểm giống nhau giữa Nhật Bản và bốn “con rồng” kinh tế của châu Á là đều đẩy mạnh cải cách dân
chủ, cải cách mở cửa, hội nhập quốc tế.
3-Cách mạng tháng Hai ở Nga (1917) và cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc (1911) giống nhau về tính
chất.
4-Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, tính chất xã hội Việt Nam có sự chuyển biến từ xã hội phong
kiến sang xã hội thuộc địa, nửa phong kiến.

Câu 2 [66560] - [Loga.vn]

Đảng Cộng sản đầu tiên được thành lập ở nước nào của Đông Nam Á?

Câu 3 [66558] - [Loga.vn]

Nội dung nào không phản ánh đúng vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

Câu 4 [66556] - [Loga.vn]

Cuộc Chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện nào?

Câu 5 [66554] - [Loga.vn]

Điểm tiến bộ nhất trong phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến trước
Chiến tranh thế giới thứ nhất là quan niệm về

Câu 6 [66552] - [Loga.vn]

Tác phẩm lí luận đầu tiên vạch ra phương hướng cơ bản về chiến lược và sách lược của cách
mạng giải phóng dân tộc Việt Nam là

Câu 7 [66550] - [Loga.vn]

Nhiệm vụ trực tiếp trước mắt của cách mạng Việt Nam được Hội nghị Ban chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7 - 1936) xác định là

Câu 8 [66548] - [Loga.vn]

Trật tự thế giới mới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất được gọi là

Câu 9 [66546] - [Loga.vn]

Sau Chiến tranh lạnh, để xây dựng sức mạnh thực sự của mỗi quốc gia, hầu hết các nước đều tập
trung vào phát triển lĩnh vực nào?

Câu 10 [66544] - [Loga.vn]

Sự thất bại của phong trào Cần Vương ở nước ta chứng tỏ

Câu 11 [66543] - [Loga.vn]

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 nêu cao khẩu hiệu

Câu 12 [66541] - [Loga.vn]

Trong nửa sau thế kỉ XX, xuất hiện ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới là

Câu 13 [66539] - [Loga.vn]

Phong trào Duy tân do Phan Châu Trinh lãnh đạo ở Việt Nam đầu thế kỉ XX được đánh giá là

Câu 14 [66538] - [Loga.vn]

Cơ sở để Mĩ triển khai "Chiến lược toàn cầu" với tham vọng bá chủ thế giới sau Chiến tranh thế
giới thứ hai là

Câu 15 [66535] - [Loga.vn]

Yếu tố quyết định thành công trong Chính sách mới của Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven là gì?

Câu 16 [66533] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau cơ bản trong chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ và của thực dân
Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX là:

Câu 17 [66531] - [Loga.vn]

Vì sao việc thực hiện Chính sách Kinh tế mới ở nước Nga Xô viết năm 1921 lại bắt đầu từ nông
nghiệp?

Câu 18 [66529] - [Loga.vn]

Bộ phận đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp thu tư tưởng mới để tạo nên cuộc vận động yêu
nước mang màu sắc dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là

Câu 19 [66527] - [Loga.vn]

Sau Chiến tranh lạnh, chính sách đối ngoại của Mỹ và Nga có điểm giống nhau là

Câu 20 [66524] - [Loga.vn]

Sự khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân
đảng

Câu 21 [66521] - [Loga.vn]

Đánh giá nào là đúng đắn nhất khi nhận định về vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam đối với
sự nghiệp giải phóng dân tộc ở nước ta?

Câu 22 [66520] - [Loga.vn]

Từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ tự túc được lương thực là do tiến hành cuộc cách
mạng nào?

Câu 23 [66519] - [Loga.vn]

Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật là

Câu 24 [66517] - [Loga.vn]

Cơ quan ngôn luận của tổ chức An Nam Cộng sản đang là tờ báo nào?

Câu 25 [66516] - [Loga.vn]

Luận cương chính trị xác định động lực của cách mạng là

Câu 26 [66513] - [Loga.vn]

Sự kiện nào đánh dấu chiến sự chấm dứt ở châu Âu trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-
1945)?

Câu 27 [66511] - [Loga.vn]

Câu thơ : “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười” (Chế Lan Viên) nói về sự kiện nào trong
hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

Câu 28 [66508] - [Loga.vn]

Cao trào cách mạng chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc sau Chiến tranh thế giới thứ
nhất được mở đầu bằng

Câu 29 [66506] - [Loga.vn]

Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân hoàn toàn trở thành phong trào tự giác?

Câu 30 [66504] - [Loga.vn]

Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập tại

Câu 31 [66503] - [Loga.vn]

Đâu là nhận xét đúng về giai cấp công nhân Việt Nam

Câu 32 [66502] - [Loga.vn]

Yếu tố làm thay đổi sâu sắc bản đồ chính trị thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Câu 33 [66501] - [Loga.vn]

Yếu tố có ý nghĩa quyết định làm bùng nổ Cách mạng tháng Mười ngay sau Cách mạng tháng Hai
năm 1917 ở Nga là

Câu 34 [66500] - [Loga.vn]

Thách thức lớn nhất đối với Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá là

Câu 35 [66499] - [Loga.vn]

Các tổ chức cộng sản nào tham gia Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930?

Câu 36 [66497] - [Loga.vn]

Với việc ký Hiệp ước nào triều đình nhà Nguyễn chính thức thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì là đất
thuộc Pháp?

Câu 37 [66496] - [Loga.vn]

Cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình, an ninh thế giới của Liên hợp quốc là

Câu 38 [66494] - [Loga.vn]

Điểm nào dưới đây thể hiện Việt Nam Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận thức đúng yêu cầu
khách quan của lịch sử dân tộc?

Câu 39 [66493] - [Loga.vn]

Đặc điểm nổi bật nhất của phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm 1919 – 1930 là

Câu 40 [66492] - [Loga.vn]

Thành công lớn nhất của Mỹ trong chính sách đối ngoại thời kì Chiến tranh lạnh là gì?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
1 bình luận
user-avatar
user-avatar
huyngo123
ha123456
Thích Bỏ thích Phản hồi 0 2 năm trước
user-avatar
Bình luận Facebook