Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPTQG trường THPT Chuyên Hoàng VĂn Thụ-Hòa Bình

ctvloga339
0 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
10 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [65431] - [Loga.vn]

Đông Nam Á lục địa có địa hình bị chia cắt mạnh bởi

Câu 2 [65430] - [Loga.vn]

Đặc điểm của địa hình Nhật Bản là

Câu 3 [65428] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết trên biên giới Việt Nam- Cam-
pu-chia có bao nhiêu khu kinh tế cửa khẩu?

Câu 4 [65426] - [Loga.vn]

Ý nào sau đây thể hiện cơ cấu kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng công
nghiệp hóa- hiện đại hóa?

Câu 5 [65425] - [Loga.vn]

Chỉ tiêu chủ yếu dùng để phân chia khí hậu nước ta thành miền khí hậu phía Bắc và
phía Nam là

Câu 6 [65424] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết các ngành nào sau
đây không thuộc nhóm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm?

Câu 7 [65423] - [Loga.vn]

Nội dung nào sau đây là mục tiêu tổng quát của Hiệp hội các nước Đông Nam Á
(ASEAN)?

Câu 8 [65415] - [Loga.vn]

Biện pháp phòng tránh bão có hiệu quả nhất hiện nay là

Câu 9 [65414] - [Loga.vn]

Các đô thị ở Việt Nam có quy mô không lớn, phân bố tản mạn, nếp sống xen kẽ giữa
thành thị và nông thôn đã làm

Câu 10 [65412] - [Loga.vn]

Cho biểu đồ:

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Câu 11 [65410] - [Loga.vn]

Ý nào sau đây không phải là lợi ích của sự phân hóa mùa vụ ở nước ta?

Câu 12 [65409] - [Loga.vn]

Điểm khác nhau rõ nét giữa vùng núi Trường Sơn Bắc với vùng núi Trường Sơn
Nam nước ta là

Câu 13 [65407] - [Loga.vn]

Cho biểu đồ:

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Câu 14 [65406] - [Loga.vn]

Cho biểu đồ:

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu lao động phân theo khu
vực kinh tế của nước ta, năm 2005 và 2014?

Câu 15 [65397] - [Loga.vn]

Các nước có chung Biển Đông với Việt Nam là

Câu 16 [65386] - [Loga.vn]

Ý nào dưới đây thể hiện rõ rệt nhất tính bất hợp lí trong sự phân bố dân cư ở nước
ta?

Câu 17 [65384] - [Loga.vn]

Chính sách công nghiệp mới của Trung Quốc tập trung chủ yếu vào 5 ngành chính

Câu 18 [65367] - [Loga.vn]

Các thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta hiện nay là:

Câu 19 [65366] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu:

Câu 20 [65364] - [Loga.vn]

Cho biểu đồ:

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với số dân và tỉ lệ nhóm tuổi
dưới 15 của Nhật Bản giai đoạn 1997-2014?

Câu 21 [65363] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu:

Câu 22 [65362] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết nhận định nào sau
đây không đúng về sự phân bố các cây công nghiệp ở nước ta?

Câu 23 [65361] - [Loga.vn]

Ở nước ta, việc đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp ở trung du, miền núi và phát
triển công nghiệp nông thôn nhằm

Câu 24 [65359] - [Loga.vn]

Dân cư Hoa Kì hiện nay đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc
đến các bang phía

Câu 25 [65358] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Hà Nội thuộc vùng khí hậu nào
sau đây?

Câu 26 [65357] - [Loga.vn]

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Nhật Bản đã nhanh chóng phục hồi và
đạt ngang mức trước chiến tranh vào năm

Câu 27 [65354] - [Loga.vn]

Vào đầu mùa hạ, gió mùa Tây Nam gây mưa chủ yếu cho

Câu 28 [65352] - [Loga.vn]

Biểu hiện nào sau đây không đúng với sự phong phú, đa dạng của tài nguyên du lịch
về mặt sinh vật của nước ta?

Câu 29 [65351] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu:

Câu 30 [65349] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu:

Câu 31 [65348] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết các vùng nào sau đây có diện
tích đất feralit trên đá badan lớn nhất nước ta?

Câu 32 [65347] - [Loga.vn]

Quốc gia Đông Nam Á nào sau đây không có đường biên giới với Trung Quốc?

Câu 33 [65345] - [Loga.vn]

Nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phân bố các cơ sở công nghiệp chế biến lương
thực thực phẩm ở nước ta là

Câu 34 [65344] - [Loga.vn]

Trong cơ cấu ngành trồng trọt, tỉ trọng cây công nghiệp có xu hướng tăng nhanh thời
gian gần đây là do

Câu 35 [65342] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu công nghiệp tập trung ở nước ta?

Câu 36 [65341] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu:

Câu 37 [65339] - [Loga.vn]

Nước ta không nằm ở

Câu 38 [65337] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết các đô thị nào sau đây có quy mô
dân số từ 500.001 đến 1.000.000 người?

Câu 39 [65336] - [Loga.vn]

Ý nào sau đây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?

Câu 40 [65335] - [Loga.vn]

Các cảng biển và cụm cảng quan trọng ở miền Trung nước ta là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook