Chi tiết đề thi

Đề thi thử vật lý 001 năm 2019 - Thầy Vũ Đình Phúc

btvvatli1
46 lượt thi
Vật Lý
Khó
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [56164] - [Loga.vn]

Một người có mắt bình thường (không tật) nhìn thấy được các vật ở rất xa mà không phải điều tiết. Khoảng cực cận của người này là OCc = 25 cm. Độ tụ của mắt người này khi điều tiết tối đa tăng thêm bao nhiêu ?

Câu 2 [56163] - [Loga.vn]

Một học sinh xác định điện dung của tụ điện bằng cách đặt điện áp $u={{U}_{0}}\cos \omega t$ (${{U}_{0}}$ không đổi,$\omega =314\,ra\text{d}/s$) vào hai đầu một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với biến trở R. Biết $\frac{1}{{{U}^{2}}}=\frac{2}{U_{0}^{2}}+\frac{2}{U_{0}^{2}{{\omega }^{2}}{{C}^{2}}}.\frac{1}{{{R}^{2}}}$; trong đó điện áp U giữa hai đầu R được đo bằng đồng hồ đo điện đa năng hiện số. Dựa vào kết quả thực nghiệm đo được trên hình vẽ, học sinh này tính được giá trị của C là

Câu 3 [56162] - [Loga.vn]

Hai điểm M và N nằm ở cùng một phía của nguồn âm, trên cùng một phương truyên âm có${{L}_{M}}=30\,dB,\,\,{{L}_{N}}=10\,dB$. Nếu nguồn âm đó đặt tại M thì mức cường độ âm tại N khi đó gần nhất với giá trị nào sau đây:

Câu 4 [56161] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nổi tiếp, trong đó L là cuộn thuần cảm, C là tụ có điện dung biến đổi được. Đặt vào hai dầu đoạn mạch một điện áp có giá trị hiệu dụng U và tần số f không thay đổi. Điều chỉnh giá trị của điện dung của tụ người ta thấy, ứng với hai giá trị ${{C}_{1}}$ và ${{C}_{2}}$ thì cường độ dòng điện trong mạch lệch pha nhau góc $\frac{\pi }{3}$, điện áp hiệu dụng trên tụ có cùng giá trị $100\sqrt{6}$ V. Ứng với giá trị điện dung C3 thì điện áp hiệu dụng trên tụ có độ lớn cực đại, mạch tiêu thụ công suất bằng một nửa công suất cực đại. Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 5 [56160] - [Loga.vn]

Ở mặt chất lỏng có hai nguồn A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình ${{u}_{A}}={{u}_{B}}=a\cos \left( 20\pi t \right)$ (t tính bàng s). Tốc dộ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là điểm trên mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên dộ cực đại và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách MA là:

Câu 6 [56159] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ ${{m}_{1}}$. Ban đầu giữ vật ${{m}_{1}}$ tại vị trí mà lò xo bị nén 8 cm, đặt vật nhỏ ${{m}_{2}}$ có khối lượng bằng khối lượng vật ${{m}_{1}}$ trên mặt phẳng nằm ngang và sát với vật ${{m}_{1}}$. Buông nhẹ để hai vật bắt đầu chuyển động theo phương của trục lò xo. Bỏ qua mọi ma sát. Ở thời điềm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa hai vật ${{m}_{1}}$ và \[{{m}_{2}}\] là:

Câu 7 [56158] - [Loga.vn]

Một quả cầu nhỏ bằng kim loại, tích điện $q={{5.10}^{-6}}C$, khối lượng 10 g được treo trên một sợi dây mảnh, cách điện, dài 1,5 m. Con lắc được đặt trong điện trường đều có phương thẳng đứng. E hướng xuống, cường độ ${{10}^{4}}$ V/m, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 $m/{{s}^{2}}.$ Con lắc dao động nhỏ quanh vị trí cân bằng. Chu kì dao động của con lắc là:

 

Câu 8 [56157] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động đều theo phương ngang, vật nặng cỏ khối lượng 400 gam. Chọn trục tọa độ Ox nằm ngang có gốc O tại vị trí lo xo không biến dạng, chiều dương là chiều từ O về phía lò xo bị dãn. Kích thích cho con lắc dao động theo phương ngang. Khi vật có li độ \[{{\text{x}}_{1}}=3\] cm thì vận tốc của nó là $15\sqrt{3}$cm/s và khi vật có li độ \[{{\text{x}}_{2}}=3\sqrt{2}\] cm thì vận tốc là$15\sqrt{2}$ m/s. Xác định công của lực đàn hồi khi vật di chuyên từ li độ  \[{{\text{x}}_{1}}=4\] cm đến \[{{\text{x}}_{3}}=5\] cm.

Câu 9 [56156] - [Loga.vn]

Hạt nhân urani ${}_{92}^{238}U$ sau một chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì${}_{82}^{206}Pb$. Trong quá trình đó, chu kì bán rã của ${}_{92}^{238}U$biến đổi thành hạt nhân chì là 4,5.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 1,2.1020 hạt nhân ${}_{92}^{238}U$và 6,5.1018 hạt nhân ${}_{82}^{206}Pb$. Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của ${}_{92}^{238}U$ . Tuổi của khối đá khi được phát hiện là:

Câu 10 [56155] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 1,2 m. Đặt trong khoảng giữa hai khe và màn một thấu kính hội tụ sao cho trục chính của thấu kính vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe và cách đều hai khe. Di chuyển thấu kính dọc theo trục chính, người ta thấy có hai vị trí của thấu kính cho ảnh của \[{{\text{S}}_{1}}\] và \[{{\text{S}}_{2}}\] rõ nét trên màn đồng thời khoảng cách giữa hai ảnh của \[{{\text{S}}_{1}}\] và \[{{\text{S}}_{2}}\]trên màn ở hai vị trí đó cách nhau tương ứng là 0,4 mm và 1,6 mm. Bỏ thấu kính đi, chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc ta thu được hệ vân giao thoa trên màn có vân i = 0,72 mm. Bước sóng của ánh sáng bằng:

Câu 11 [56154] - [Loga.vn]

Từ thông $\Phi $ qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,1 s từ thông tăng từ 0,6 Wb đến 1,6 WB. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng:

Câu 12 [56153] - [Loga.vn]

Theo thuyết tương đối, độ chênh lệch giữa khối lượng tương đối tính của một vật chuyển động với tốc độ v và khối lượng nghỉ ${{m}_{0}}$ của nó là:

Câu 13 [56152] - [Loga.vn]

Cho khối lượng của hạt nhân ${}_{1}^{3}T;$ hạt prôtôn và hạt nơtron lần lượt là 3,0161 u, 1,0073 u và 1,0087 u. Cho biết $1\,\,u=931,5\,\,MeV/{{c}^{2}}.$ Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ${}_{1}^{3}T$là:

Câu 14 [56151] - [Loga.vn]

Chiếu ánh sáng trắng do một nguồn nóng sáng phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tâm kính ảnh (hoặc tấm kính mờ) của buồng ảnh sẽ thu được

Câu 15 [56150] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Nếu quấn thêm vào cuộn thứ cấp 80 vòng thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở thay đổi 20% so với lúc đầu. Số vòng dây ban đầu ở cuộn thứ cấp là:

Câu 16 [56149] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn $\frac{{{10}^{-4}}}{3}C$ đặt cách nhau 1 m trong parafin có điện môi bằng 2 thì chúng

Câu 17 [56148] - [Loga.vn]

Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai ?

Câu 18 [56147] - [Loga.vn]

Chiều của dòng điện được xác định thế nào ?

Câu 19 [56146] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ ?

Câu 20 [56145] - [Loga.vn]

Cho một đoạn mạch xoay chiều nổi tiếp gồm điện trơ R, cuộn dây thuần cảm L và tụ C, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp $u=50\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)$ V , lúc đó \[{{\text{Z}}_{L}}=2{{\text{Z}}_{C}}\]và điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở là ${{U}_{R}}=30\,V$. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là:

Câu 21 [56144] - [Loga.vn]

Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây:

Câu 22 [56143] - [Loga.vn]

Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu còn lại thả tự do. Người ta tạo ra sóng dừng trên dây với tần sổ bé nhất là ${{f}_{1}}=12,5$ Hz. Phải tăng tần số thêm một lượng nhỏ nhất bao nhiêu để lại có sóng dừng trên dây.

Câu 23 [56142] - [Loga.vn]

Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử ?

 

Câu 24 [56141] - [Loga.vn]

Theo quan điểm của thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai ?

Câu 25 [56140] - [Loga.vn]

Cho một dây dẫn điện được uốn thành vòng tròn bán kính R = 20cm. Dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn có cường độ I = 10 A. Cường độ cảm ứng từ tại tâm vòng dây là bao nhiêu ?

Câu 26 [56139] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng: Đối với đoạn mạch R và cuộn dây thuần cảm L ghép nối tiếp thì

Câu 27 [56138] - [Loga.vn]

Pin quang điện là nguồn diện

Câu 28 [56137] - [Loga.vn]

Công thức nào sau đây mô tả đúng nguyên lí I cúa NĐLH ?

Câu 29 [56136] - [Loga.vn]

Theo mẫu nguyên tử Bo, một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, êlectron của nguyên tử chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kinh \[{{\text{r}}_{0}}.\]Khi nguyên tử này hấp thụ một phôtôn có năng lượng thích hợp thì êlectron có thể chuyển lên quỹ đạo dừng có bán kính bằng:

Câu 30 [56135] - [Loga.vn]

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc ${{\alpha }_{0}}$. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là $\ell $, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:

Câu 31 [56134] - [Loga.vn]

Trong các chuyển động sau, chuyển động của vật nào là chuyển động tịnh tiến ?

Câu 32 [56133] - [Loga.vn]

Một khung dây hình chữ nhật có diện tích S = 100 cm2, quay đều trong từ trường đều B = 0,2 T ($\overrightarrow{B}$ vuông góc với trục quay). Từ thông cực đại gửi qua một vòng dây là:

Câu 33 [56132] - [Loga.vn]

Câu nào sai ?

Vectơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều

Câu 34 [56131] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?

Câu 35 [56130] - [Loga.vn]

Độ lớn cảm ứng từ của một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện I, gây ra tại một điểm M cách dây dẫn đoạn x là:

Câu 36 [56129] - [Loga.vn]

Một sóng ngang truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ truyền sóng 0,2 m/s, chu kì dao động là 10s. Khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp trên dây dao động ngược pha nhau là:

Câu 37 [56128] - [Loga.vn]

Cho dòng điện xoay chiều $i=2\cos 100\pi t$ (A) qua điện trở \[\text{R}=5\Omega \] trong thời gian 1 phút. Nhiệt lượng tỏa ra là:

Câu 38 [56127] - [Loga.vn]

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10 cm và có độ cứng 40 N/m. Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực 1,0 N để nén lò xo. Khi ấy, chiều dài của nó lá bao nhiêu ?

Câu 39 [56126] - [Loga.vn]

Một người đẩy chiếc hòm khối lượng 150 kg dịch chuyển một đoạn 5 m trên mặt sàn ngang. Hệ số ma sát của mặt sàn là 0.1. Lấy g = 10 m/s2. Xác định công tối thiểu mà người này phải thực hiện.

Câu 40 [56125] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi điều hòa:

  

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
2 bình luận
user-avatar
user-avatar
1234567
21321321
Thích Bỏ thích Phản hồi 0 3 năm trước
user-avatar
1234567
21321
Thích 0 3 năm trước
user-avatar
Bình luận Facebook