Chi tiết đề thi

Đề thi thử vật lý THPTQG sở Hà Tĩnh

ctvloga348
3 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
100 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [59771] - [Loga.vn]

Câu 40: Hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có li độ x1, x2; biên độ A1, A2 và pha ban đầu φ1, φ2. Hai dao động tổng hợp x1 + x2 và x1 − x2 vuông pha với nhau và có biên độ A+ và A (A+ = 2A). Chọn hệ kết quả đúng.

Câu 2 [59769] - [Loga.vn]

Câu 39: Điện năng được truyền từ trạm phát đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Ban đầu, công suất nơi tiêu thụ là P, hiệu suất truyền tải là 90%. Biết điện áp nơi trạm phát không đổi và hệ số công suất bằng 1. Để tăng công suất tiêu thụ lên 1,2P thì cần tăng công suất truyền đi lên

Câu 3 [59766] - [Loga.vn]

Câu 38: Một chiếc bút laze có công suất 0,05 W phát ra 7,37.1018 phôtôn trong một phút. Lấy h = 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s. Bước sóng của ánh sáng laze đó bằng

Câu 4 [59761] - [Loga.vn]

Câu 37: Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t của hai dao động điều hòa cùng phương. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động nói trên. Trong 0,2 s đầu kể từ t = 0, tốc độ trung bình của vật bằng

Câu 5 [59749] - [Loga.vn]

Câu 36: Các đoạn mạch AM, MN, NB lần lượt chứa các phần tử: cuộn cảm thuần, điện trở, tụ điện. Dòng điện xoay chiều chạy qua mạch có tần số ổn định và có giá trị cực đại 1 A. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hai đầu đoạn mạch AN và hai đầu đoạn mạch MB theo thời gian t. Giá trị hệ số tự cảm của cuộn dây và điện dung của tụ điện lần lượt là

Câu 6 [59743] - [Loga.vn]

Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Đo độ lớn điện áp tức thời uR, uL, uC hai đầu các phần tử R, L, C người ta thấy: khi uR = 0 thì uL = 75 V; khi uL = 15 V thì uC =- 5 V; khi uC = 0 thì uR = 120 V. Giá trị của U bằng

Câu 7 [59740] - [Loga.vn]

Câu 34: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát 2 m. Khe S được chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,45 μm và λ2. Trong khoảng rộng L = 2,6 cm đối xứng, ngoài vân trung tâm ra trên màn còn có sáu vân sáng cùng màu với nó. Tổng số vân sáng quan sát được trên vùng L là

Câu 8 [59739] - [Loga.vn]

Câu 33: Trên dây dài 2 m đang có sóng dừng, ngoài hai đầu cố định còn có 3 điểm khác không dao động. Biên độ của bụng sóng là 2 cm. Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng và tốc độ cực đại của một phần tử dây tại bụng sóng bằng

Câu 9 [59735] - [Loga.vn]

Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn dây thuần cảm, điện trở R và tụ điện như hình vẽ thì thấy điện áp hai đầu đoạn mạch AN và MB lần lượt là ${{u}_{AN}}=100\cos (100\pi t)\,V$ và ${{u}_{MB}}=100\sqrt{3}\cos (100\pi t-\frac{\pi }{2})\,V$. Biểu thức điện áp hai đầu NB là 

Câu 10 [59727] - [Loga.vn]

Câu 31: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, chiếu vào khe F hai ánh sáng đơn sắc λ1 = 0,6 µm và λ2 = 0,45 µm. Trên màn quan sát khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhất là 0,3 mm, khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhất cùng màu vân trung tâm là

Câu 11 [59724] - [Loga.vn]

Câu 30: Tiến hành đo giới hạn quang điện của bạc người ta thu được kết quả λ0 = 0,260 ± 0,001 µm. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Công thoát của êlectron khỏi bạc có giá trị

Câu 12 [59720] - [Loga.vn]

Câu 29: Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao động điều hoà với phương trình ${{x}_{1}}\,=\,6\cos (\pi t+{{\varphi }_{1}})\,cm$; ${{x}_{2}}\,=\,2\sqrt{6}\cos (\pi t-\frac{\pi }{12})\,cm$. Phương trình dao động tổng hợp $x\,=\,A\cos (\pi t+\varphi )\,cm\,\,(-\pi /2\le \varphi \le \pi /2)$, trong đó ${{\varphi }_{1}}-\varphi =\frac{\pi }{4}$. Tỉ số $\frac{\varphi }{{{\varphi }_{1}}}$ bằng

Câu 13 [59719] - [Loga.vn]

Câu 28: Mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì T. Kí hiệu A, B lần lượt là tên hai bản tụ. Tại thời điểm t1 bản A đang tích điện dương và tụ đang phóng điện, đến thời điểm t2 = t1 + 3T/4 thì bản B đang tích điện

Câu 14 [59716] - [Loga.vn]

Câu 27: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ cho ảnh ngược chiều vật và cách thấu kính 60 cm. Nếu thay thấu kính hội tụ bằng một thấu kính phân kì có cùng độ lớn tiêu cự và đặt đúng chổ thấu kính hội tụ thì ảnh thu được cách thấu kính 20 cm. Tiêu cự của thấu kính hội tụ là

Câu 15 [59715] - [Loga.vn]

Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn A, B dao động với phương trình ${{u}_{A}}={{u}_{B}}=A\cos 50\pi t$, (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng mặt nước là 50 cm/s. Gọi I là trung điểm của AB, M thuộc đoạn AB và MI = 4 cm. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn MI là

Câu 16 [59714] - [Loga.vn]

Câu 25: Khi mắc điện trở R vào hai cực của một nguồn điện một chiều có suất điện động E = 9 V thì công suất tiêu thụ trên điện trở R là 7,29 W và hiệu suất của nguồn điện là 90%. Điện trở R có giá trị

Câu 17 [59713] - [Loga.vn]

Câu 24: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, nếu có một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron đang chuyển động trên quỹ đạo O. Số loại phôtôn khác nhau mà nguyên tử này có thể phát ra tối đa là

Câu 18 [59711] - [Loga.vn]

Câu 23: Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực F = F0cos6πt, (t tính bằng s). Chu kì dao động cưỡng bức của vật là

Câu 19 [59710] - [Loga.vn]

Câu 22: Một con lắc đơn dao động điều hoà với tần số 2/π Hz tại nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2. Dây treo con lắc có chiều dài

Câu 20 [59709] - [Loga.vn]

Câu 21: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm \[\frac{0,2}{\pi }\,H\] và tụ điện có điện dung có thể thay đổi được, lấy c = 3.108 m/s. Để mạch có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng 300 m thì điện dung của tụ điện phải điều chỉnh đến giá trị \[\]

Câu 21 [59708] - [Loga.vn]

Câu 20: Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 1,88 µm. Chiếu vào chất quang dẫn đó lần lượt các bức xạ đơn sắc có tần số f1 = 22.1013 Hz; f2 = 1,2.1014 Hz; f3 = 8.1013 Hz; f4 = 3.1014 Hz. Biết c = 3.108 m/s. Hiện tượng quang dẫn xẩy ra với các bức xạ có tần số

Câu 22 [59707] - [Loga.vn]

.Câu 19: Xét một sợi dây đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng λ. Biết trên dây có 3 bụng và 3 nút. Dây có chiều dài

Câu 23 [59705] - [Loga.vn]

Câu 18: Điện tích điểm Q đặt trong chân không, điện trường do điện tích gây ra tại một điểm cách nó 10 cm có cường độ 1,8.104 V/m. Lấy k = 9.109 N.m2/C2. Điện tích Q có độ lớn

Câu 24 [59702] - [Loga.vn]

Câu 17: Để đo gia tốc trọng trường dựa vào khảo sát dao động của con lắc đơn, ta cần các dụng cụ đo là

Câu 25 [59700] - [Loga.vn]

Câu 16: Đặt điện áp xoay chiều \[u=200\sqrt{2}\text{cos(100}\pi \text{t+}\frac{\pi }{6})\,V\](t tính bằng s) vào hai đầu cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L = 2/π H thì biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

Câu 26 [59698] - [Loga.vn]

Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều \[u=100\sqrt{2}\text{cos(100}\pi \text{t})\,V\]vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ dòng điện qua mạch \[i=2\sqrt{2}\text{cos(100}\pi \text{t+}\frac{\pi }{3})\,A.\] Điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ là

Câu 27 [59696] - [Loga.vn]

Câu 14: Cho 3 bức xạ điện từ có tần số f1, f2 = 3f1 và f3 = f1/3. Biết bức xạ có tần số f1 là ánh sáng đơn sắc màu lục. Chọn kết luận đúng ?

Câu 28 [59695] - [Loga.vn]

Câu 13: Cho một ống dây có độ tự cảm 0,1 H. Khi có dòng điện với cường độ 5 A chạy qua thì từ thông riêng của ống dây lúc đó bằng

Câu 29 [59691] - [Loga.vn]

Câu 12: Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng lần lượt có ${{N}_{1}}$ và ${{N}_{2}}$ vòng dây. Khi hoạt động cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn thứ cấp là ${{I}_{2}}.$ Cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn sơ cấp là

Câu 30 [59688] - [Loga.vn]

Câu 11: Một số chất có khả năng hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác. Đó là hiện tượng

Câu 31 [59686] - [Loga.vn]

Câu 10: Điện trường có đường sức là đường cong kín gọi là

Câu 32 [59684] - [Loga.vn]

Câu 9: Cho dòng điện xoay chiều có cường độ $i={{I}_{0}}\cos (\omega t+\varphi ),\text{ }{{I}_{0}}>0.$ Đại lượng ${{I}_{0}}$ gọi là

Câu 33 [59683] - [Loga.vn]

Câu 8: Đơn vị của cường độ âm là

Câu 34 [59681] - [Loga.vn]

Câu 7: Một con lắc lò xo có độ cứng k và khối lượng m. Đại lượng $2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$ là

Câu 35 [59678] - [Loga.vn]

Câu 6: Cho một dây dẫn thẳng dài có dòng điện với cường độ I chạy qua. Tại điểm cách dây dẫn một đoạn R có cảm ứng từ bằng

Câu 36 [59345] - [Loga.vn]

Câu 5: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây?

Câu 37 [59322] - [Loga.vn]

Câu 4: Trong sóng cơ, sóng dọc là sóng mà phương dao động của các phần tử môi trường

Câu 38 [59319] - [Loga.vn]

Câu 3: Tia nào có khả năng đâm xuyên rất mạnh, chỉ yếu hơn khả năng đâm xuyên của tia gamma?

Câu 39 [59312] - [Loga.vn]

Câu 2:Cho một vật dao động điều hòa theo phương trình $x=A\cos (\omega t+\varphi ),\text{ }A>0\text{ v }\!\!\grave{\mathrm{a}}\!\!\text{ }\omega >0.$ Trong phương trình dao động đó, $\omega t+\varphi $ gọi là

Câu 40 [59309] - [Loga.vn]

Câu 1:Bộ phận nào sau đây là một trong ba bộ phận chính của máy quang phổ lăng kính ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook