Chi tiết đề thi

đề thi tiếng anh 12

truongnguyenminhhieu1
1 lượt thi
Tiếng Anh
Trung bình
(0)
5
6 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54215] - [Loga.vn]

Choose the best answer:

- What time shall we leave? -“___________”.

Câu 2 [24409] - [Loga.vn]

Daisy: “______?” 

Mary: “No, that’s about it for now.”  

Câu 3 [4213] - [Loga.vn]

Anne: “ Fancy a bite to eat?” 

Barbara: “_____” 

   

Câu 4 [15945] - [Loga.vn]

Lisa: “Have you been able to reach Peter?”

Gina: “……………”'


Câu 5 [12122] - [Loga.vn]

Huong: “That millions of people attended General Vo Nguyen Giap’s funeral made a special impression on almost every foreigner.”

Lan: “___________.”


Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook