Chi tiết đề thi

Đề thi tổng kết cuối năm môn sinh học lớp 9

ctvloga3
3 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52461] - [Loga.vn]

Mô tả nào sau đây là một quần xã?

Câu 2 [52459] - [Loga.vn]

Dấu hiệu chỉ có ở quần xã mà không có ở quần thể sinh vật là

Câu 3 [52457] - [Loga.vn]

Trong các nhân tố ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, muối khoáng nhân tố nàovừa tác động trực tiếp vừa tác động gián tiếp rõ nhất đối với sinh vật?

Câu 4 [52455] - [Loga.vn]

Địa y sống bám trên cành, thân cây. Giữa chúng có mối quan hệ nào dưới đây?

Câu 5 [52453] - [Loga.vn]

Mối quan hệ giữa nấm và tảo tạo thành Địa y là mối quan hệ dinh dưỡng nào sau đây

Câu 6 [52449] - [Loga.vn]

Yếu tố cơ bản nhất ảnh hưởng đến việc tăng hoặc giảm dân số ở quần thể người là:

Câu 7 [52447] - [Loga.vn]

Trong một hệ sinh thái, cây xanh là:

Câu 8 [52444] - [Loga.vn]

Các nhân tố sinh thái được chia thành những nhóm nào sau đây?

Câu 9 [52443] - [Loga.vn]

Nguyên nhân nào dẫn đến số lượng cá thể trong quần thể thay đổi theo mùa trong một năm?

Câu 10 [52440] - [Loga.vn]

Sinh vật sinh trưởng và phát triển lợi nhất ở:

Câu 11 [52067] - [Loga.vn]

Trong thực tế, thể truyền được sử dụng ở kĩ thuật gen là phân tử ADN của:

Câu 12 [52066] - [Loga.vn]

Để nhân giống vô tính ở cây trồng, người ta thường sử dụng mô giống lấy từ bộ phận

Câu 13 [52065] - [Loga.vn]

Việc sử dụng nguồn gen cây hoang dại đem lại lợi ích cho việc tạo giống mới:

Câu 14 [52064] - [Loga.vn]

Vì sao từ F2 trở đi ưu thế lai giảm dần?

Câu 15 [52063] - [Loga.vn]

Vì sao tự thụ phấn hoặc giao phối gần thường dẫn đến thoái hóa giống?

Câu 16 [52062] - [Loga.vn]

Trong chăn nuôi, phương pháp chủ yếu nào được dùng để tạo ưu thế lai?

Câu 17 [52061] - [Loga.vn]

Kiểu gen thể hiện rõ nhất ưu thế lai là

Câu 18 [52060] - [Loga.vn]

Tại sao ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1, còn sau đó giảm dần qua các thế hệ?

Câu 19 [52059] - [Loga.vn]

Để nhân giống vô tính ở cây trồng, người ta thường sử dụng mô giống được lấy từ bộ phận nào của cây?

Câu 20 [52058] - [Loga.vn]

Cơ sở di truyền học của hiện tượng thoái hóa giống là gì?

Câu 21 [52057] - [Loga.vn]

Loại biến dị nào không di truyền qua sinh sản hữu tính?

Câu 22 [52056] - [Loga.vn]

Số NST trong tế bào của thể 3 nhiễm ở người là:

Câu 23 [52055] - [Loga.vn]

Lợn con có đầu và chân sau dị dạng thuộc dạng đột biến nào sau đây?

Câu 24 [52054] - [Loga.vn]

Quan sát trường hợp minh họa sau đây và hãy xác định đột biến này thuộc dạng nào?

ABCDEFGH ----------> ABCDEFG

Câu 25 [52053] - [Loga.vn]

Bằng kết quả lai nào sau đây mà Men Đen kết luận có sự phân li độc lập các nhân tố di truyền:

Câu 26 [52052] - [Loga.vn]

Bộ NST của một loài là 20. Số lượng NST ở dạng đơn bội là:

Câu 27 [52051] - [Loga.vn]

Cơ thể đa bội có thể được phát hiện bằng phương pháp nào dưới đây là chính xác nhất?

Câu 28 [52050] - [Loga.vn]

Bệnh Đao có ở người là do trong tế bào sinh dưỡng:

Câu 29 [52049] - [Loga.vn]

Bệnh và tật di truyền nào nào sau đây ở người là hậu quả của đột biến dị bội dạng 2n – 1?

Câu 30 [52048] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây không đúng với thường biến?

Câu 31 [52047] - [Loga.vn]

ARN được chia thành ba loại chủ yếu là căn cứ vào:

Câu 32 [52046] - [Loga.vn]

Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra ở đâu?

Câu 33 [52045] - [Loga.vn]

Hiện tượng xảy ra trong giảm phân nhưng không có trong nguyên phân là:

Câu 34 [52044] - [Loga.vn]

Tính đặc thù của mỗi loại ADN do yếu tố nào sau đây quy định?

Câu 35 [52043] - [Loga.vn]

Quy luật phân li có nội dung là:

Câu 36 [52042] - [Loga.vn]

Một phân tử ADN có số nuclêôtit loại A = 650.000, số nuclêôtit loại G bằng 2 lần số nuclêôtit loại A. Vậy số nuclêôtit loại X là bao nhiêu?

Câu 37 [52041] - [Loga.vn]

Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

Câu 38 [52040] - [Loga.vn]

Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là

Câu 39 [52039] - [Loga.vn]

Ở ruối giấm 2n = 8, một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II, tế bào đó có bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn?

Câu 40 [52038] - [Loga.vn]

Để nghiên cứu di truyền, Men Đen đã sử dụng phương pháp

Câu 41 [52037] - [Loga.vn]

Ở cà chua tính trạng quả đỏ là tính trạng rội, quả vàng là tính trạng lặn. Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được:

Câu 42 [52036] - [Loga.vn]

Nguyên nhân làm cho NST nhân đôi là:

Câu 43 [52035] - [Loga.vn]

Ở đậu Hà lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh . Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh được F1. Cây F1 có tỉ lệ kiểu hình như thế nào?

Câu 44 [52034] - [Loga.vn]

Đối với các loài sinh sản sinh dưỡng , cơ chế nào duy trì bộ NST đặc trưng của loài ?

Câu 45 [52033] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào dưới đây của đậu Hà Lan không đúng?

Câu 46 [52032] - [Loga.vn]

Hình thức sinh sản tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở sinh vật là:

Câu 47 [52031] - [Loga.vn]

Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là:

Câu 48 [52030] - [Loga.vn]

Ở chó, lông ngắn là trội hoàn toàn so với lông dài.P: Lông ngắn thuần chủng x lông dài, kết quả ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây?

Câu 49 [52029] - [Loga.vn]

Theo Menđen, nhân tố di truyền quy định:

Câu 50 [52028] - [Loga.vn]

Lai phân tích nhằm mục đích:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook