Chi tiết đề thi

Đề thi trắc nghiệm lý thuyết chương Este-Lipit phần 2

ctvloga216
3 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52595] - [Loga.vn]

Biện pháp dùng để nâng cao hiệu suất phản ứng este hoá là:

Câu 2 [52594] - [Loga.vn]

Este CH3CH2CH2COOCH=CH2 có tên là

Câu 3 [52593] - [Loga.vn]

Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là

Câu 4 [52592] - [Loga.vn]

Phát biểu đúng là:

Câu 5 [52591] - [Loga.vn]

Este X có CTPT RCOOR’. Phát biểu nào không đúng

Câu 6 [52589] - [Loga.vn]

Cho este CH3COOC6H5 tác dụng với NaOH dư, sau phản ứng thu được:

Câu 7 [52588] - [Loga.vn]

Công thức của triolein là

Câu 8 [52587] - [Loga.vn]

Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối ?

Câu 9 [52586] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

Câu 10 [52585] - [Loga.vn]

Triolein không phản ứng với chất nào sau đây ?

Câu 11 [52584] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây có phân tử khối lớn nhất ?

Câu 12 [52583] - [Loga.vn]

Cho các este: vinyl axetat, etyl benzoat, benzyl fomat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat. Số este có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng (có H2SO4 làm xúc tác) là

Câu 13 [52582] - [Loga.vn]

Este X không tác dụng với Na nhưng tác dụng với NaOH đun nóng thu được glixerol và natri axetat. CTPT của X là:

 

Câu 14 [52581] - [Loga.vn]

Cho triolein vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là:

Câu 15 [52580] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là:

Câu 16 [52579] - [Loga.vn]

X là chất rất cứng, không giòn và trong suốt. X là :

Câu 17 [52578] - [Loga.vn]

Thuỷ tinh hữu cơ là :

Câu 18 [52577] - [Loga.vn]

Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế xà phòng ?

Câu 19 [52576] - [Loga.vn]

Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là

Câu 20 [52575] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu đúng nhất

Câu 21 [52574] - [Loga.vn]

Hãy chọn khái niệm đúng

Câu 22 [52573] - [Loga.vn]

Phát biểu nào đúng ?

Câu 23 [52572] - [Loga.vn]

Có thể chuyển hóa trực tiếp từ chất béo lỏng sang chất béo rắn bằng phản ứng

Câu 24 [52571] - [Loga.vn]

Trong các công thức sau đây, công thức nào là của chất béo ?

Câu 25 [52570] - [Loga.vn]

Từ dầu thực vật làm thế nào để có được bơ ?

Câu 26 [52569] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu không đúng

Câu 27 [52568] - [Loga.vn]

Hãy chọn nhận định đúng

Câu 28 [52567] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau đây:

 a) Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có số chẵn nguyên tử cacbon, mạch cacbon dài không phân nhánh. b) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit… c) Chất béo là các chất lỏng d) Chất béo chứa chủ yếu các gốc không no của axit béo thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu e) Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch g) Chất béo là thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật. Những phát biểu đúng là:

Câu 29 [52566] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

a) Các triglixerit đều có phản ứng cộng hiđro b) Các chất béo ở thể lỏng có phản ứng cộng hiđro c) Các trigixerit có gốc axit béo no thường là chất rắn ở điều kiện thường d) Có thể dùng nước để phân biệt este với ancol hoặc với axit tạo nên chính este đó Những phát biểu đúng là

Câu 30 [52565] - [Loga.vn]

Phát biểu đúng là

Câu 31 [52564] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không chính xác ?

Câu 32 [52563] - [Loga.vn]

Chất béo có đặc điểm chung nào sau đây ?

Câu 33 [52562] - [Loga.vn]

Không thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng

Câu 34 [52561] - [Loga.vn]

Cho các chất lỏng sau : axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên, có thể chỉ cần dùng

Câu 35 [52560] - [Loga.vn]

Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các este

Câu 36 [52559] - [Loga.vn]

Dầu chuối là este có tên isoamyl axetat, được điều chế từ

Câu 37 [52558] - [Loga.vn]

Cho phản ứng este hóa : RCOOH + R’OH  R-COO-R’ + H2O Để phản ứng chuyển dịch ưu tiên theo chiều thuận, cần dùng các giải pháp nào sau đây ?

Câu 38 [52557] - [Loga.vn]

Cách nào sau đây dùng để điều chế etyl axetat ?

Câu 39 [52556] - [Loga.vn]

Metyl acrylat được điều chế từ axit và rượu nào ?

Câu 40 [52555] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ : C3H6O2 → C3H4O2 → C3H4O4 → C5H8O4 → C6H10O4. Hợp chất C3H6O2 không có đặc điểm nào sau đây ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook