Chi tiết đề thi

Đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 - Môn vật lý

ctvloga6
1 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [47816] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u=80\sqrt{2}\cos (100\pi t-\frac{\pi }{4})(V)\] vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở \[20\sqrt{3}\Omega \], cuộn thuần cảm và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung đến giá trị C = C0 để điện áp dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại và bằng 160 V. Giữ nguyên giá trị C = C0 biểu thức cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị là

Câu 2 [47814] - [Loga.vn]

Một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử dây dao động với cùng biên độ 5 mm là 80 cm, còn khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử dây dao động cùng pha với cùng biên độ 5 mm là 65 cm. Tỉ số giữa tốc độ cực đại của một phần tử dây tại bụng sóng và tốc độ truyền sóng trên dây là

Câu 3 [47813] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định ở nơi có gia tốc trọng trường \[g={{\pi }^{2}}\](m/s2). Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi Wđh của lò xo vào thời gian t. Khối lượng của con lắc gần nhất giá trị nào sau đây? 

Câu 4 [47812] - [Loga.vn]

Điện năng được truyền từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Ban đầu hiệu suất truyền tải là 80%. Cho công suất truyền đi không đổi và hệ số công suất ở nơi tiêu thụ (cuối đường dây tải điện) luôn bằng 0,8. Để giảm hao phí trên đường dây 4 lần thì cần phải tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên n lần. Giá trị của n là

Câu 5 [47811] - [Loga.vn]

Một máy phát điện xoay chiều ba pha đang hoạt động bình thường. Trong ba cuộn dây của phần ứng có 3 suất điện động có giá trị \[{{e}_{1}},{{e}_{2}}\]và \[{{e}_{3}}\]. Ở thời điểm mà \[{{e}_{1}}=30V\] thì tích \[{{e}_{2}}.{{e}_{3}}=-300({{V}^{2}})\]. Giá trị cực đại của \[{{e}_{1}}\]là

Câu 6 [47810] - [Loga.vn]

Cho rằng khi một hạt nhân urani \[{}_{92}^{235}U\]phân hạch thì tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV. Lấy NA =6,023.1023 mol-1 , khối lượng mol của urani \[{}_{92}^{235}U\]là 235 g/mol. Năng lượng tỏa ra khi phân hạch hết 1 kg urani \[{}_{92}^{235}U\] là

Câu 7 [47809] - [Loga.vn]

Tiến hành thí nghiệm do gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài con lắc là (119 \[\pm \]1) (m/s2). Chu kì dao động nhỏ của nó là (2,20 \[\pm \]0,01) (s). Lấy \[{{\pi }^{2}}=9,87\] và bỏ qua sai số của số π. Gia tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thí nghiệm là

Câu 8 [47808] - [Loga.vn]

Trong y học, người ta dùng một laze phát ra chùm sáng có bước sóng λ để “đốt” các mô mềm. Biết rằng để đốt được phần mô mềm có thể tích 6mm3 thì phần mô này cần hấp thụ hoàn toàn năng lượng của 45.408 phôtôn của chùm laze trên. Coi năng lượng trung bình để đốt hoàn toàn 1 mm3 mô là 2,53 J. Lấy h =6,625.10-34 J.s. Giá trị của λ là

Câu 9 [47807] - [Loga.vn]

Trong thí nghiêm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khê được chiếu bằng ánh sáng gồm hai thành phần đơn sắc có bước sóng λ =0,6 µm và λ’ = 0,4 µm. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng bậc 7 của bức xạ có bước sóng λ, số vị trí có vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

Câu 10 [47806] - [Loga.vn]

Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng chiều dài đang dao động điều hòa với cùng biên độ. Gọi \[{{m}_{1}},{{F}_{1}}\] và \[{{m}_{2}},{{F}_{2}}\] lần lượt là khối lượng, độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai. Biết \[{{m}_{1}}+{{m}_{2}}=1,2\] kg và \[2{{F}_{2}}=3{{F}_{1}}\]. Giá trị của m1 là

Câu 11 [47805] - [Loga.vn]

Trong thí nghiêm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn, gọi M và N là hai điểm ở hai phía so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 6,84 mm và 4,64 mm. Số vân sáng trong khoảng MN là

Câu 12 [47804] - [Loga.vn]

Hình trên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của mức cường độ

âm L theo cường độ âm I. Cường độ âm chuẩn gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 13 [47803] - [Loga.vn]

Một mạch dao động ở máy vào của một máy thu thanh gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm 3 µH và tụ điện có điện dung biến thiên trong khoảng từ 10 pF đến 500pF. Biết rằng, muốn thu được sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Trong không khí, tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 m/s, máy thu này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng trong khoảng

Câu 14 [47802] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại là 100 V vào hai đầu một cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm có biểu thức \[i=2\cos 100\pi t(A)\]. Tại thời điểm điện áp có 50 V và đang tăng thì cường độ dòng điện là

Câu 15 [47801] - [Loga.vn]

Một chất phóng xạ α có chu kì bán rã T. Khảo sát một mẫu chất phóng xạ này ta thấy: ở lần đo thứ nhất, trong 1 phút mẫu chất phóng xạ này phát ra 8n hạt α. Sau 414 ngày kể từ lần đo thứ nhất, trong 1 phút mẫu chất phóng xạ chỉ phát ra n hạt α. Giá trị của T là

Câu 16 [47800] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ và lò xo có độ cứng 20 N/m dao động điều hòa với chu kì 2 s. Khi pha dao động là \[\frac{\pi }{2}\]thì vận tốc của vật là -20\[\sqrt{3}\]cm/s. Lấy \[{{\pi }^{2}}=10\]. Khi vật qua vị trí có li độ \[3\pi \](cm) thì động năng của con lắc là

Câu 17 [47799] - [Loga.vn]

Hình trên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp xoay chiều u ở hai đầu một đoạn mạch vào thời gian t. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng

Câu 18 [47798] - [Loga.vn]

Gọi A và vM lần lượt là biên độ và vận tốc cực đại của một chất điểm dao động điều hòa; Q0 và I0 lần lượt là điện tích cực đại trên một bản tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch dao động LC đang hoạt động. Biểu thức \[\frac{{{v}_{M}}}{A}\] có cùng đơn vị với biểu thức

Câu 19 [47797] - [Loga.vn]

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Cho biết bán kính Bo r0 = 5,3.10-11 m. Quỹ đạo dừng M của êlectron trong nguyên tử có bán kính

Câu 20 [47796] - [Loga.vn]

Biết cường độ âm chuẩn là 10-12 W/m2. Khi cường độ âm tại một điểm là 10-5 W/m2 thì mức cường độ âm tại điểm đó là

Câu 21 [47795] - [Loga.vn]

Một sóng điện từ có tần số 30Hz thì có bước sóng là

Câu 22 [47794] - [Loga.vn]

Véc tơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn

Câu 23 [47793] - [Loga.vn]

Chiếu ánh sáng do đèn hơi thủy ngân ở áp suất thấp (bị kích thích bằng điện) phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì quang phổ thu được là

Câu 24 [47792] - [Loga.vn]

Hạt nhân \[{}_{8}^{17}O\] có khối lượng 16,9947u. Biết khối lượng của prôtôn và notron lần lượt là 1,0073 u và 1,0087 u. Độ hụt khối của \[{}_{8}^{17}O\] là

Câu 25 [47791] - [Loga.vn]

Khi một chùm ánh sáng song song, hẹp truyền qua một lăng kính thì bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc khác nhau. Đây là hiện tượng

Câu 26 [47790] - [Loga.vn]

Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là

Câu 27 [47789] - [Loga.vn]

Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là

Câu 28 [47788] - [Loga.vn]

Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi?

Câu 29 [47787] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là

Câu 30 [47786] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đọa mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi trong đoạn mạch có cộng hưởng điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

Câu 31 [47785] - [Loga.vn]

Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có cường độ \[i=4\cos \frac{2\pi t}{T}(A)(T>0)\]. Đại lượng T được gọi là

Câu 32 [47784] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa, cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ lần lượt là A1, A2. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là

Câu 33 [47783] - [Loga.vn]

Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân là

Câu 34 [47782] - [Loga.vn]

Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lam vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là ánh sáng

Câu 35 [47781] - [Loga.vn]

Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng \[\lambda \]. Cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng

Câu 36 [47780] - [Loga.vn]

Theo thuyết tương đối, một hạt có khối lượng m thì có năng lượng toàn phần là E. Biết c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Hệ thức đúng là

Câu 37 [47779] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 38 [47666] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và tụ điện mắc nối tiếp thì dung kháng của tụ điện là ZC. Hệ số công suất của đoạn mạch là

Câu 39 [47663] - [Loga.vn]

Từ Trái Đất, các nhà khoa học điều khiển các xe tự hành trên Mặt Trăng nhở sử dụng các thiết bị thu phát sóng vô tuyến. Sóng vô tuyến được dùng trong ứng dụng này này thuộc dải

Câu 40 [47661] - [Loga.vn]

Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Gọi h là hằng số Plăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc này là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook