Chi tiết đề thi

đề thi vật lí 12a10

vuvan
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [41303] - [Loga.vn]

Trong mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện, dòng điện

Câu 2 [44860] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu mạch điện RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều tần số góc ω thì tổng trở của mạch là

Câu 3 [40387] - [Loga.vn]

Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây không thuần cảm và tụ C mắc nối tiếp. Biết công suất tiêu thụ của điện trở và cuộn dây lần lượt là 80 W và 60 W. Công suất tiêu thụ của toàn mạch bằng

Câu 4 [47201] - [Loga.vn]

Hiệu điện thế giữa hai đầu một điện trở tăng lên 3 lần thì cường độ dòng điện qua điện trở đó:

Câu 5 [31706] - [Loga.vn]

Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều tần số 50 Hz, khi đó thấy các điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử R, L, C lần lượt bằng 30 V, 60 V, 20 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch và hệ số công suất của mạch lần lượt là

Câu 6 [38026] - [Loga.vn]

Đặt hiệu điện thế \[u=U\sqrt{2}\cos \left( \omega t \right)\] vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện C thì cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch là i. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 7 [45939] - [Loga.vn]

Khi mắc mắc song song n dãy, mỗi dãy m nguồn điện có điện trở trong r giống nhau thì điện trở trong của cả bộ nguồn cho bởi biểu thức

Câu 8 [32254] - [Loga.vn]

Một máy biến áp hạ áp có số vòng dây mỗi cuộn dây là 500 vòng và 100 vòng. Bỏ qua mọi hao phí. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có biểu thức u = 100cos100πt V thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp bằng

Câu 9 [39356] - [Loga.vn]

Để đun sôi hai lít nước bằng một ấm điện, ta dùng hết 0,25 số điện. Điều này có nghĩa là

Câu 10 [32247] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm có cảm kháng ${{Z}_{L}}$  và tụ điện có dung kháng ${{Z}_{C}}$ . Tổng trở của đoạn mạch là:

Câu 11 [46422] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều ổn định u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm và điện trở thuần R thì cường độ dòng điện qua mạch trễ pha π/ 3 so với điện áp hai đầu mạch. Tổng trở của đoạn mạch

bằng

Câu 12 [37547] - [Loga.vn]

Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây?

Câu 13 [41726] - [Loga.vn]

Dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz. Trong mỗi giây, dòng điện đổi chiều

Câu 14 [44271] - [Loga.vn]

Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức \[i=6\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{3} \right)\,A\]. Giá trị cực đại của dòng điện này bằng

Câu 15 [23895] - [Loga.vn]

Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp.Máy biến áp này có tác dụng:

Câu 16 [44542] - [Loga.vn]

Đặt điện áp u = $U_o$­cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng\[\sqrt{3}R\]. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó:

Câu 17 [32256] - [Loga.vn]

Điện năng được truyền từ một trạm điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất truyền đi không đổi và coi hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm ${{n}^{2}}$  lần (n > 1) thì phải điều chỉnh điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện

Câu 18 [47319] - [Loga.vn]

Một bộ nguồn gồm hai nguồn điện mắc nối tiếp. Hai nguồn có suất điện động lần lượt là 5 V và 7 V. Suất điện động của bộ nguồn bằng

Câu 19 [39351] - [Loga.vn]

Đơn vị của cường độ âm là:

Câu 20 [42023] - [Loga.vn]

Cho mạch điện kín gồm nguồn điện không đổi có ξ = 60 V, r = 5 Ω, điện trở mạch ngoài R = 15 Ω. Hiệu suất của nguồn điện là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook