Chi tiết đề thi

đề tiến hóa 1

daohoa.mh
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
32
40 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [44182] - [Loga.vn]

Khi nói về cơ quan tương đồng, có mấy ví dụ sau đây là đúng?

(1). Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt,

(2). Củ khoai lang và củ khoai tây,

(3). Gai cây hoàng liên và gai cây hoa hồng,

(4). Chân chuột chũi và chân dế chũi,

(5). Vòi hút của bướm và mỏ chim ruồi,

(6). Cánh dơi, cánh chim.

Câu 2 [41300] - [Loga.vn]

Trong những nhận định sau, có bao nhiêu nhận định không đúng về tiến hóa nhỏ?

 1. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể qua các thế hệ.
 2. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi vốn gen của quần thể qua thời gian.
 3. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian địa chất lâu dài và chỉ có thể nghiên cứu gián tiếp.
 4. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian lịch sử tương đối ngắn, phạm vi tương đối hẹp.
 5. Tiến hóa nhỏ hình thành các nhóm phân loại trên loài (chi, họ, bộ …).
 6. Tiến hóa nhỏ chỉ làm biến đổi tần số alen, không làm biến đổi tần số kiểu gen.

Câu 3 [41309] - [Loga.vn]

Cho các thành tựu sau:

 1. Tạo chủng vi khuẩn E. coli sản xuất insulin của con người;
 2. Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất tăng cao hơn so với dạng lưỡng bội bình thường;
 3. Tạo ra giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia;
 4. Tạo ra giống dưa hấu tam bội không có hạt, hàm lượng đường cao;
 5. Tạo ra cừu sản xuất sữa có chứa prôtêin của người;
 6. Tạo ra giống cây Pomato từ cây cà chua và khoai tây.

Các thành tựu do ứng dụng của kỹ thuật chuyển gen là:

Câu 4 [46733] - [Loga.vn]

Các yếu tố ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên đều có chung bao nhiêu đặc điểm sau đây?

(1) Chúng đều là các nhân tố tiến hoá.

(2) Chúng đều là các quá trình hoàn toàn ngẫu nhiên.

(3) Chúng đều dẫn đến sự thích nghi.

(4) Chúng đều làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

Câu 5 [42507] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là không đúng với quan điểm hiện tại về chọn lọc tự nhiên?

 1. Một đột biến có hại sẽ luôn bị chọn lọc tự nhiên đào thải hoàn toàn ra khỏi quần thể sau một số thế hệ.
 2. Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể sinh vật nhân sơ chậm hơn so với các sinh vật nhân thực lưỡng bội.
 3. Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng xác định bằng cách tác động trực tiếp lên kiểu hình của sinh vật.
 4. Khi môi trường sống ổn định thì chọn lọc tự nhiên không thể làm thay đổi tần số tương đối của các alen trong quần thể.
 5. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố duy nhất có khả năng định hướng cho quá trình tiến hóa.

Câu 6 [41998] - [Loga.vn]

Cho các thông tin về vai trò của các nhân tố tiến hoá như sau:

 1. Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.
 2. Làm giàu vốn gen của quần thể.
 3. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể cho dù là alen đó là có lợi.
 4. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen trội có hại ra khỏi quần thể.
 5. Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể tương đối nhanh.

Các thông tin nói về vai trò của chọn lọc tự nhiên là:

Câu 7 [46056] - [Loga.vn]

Câu trúc xương của phần trên ở tay người và cánh dơi rất giống nhau trong khi đó các xương tương ứng ở cá voi lại có hình dạng và tỉ lệ rất khác. Tuy nhiên, các số liệu di truyền chứng minh rằng cả ba loài sinh vật nói trên đều được phân li từ một tổ tiên chung và trong cùng một thời gian. Điều nào dưới đây là lời giải thích đúng nhất cho các số liệu này?

Câu 8 [4882] - [Loga.vn]

Giả sử ở thế hệ xuất phát (P) của một quần thể ngẫu phối có tần số các kiểu gen là \[0,64AA:0,32Aa:0,04aa.\] Biết rằng alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 9 [46080] - [Loga.vn]

Ở quần đảo Hawai, trên những cánh đồng mía loài cây cảnh (Lantana) phát triển mạnh làm ảnh hưởng đến năng suất cây mía. Chim sáo chủ yếu ăn quả của cây cảnh, ngoài ra còn ăn thêm sâu hại mía. Để tăng năng suất cây mía người ta nhập một số loài sâu bọ kí sinh trên cây cảnh. Khi cây cảnh bị tiêu diệt năng suất mía vẫn không tăng. Nguyên nhân của hiện tượng này là do:

Câu 10 [42533] - [Loga.vn]

Cho các đặc điểm sau:

 1. Cách đây 488 triệu năm.
 2. Phát sinh các ngành động vật, tảo dược được phân hóa.
 3. Phân bố đại lục và đại dương khác xa hiện nay.
 4. Di chuyển đại lục, băng hà, khí hậu khô.
 5. Khí quyển chứa nhiều CO2.
 6. Thuộc đại Trung Sinh.

Số đặc điểm của kỉ Cambri là:

Câu 11 [43617] - [Loga.vn]

Đu đủ là cây đơn tính. Tuy nhiên người ta quan sát được trên hoa đu đủ đực vẫn còn di tích nhụy. Có bao nhiêu kết luận trong số các kết luận sau là đúng về hiện tượng này?

 1. Đây là cơ quan thể hiện tiến hóa phân ly.
 2. Chứng tỏ thực vật này vốn có nguồn gốc đơn tính, về sau mới phân hóa thành lưỡng tính.
 3. Do thời gian tiến hóa chưa đủ lâu để các yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ gen quy định tính trạng nhụy.

Cơ quan nhụy không còn giữ chức năng thụ phấn nhưng vẫn còn di tích là do chọn lọc tự nhiên giữ lại.

Câu 12 [46074] - [Loga.vn]

Cho các bằng chứng tiến hóa sau:

(1) Tế bào củ tất cả các sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền.

(2) Sự tương đồng về những đặc điểm giải phẫu giữa các loài.

(3) ADN của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nucleotit.

(4) Protein của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.

(5) Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ tế bào.

Số bằng chứng tiến hóa là bằng chứng sinh học phân tử:

Câu 13 [44209] - [Loga.vn]

Các ví dụ nào sau đây thuộc về cơ chế cách li sau hợp tử:

(1) Hai loài rắn sọc sống trong cùng một khu vực địa lí, một loài chủ yếu sống dưới nước, loài kia sống trên cạn.

(2) Một số loài kì giông sống trong một khu vực vẫn giao phối với nhau, tuy nhiên phần lớn con lai phát triển không hoàn chỉnh.

(3) Ngựa lai với lừa đẻ ra con la bất thụ.

(4) Trong cùng một khu phân bố địa lí, chồn đốm phương đông giao phối vào cuối đông, chồn đốm phương tây giao phối vào cuối hè.

(5) Các phân tử prôtêin bề mặt của trứng và tinh trùng nhím biển tím và nhím biển đỏ không tương thích nên không thể kết hợp được với nhau.

(6) Hai dòng lúa tích lũy các alen đột biến lặn ở một số locut khác nhau, hai dòng vẫn phát triển bình thường, hữu thụ nhưng con lai giữa hai dòng mang nhiều alen đột biến nên có kích thước rất nhỏ và cho hạt lép.

Câu 14 [47679] - [Loga.vn]

Trong các bằng chứng sau đây, có bao nhiêu bằng chứng được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp?

 1. Trong hoa đực của cây đu đủ có 10 nhị, ở giữa vẫn còn di tích của nhụy.
 2. Xác voi ma mút được tìm thấy trong các lớp băng.
 3. Chi trước của mèo và cánh của dơi có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau.
 4. Xác sâu bọ sống trong các thời đại trước còn để lại trong nhựa hổ phách.
 5. Gai xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan đều là biến dạng của lá.
 6. Những đốt xương sống của khủng long được tìm thấy trong các lớp đất đá.

Câu 15 [48988] - [Loga.vn]

Khi nói về chọn lọc tự nhiên theo quan niệm tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu đúng?

 1. Chọn lọc tự nhiên đảm bảo sự sống sót và sinh sản ưu thế của những cá thể mang các đột biến trung tính qua đó làm biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
 2. Chọn lọc tự nhiên chỉ đóng vai trò sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà không tạo ra các kiểu gen thích nghi.
 3. Khi chọn lọc tự nhiên chống lại thể dị hợp và không chống lại các thể đồng hợp thì sẽ làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với chọn lọc chi chống lại thể đồng hợp trội hoặc chỉ chống lại thể đồng hợp lặn.
 4. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót, khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể, đồng thời tạo ra kiểu gen mới quy định kiểu hình thích nghi với môi trường.

Câu 16 [42550] - [Loga.vn]

Quy trình chuyển gen sản sinh protein của sữa người vào cừu tạo ra cừu chuyển gen gồm các bước:

 1. Tạo véc tơ chứa gen người và chuyển vào tế bào xoma của cừu.
 2. Chọn lọc và nhân dòng tế bào chuyển gen
 3. Nuôi cấy tế bào xoma của cừu trong môi trường nhân tạo.
 4. Lấy nhân tế bào chuyển gen rồi cho vào tế bào trứng đã bị mất nhân tạo ra tế bào chuyển nhân.
 5. Chuyển phôi được phát triển từ tế bào chuyển nhân vào tử cung của cừu để phôi phát triển thành cơ thể.

Thứ tự các bước tiến hành:

Câu 17 [41293] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

 1. Đột biến ở cả mức phân tử và mức tế bào đều có thể dẫn đến hình thành loài mới, trong đó đột biến mức tế bào là phương thức hình thành loài chủ yếu trong sinh giới.
 2. Hai cá thể thuộc hai loài không giao phối với nhau trong tự nhiên nhưng khi nhốt chung vẫn giao phối sinh con lai hữu thụ thì đó là kiểu cách ly trước hợp tử.
 3. Cách ly địa lý không phải là nhân tố tiến hóa nên không có vai trò trong quá trình hình thành loài mới.
 4. Hình thành loài mới trên đảo đại dương là ví dụ điển hình cho thấy vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên trong hình thành loài mới.

Số phát biểu sai là?

Câu 18 [46069] - [Loga.vn]

Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, có mấy phát biểu sau đây là đúng?

(1) Thực chất của chọn lọc tự nhiên là phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể trong loài.

(2) Giao phối không ngẫu nhiên không chỉ làm thay đổi tần số alen mà còn làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

(3) Yếu tố ngẫu nhiên là nhân tố duy nhất làm thay đổi tần số alen của quần thể ngay cả khi không xảy ra đột biến và không có chọn lọc tự nhiên.

(4) Chọn lọc tự nhiên đào thải alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội.

Câu 19 [47645] - [Loga.vn]

Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, đột biến và chọn lọc tự nhiên có bao nhiêu đặc điểm chung sau đây?

(1) Làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể.

(2) Có thể sẽ làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể.

(3) Làm tăng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp và giảm tỉ lệ kiểu gen dị hợp.

(4) Làm tăng tần số các alen có lợi và giảm tần số các alen có hại.

Câu 20 [52656] - [Loga.vn]

 Ở một quần thể, cấu trúc di truyền của 4 thế hệ liên tiếp như sau:

${{F}_{1}}$ : 0,12AA; 0,56Aa; 0,32aa                    ${{F}_{2}}$ : 0,18AA; 0,44Aa; 0,38aa

${{F}_{3}}$ : 0,24AA; 0,32Aa; 0,44aa                    ${{F}_{4}}$ : 0,28AA; 0,24Aa; 0,48aa

       Cho biết các kiểu gen khác nhau có sức sống và khả năng sinh sản như nhau. Quần thể có khả năng đang chịu tác động của nhân tố nào sau đây?

             

                       

Câu 21 [11111] - [Loga.vn]

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về chọn lọc tự nhiên?

(1) Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua đó làm biến đổi tần số alen của quần thể.

(2) Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội làm biến đổi tần số alen của quần thể nhanh hơn so với chọn lọc chống lại alen lặn.

(3) Chọn lọc tự nhiên làm xuất hiện các alen mới và làm thay đổi tần số alen của quần thể.

(4) Chọn lọc tự nhiên có thể làm biến đổi tần số alen một cách đột ngột không theo một hướng xác định.

Câu 22 [43576] - [Loga.vn]

Cho các loại bằng chứng sau đây:

(1) Bằng chứng giải phẫu so sánh (2) Bằng chứng địa lí sinh học.

(3) Bằng chứng hóa thạch (4) Bằng chứng hóa sinh

(5) Bằng chứng tế bào (6) Bằng chứng sinh học phân tử.

Có bao nhiêu bằng chứng được coi là bằng chứng tiến hóa trực tiếp?

Câu 23 [43607] - [Loga.vn]

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, xét các phát biểu sau:

 1. Sự hình thành loài mới bằng lai xa và đa bội hóa không liên quan đến chọn lọc tự nhiên.
 2. Không có cách ly địa lý thì không thể hình thành loài mới.
 3. Dòng gen giảm đáng kể trong hình thành loài khác khu.
 4. Đột biến cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho chọn lọc tự nhiên trong mọi con đường hình thành loài.
 5. Biến động di truyền nếu có tham gia vào hình thành loài bằng con đường địa lý thì sự phân hóa vốn gen diễn ra nhanh hơn.

Số phát biểu đúng là:

Câu 24 [46079] - [Loga.vn]

Trong những cơ chế hình thành loài sau:

(1) Hình thành loài bằng cách li địa lí. (2) Hình thành loài bằng cách li tập tính.

(3) Hình thành loài bằng cách li sinh thái. (4) Hình thành loài bằng lai xa kèm đa bội hóa.

Có bao nhiêu cơ chế có thể xảy ra ở cả động vật và thực vật?

Câu 25 [47769] - [Loga.vn]

Khi nói về hoán vị gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Hoán vị gen chủ yếu xảy ra ở kì đầu của phân bào nguyên phân.
 2. Tần số hoán vị gen tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa các gen trên nhiễm sắc thể.
 3. Hoán vị gen xảy ra do hiện tượng trao đổi chéo giữa 2 cromatit cùng nguồn của cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

Hoán vị gen làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống

Câu 26 [43600] - [Loga.vn]

Khi nói về đột biến cấu trúc NST, có bao nhiêu phát biểu sau đây không đúng?

 1. Để nhận biết các dạng đột biến người ta quan sát sự tiếp hợp NST ở kì đầu giảm phân 1.
 2. Lặp đoạn làm cho 2 gen alen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể.
 3. Đảo đoạn góp phần tạo ra sự đa dạng giữa các nòi trong một loài.
 4. Mất đoạn được ứng dụng để làm công cụ phòng trừ sâu hại.
 5. Chỉ có đột biến chuyển đoạn là tạo nên nguồn nguyên liệu cho quá hình tiến hóa

Câu 27 [11113] - [Loga.vn]

Khi nói về quá trình phát sinh sự sống trên Trái đất, kết luận nào sau đây là đúng?

Câu 28 [42523] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu điểm khác nhau giữa chọn lọc tự nhiên và giao phối không ngẫu nhiên nào là đúng?

 1. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa còn giao phối không ngẫu nhiên thì không.
 2. Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể còn giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen và không làm thay đổi tần số alen.
 3. Chọn lọc tự nhiên làm tăng sự đa dạng về vốn gen của quần thể còn giao phối không ngẫu nhiên thì không.
 4. Theo quan niệm hiện đại, kết quả của chọn lọc tự nhiên dẫn đến hình thành các quần thể có các cá thể mang kiểu gen quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường còn kết quả của giao phối không ngẫu nhiên có thể khiến quần thể bị suy thoái.
 5. Giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen theo hướng tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử và giảm dần tần số kiểu gen dị hợp tử còn chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen phụ thuộc vào hướng thay đổi của môi trường.

Câu 29 [47896] - [Loga.vn]

Cho các cặp cơ quan:

 1. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.
 2. Vòi hút của bướm và đôi hàm dưới của bọ cạp.
 3. Gai xương rồng và lá cây lúa.
 4. Cánh bướm và cánh chim.

Những cặp cơ quan tương đồng là:

Câu 30 [47633] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu ví dụ sau đây phản ánh sự mềm dẻo kiểu hình?

(1) Bệnh phêninkêto niệu ở người do rối loạn chuyển hóa axit amin phêninalanin. Nếu được phát hiện sớm và áp dụng chế độ ăn kiêng thì trẻ có thể phát triển bình thường.

(2) Loài sâu đo có hình dạng cơ thể giống với một cành khô giúp sâu không bị các loài chim tiêu diệt.

(3) Các cây hoa cẩm tú cầu có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau tùy thuộc vào độ pH của môi trường đất.

(4) Loài bướm Biston betularia khi sống ở rừng bạch dương không bị ô nhiễm thì có màu trắng. Khi khu rừng bị ô nhiễm bụi than thì tất cả các bướm trắng đều bị chọn lọc loại bỏ và bướm có màu đen phát triển ưu thế.

Câu 31 [46568] - [Loga.vn]

Trong các bằng chứng sau đây, những bằng chứng nào được xem là bằng
chứng tiến hoá trực tiếp?

 1. Trong hoa đực của cây đu đủ có 10 nhị, ở giữa vẫn còn di tích của nhụy.
 2. Xác voi ma mut được tìm thấy trong các lớp băng.
 3. Chi trước của mèo và cánh của dơi có các xương phân bố theo thứ tự tương
  tự nhau.
 4. Xác sâu bọ sống trong các thời đại trước còn để lại trong nhựa hổ phách.
 5. Gai xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan đều là biến dạng của lá.
 6. Những đốt xương sống của khủng long được tìm thấy trong các lớp đất đá.

Câu 32 [42542] - [Loga.vn]

Cho các thao tác kĩ thuật sau:

 1. Gây nhiễm nấm gây bệnh trên các củ khoai tây được thu thập từ nhiều vùng khác nhau.
 2. Lấy tế bào của củ khoai tây không nhiễm bệnh nuôi trồng trong môi trường nuôi cấy.
 3. Chọn, tách riêng những củ khoai tây không bị nhiễm bệnh.
 4. Kích thích các tế bào soma phát triển thành cây khoai tây trong ống nghiệm.
 5. Đưa các cây trong ống nghiệm ra trồng ở vườn ươm.

Thứ tự các thao tác cần thực hiện để tạo giống khoai tây sạch bệnh, có khả năng kháng nấm là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook