Chi tiết đề thi

Đề trắc nghiệm khách quan môn Ngữ Văn 12 - Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX

ctvloga346
20 lượt thi
Ngữ Văn
Khó
(0)
31
31 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [65422] - [Loga.vn]

" Cái mới của nền văn học giai đoạn này là miêu tả bộ mặt tinh thần phong phú, cao đẹp của nhân dân, những người chủ nhân của đất nước"

Nhận định này là nói về:

Câu 2 [65421] - [Loga.vn]

Từ nào phù hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau

Văn học phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng.Trong sự nghiệp cách mạng văn học là một /.../.

Câu 3 [65420] - [Loga.vn]

" Trên trang sách là hình bóng của con người mới, hình ảnh tiêu biểu của nhân dân, không còn những nhân vật với nỗi đau khổ tủi nhục, những kiếp người bé nhỏ vật vã trong chế độ cũ mà là những gương mặt mới"

Nhận xét trên dùng để chỉ sự khác biệt về con người trong văn học giữa:

Câu 4 [65418] - [Loga.vn]

Cụm từ nào có thể điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau để hoàn chỉnh một nhận định?

Ở nơi nào có cuộc chiến đấu mãnh liệt và giàu chất anh hùng ca thì dễ tạo nên /...../ qua trang viết

Câu 5 [65417] - [Loga.vn]

Dòng nào sau đây kể đúng tên các tác phẩm văn học thuộc giai đoạn 1955-1964?

Câu 6 [65416] - [Loga.vn]

Dòng nào sau đây nêu đúng tên các tác phẩm văn học thuộc giai đoạn 1945- 1975?

Câu 7 [65403] - [Loga.vn]

Thể loại nào đạt được nhiều thành tựu xuất sắc nhất trong văn học giai đoạn 1945- 1975

Câu 8 [65402] - [Loga.vn]

Cảm hứng lãng mạn và khuynh hướng sử thi là đặc điểm cơ bản của văn học giai đoạn nào?

Câu 9 [65401] - [Loga.vn]

Ba giai đoạn phát triển của nền văn học cách mạng 1945 - 1975 là:

Câu 10 [65400] - [Loga.vn]

Dòng nào sau đây là nhận định đúng?

Câu 11 [65399] - [Loga.vn]

Thể loại nào không có trong văn học 1945 - 1975

Câu 12 [65398] - [Loga.vn]

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống để có đoan văn đúng

/...../ cũng là một mặt trận, anh chị em là /...../trên mặt trận ấy. Cũng như các chiến sỹ khác, chiến sỹ nghệ thuật có /...../ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến.

Câu 13 [65396] - [Loga.vn]

Đề tài chủ yếu của văn học 1945 - 1975 là:

Câu 14 [65395] - [Loga.vn]

Yếu tố chính luận được vận dụng hiệu quả nhất vào lĩnh vực nào trong thơ ca chống Mỹ?

Câu 15 [65394] - [Loga.vn]

Tác phẩm nào sau đây viết về đề tài xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Câu 16 [65393] - [Loga.vn]

Hạn chế của truyện kí 1945 - 1954?

Câu 17 [65392] - [Loga.vn]

Đường lối của Đảng trong văn nghệ đã xác định điều gì cho người viết?

Câu 18 [65391] - [Loga.vn]

Dòng nào sau đây là nhận xét về phong cách của nhà thơ Nguyễn Đình Thi?

Câu 19 [65382] - [Loga.vn]

Nhận định: " Nhà văn thích nghiên cứu, quan sát tinh tường các hiện tượng, các biểu hiện của tâm lý, tư tưởng nhiều khi rất tinh vi. Ông có một giọng văn từng trải, lịch lãm, lại viết như trò truyện làm người đọc tin cậy". Là nhận xét về phong cách sáng tác của nhà văn nào

Câu 20 [65381] - [Loga.vn]

Nền văn học tiên phong chống đế quốc là:

Câu 21 [65380] - [Loga.vn]

Dòng nào sau đây không phải là tiền đề thuận lợi cho sự phát triển của nền văn học cách mạng 1945 - 1975?

Câu 22 [65379] - [Loga.vn]

Trong các tác giả sau đây, tác giả nào không thuộc thế hệ các nhà văn, nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mĩ

Câu 23 [65378] - [Loga.vn]

Dòng nào sau đây nói về tính nhân dân của văn học Việt Nam 1945 - 1975

Câu 24 [65377] - [Loga.vn]

Những tác phẩm như: Mùa lạc, Người lái đò Sông Đà , Tiếng hát con tàu, Các vị La Hán chùa Tây Phương... thuộc giai đoạn nào?

Câu 25 [65376] - [Loga.vn]

Tác phẩm nào sau đây không nằm trong giai đoạn 1946 - 1954?

Câu 26 [65375] - [Loga.vn]

Thơ viết về Đất nước mở ra hướng khai thác và sáng tạo mới mẻ. Đất nước đang từng ngày đổi mới trong những năm tháng xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tin cậy, mơ ước, chan hoà với cuộc đời mới; cảm hứng đẹp về CNXH như tình yêu đầu đến với thơ ca.

Nhận định trên nói về thành tựu của thơ ca giai đoạn nào?

Câu 27 [65374] - [Loga.vn]

Tác phẩm Sông Đà của Nguyễn Tuân thuộc giai đoạn văn học nào ?

Câu 28 [65373] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm của Văn học Việt Nam 1945-1975 ?

Câu 29 [65372] - [Loga.vn]

Cụm từ nào có thể điền vào chỗ trống của đoạn văn sau để có được một nhận xét đúng ?

Thơ/.../ phát triển thêm về chất suy tưởng và chính luận. Các nhà thơ suy nghĩ về Tổ Quốc và nhân dân trong qua khứ và hiện tại, về bản sắc Việt Nam. Yếu tố chính luận được vận dụng có hiệu quả để đối thoại và kết tội kẻ thù

Câu 30 [65371] - [Loga.vn]

Thơ/.../ tập trung vào chủ đề yêu nước, vào hình ảnh của đất nước và nhân dân anh hùng. Có một hình tượng Việt Nam rất đẹp, trang trọng được miêu tả trong thơ. Việt Nam là bà mẹ cần cù, nhẫn nại và giàu lòng vị tha, là bông hoa sen ngát hương, là cây thông bị thương tích nhưng vẫn ca hát giữa trời, là cây tre dẻo dai và toả bóng mát, là dòng sông trong xanh...”

Nhận định trên đúng với thơ ca Việt Nam giai đoạn nào ?

Câu 31 [65360] - [Loga.vn]

Văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975 chia làm mấy giai đoạn?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook