Chi tiết đề thi

Đề trắc nghiệm khách quan môn Ngữ Văn về tác gia Nam Cao và tác phẩm "Đôi mắt"

ctvloga346
7 lượt thi
Ngữ Văn
Trung bình
(0)
35
35 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [63283] - [Loga.vn]

Truyện ngắn Đôi mắt đánh dấu một sự thay đổi cơ bản trong cách nhìn của Nam Cao đối với giai cấp nông dân. Sự thay đổi ấy là gì?

Câu 2 [63282] - [Loga.vn]

Qua truyện ngắn Đôi mắt, Nam Cao cho thấy điều gì là cần thiết đối với văn nghệ sĩ trong thời kì mới?

Câu 3 [63281] - [Loga.vn]

Nhân vật Hoàng được nhà văn xây dựng theo kiểu?

Câu 4 [63280] - [Loga.vn]

. Anh Hoàng đi ra. Anh vẫn bước khệnh khạng, thong thả bởi vì người khí to béo quá, vừa bước vừa bơi cánh tay kềnh kệnh ra hai bên, những khối thịt ở bên dưới nách kềnh ra và trông tủn ngủn như ngắn quá.

Đoạn văn trên sử dụng phương thức biểu đạt nào?

Câu 5 [63275] - [Loga.vn]

Nam Cao sáng tác truyện ngắn Đôi mắt tại:

Câu 6 [63274] - [Loga.vn]

Dòng nào sau đây nhận xét không đúng về cái nhìn của Hoàng đối với người nông dân và kháng chiến?

Câu 7 [63273] - [Loga.vn]

Từ nào sau đây thể hiện đúng nhất thái độ của nhân vật Hoàng đối với cuộc sống mới và nông dân?

Câu 8 [63272] - [Loga.vn]

Chi tiết có ý nghĩa điển hình cho đôi mắt chỉ nhìn từ một phía của nhân vật Hoàng là:

Câu 9 [63271] - [Loga.vn]

Dòng nào sau đây đã thông tin không đúng về nhân vật Độ trong truyện ngắn Đôi mắt?

Câu 10 [63270] - [Loga.vn]

Phương án nào có thể chọn điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau để có nhận định đúng?

Nam Cao là nhà văn luôn có ý thức về vấn đề… , vấn đề…, vấn đề… đối với hiện thực, cũng như vấn đề…, và… của người cầm bút

Câu 11 [63268] - [Loga.vn]

Cách nhìn của Hoàng và Độ khác nhau là do:

Câu 12 [63267] - [Loga.vn]

Nếu gọi " Đôi mắt" là bản tuyên ngôn nghệ thuật, thì đó là:

Câu 13 [63266] - [Loga.vn]

Nhân vật Hoàng đã đánh giá người nông dân như thế nào trong các câu chuyện của mình trong “Đôi mắt”?

Câu 14 [63265] - [Loga.vn]

Nam Cao đã dùng những tính từ nào sau đây để miêu tả ngoại hình của nhân vật Hoàng trong “Đôi mắt”?

Câu 15 [63254] - [Loga.vn]

Nhân vật dẫn truyện trong truyện ngắn Đôi mắt là ai?

Câu 16 [63253] - [Loga.vn]

Nhân vật Hoàng trong truyện Đôi mắt là một nhà văn nhưng đồng thời cũng là:

Câu 17 [63252] - [Loga.vn]

Dòng nào sau đây nói chưa đúng về giá trị nghệ thuật của Đôi mắt :

Câu 18 [63251] - [Loga.vn]

Nhan đề Đôi mắt được dùng với ý nghĩa:

Câu 19 [63249] - [Loga.vn]

Truyện ngắn Đôi mắt được sáng tác năm nào?

Câu 20 [63248] - [Loga.vn]

Trước cách mạng tháng 8, Nam Cao đã đề cập đến vấn đề " Đôi mắt" ( cách nhìn) trong tác phẩm nào?

Câu 21 [63247] - [Loga.vn]

Trước khi mang tên Đôi mắt, truyện ngắn này của Nam Cao có tên là:

Câu 22 [63246] - [Loga.vn]

Nhà văn Tô Hoài gọi tác phẩm nào của Nam Cao là một Tuyên ngôn nghệ thuật của thế hệ nhà văn như Nam Cao - Tô Hoài

Câu 23 [63245] - [Loga.vn]

Dòng nào sau đây không đúng về Nam Cao trước cách mạng?

Câu 24 [63211] - [Loga.vn]

Thông tin nào sau đây đúng với gia thế của Nam Cao?

Câu 25 [63210] - [Loga.vn]

Thể loại mà Nam Cao thành công hơn cả là:

Câu 26 [63209] - [Loga.vn]

Sự nghiệp văn học của nam Cao thực sự bắt đầu từ năm:

Câu 27 [63208] - [Loga.vn]

Nam Cao không có sáng tác thuộc thể loại này:

Câu 28 [63206] - [Loga.vn]

Điền cụm từ thích hợp để có được nhận định đúng nhất về sáng tác của Nam Cao

“ Nhà văn đặc biệt đi sâu vào những/…/ của họ, qua đó đặt ra những vấn đề có ý nghĩa xã hội to lớn, vượt khỏi phạm vi của đề tài”.

Câu 29 [63204] - [Loga.vn]

“Góp sức vào công việc không nghệ thuật lúc này chỉ là để sửa soạn cho tôi một nghệ thuật cao hơn”.

Đó là một quan niệm của Nam Cao được viết trong:

Câu 30 [63203] - [Loga.vn]

Nhân định nào sau đây không phải là quan điểm nghệ thuật của Nam Cao:

Câu 31 [63201] - [Loga.vn]

Nam Cao coi sự cẩu thả trong nghề văn là:

Câu 32 [63200] - [Loga.vn]

Đề tài chính trong tác phẩm của Nam Cao trước cách mạng tháng Tám?

Câu 33 [63199] - [Loga.vn]

Nam Cao đã từng làm nghề gì?

Câu 34 [63187] - [Loga.vn]

Quê hương của Nam Cao là:

Câu 35 [63183] - [Loga.vn]

Bút danh nào không phải của Nam Cao?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook