Chi tiết đề thi

Đề Trắc Nghiệm Kiểm Tra Học Kì 1 Toán 7

theluc95
40 lượt thi
Toán
Khó
(1)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55593] - [Loga.vn]

Kết quả của phép tính \[\frac{-5}{12}+\frac{-1}{4}\] là:

Câu 2 [55594] - [Loga.vn]

Biết rằng \[\frac{-3}{4}=\frac{x}{5}\]. Giá trị của x bằng:

Câu 3 [55595] - [Loga.vn]

Cho \[\Delta ABC\] và \[\Delta MNP\] như hình vẽ. Ta có đẳng thức sau:

Câu 4 [55596] - [Loga.vn]

Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Khi đó số cặp góc đồng vị bằng nhau được tạo thành là:

Câu 5 [55597] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)=-2x+1$. Khẳng định nào sau đây là đúng:

Câu 6 [55598] - [Loga.vn]

Cho $\frac{x}{7}=\frac{y}{4}$ và $x-y=12$ thì giá trị của x và y là:

Câu 7 [55599] - [Loga.vn]

Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là:

Câu 8 [55600] - [Loga.vn]

Hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau nếu:

Câu 9 [55601] - [Loga.vn]

$\Delta ABC$ có góc $\widehat{A}={{30}^{0}},\widehat{B}={{70}^{0}}$ thì góc C bằng:

Câu 10 [55602] - [Loga.vn]

Cho $\Delta $HIK và $\Delta $MNP biết $\widehat{H}=\widehat{M},\widehat{I}=\widehat{N}$. Để $\Delta $HIK =$\Delta $MNP theo trường hợp góc - cạnh - góc thì cần thêm điều kiện nào sau đây:

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

5

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)

đề rất tuyệt

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook