Chi tiết đề thi

Đề trắc nghiệm Sinh học 8 - Bài tiết có lời giải

ctvloga6
6 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [53414] - [Loga.vn]

Ca ghép thận đầu tiên trên thế giới được thực hiện vào năm nào ?

Câu 2 [53413] - [Loga.vn]

Sự tổn thương của các tế bào ống thận sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động nào sau đây ?

Câu 3 [53412] - [Loga.vn]

Để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, chúng ta cần lưu ý điều gì ?

Câu 4 [53411] - [Loga.vn]

Việc làm nào dưới đây có hại cho hệ bài tiết ?

Câu 5 [53410] - [Loga.vn]

Các tế bào ống thận có thể bị đầu độc bởi tác nhân nào sau đây ?

Câu 6 [53409] - [Loga.vn]

Tác nhân nào dưới đây có thể gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu ?

Câu 7 [53408] - [Loga.vn]

Để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, chúng ta cần tránh điều gì sau đây ?

Câu 8 [53407] - [Loga.vn]

Loại thức ăn nào dưới đây chứa nhiều ôxalat – thủ phạm hàng đầu gây sỏi đường tiết niệu?

Câu 9 [53406] - [Loga.vn]

Sự ứ đọng và tích lũy chất nào dưới đây có thể gây sỏi thận ?

Câu 10 [53405] - [Loga.vn]

Hoạt động lọc máu để tạo nước tiểu đầu có thể kém hiệu quả hay ngưng trệ hoặc ách tắc vì nguyên nhân nào sau đây ?

Câu 11 [53404] - [Loga.vn]

Thành phần của nước tiểu đầu có gì khác so với máu ?

Câu 12 [53403] - [Loga.vn]

Thông thường, lượng nước tiểu trong bóng đái đạt đến thể tích bao nhiêu thì cảm giác buồn đi tiểu sẽ xuất hiện ?

 

Câu 13 [53402] - [Loga.vn]

Trong quá trình lọc máu ở thận, các chất đi qua lỗ lọc nhờ

 

Câu 14 [53401] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu cơ vòng ngăn cách giữa bóng đái và ống đái ?

Câu 15 [53400] - [Loga.vn]

Nước tiểu chứa trong bộ phận nào dưới đây là nước tiểu chính thức ?

Câu 16 [53399] - [Loga.vn]

Thành phần nào dưới đây của nước tiểu đầu sẽ được hấp thụ lại ?

Câu 17 [53398] - [Loga.vn]

Trong nước tiểu đầu không chứa thành phần nào dưới đây ?

Câu 18 [53397] - [Loga.vn]

Mỗi ngày, một người bình thường thải ra khoảng bao nhiêu lít nước tiểu ?

Câu 19 [53396] - [Loga.vn]

Trong quá trình tạo thành nước tiểu, giai đoạn nào dưới đây không cần đến ATP ?

Câu 20 [53395] - [Loga.vn]

Loại cơ nào dưới đây không tham gia vào hoạt động đào thải nước tiểu ?

Câu 21 [53394] - [Loga.vn]

Cơ quan nào dưới đây không tham gia vào hoạt động bài tiết ?

Câu 22 [53393] - [Loga.vn]

Chọn số liệu thích hợp điền vào chỗ chấm để hoàn thành câu sau : Ở người, thận thải khoảng … các sản phẩm bài tiết hoà tan trong máu (trừ khí cacbônic).

Câu 23 [53392] - [Loga.vn]

Bộ phận nào dưới đây nằm liền sát với ống đái ?

Câu 24 [53391] - [Loga.vn]

Cơ quan giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu là

Câu 25 [53390] - [Loga.vn]

Cầu thận được tạo thành bởi

Câu 26 [53389] - [Loga.vn]

Đơn vị chức năng của thận không bao gồm thành phần nào sau đây ?

Câu 27 [53388] - [Loga.vn]

Trong thận, bộ phận nào dưới đây nằm chủ yếu ở phần tuỷ ?

Câu 28 [53387] - [Loga.vn]

Ở người bình thường, mỗi quả thận chứa khoảng bao nhiêu đơn vị chức năng ?

Câu 29 [53386] - [Loga.vn]

Bộ phận nào có vai trò dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bóng đái ?

Câu 30 [53385] - [Loga.vn]

Sản phẩm bài tiết của thận là gì ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook