Chi tiết đề thi

Đề trắc nghiệm Sinh học 8 - Nội tiết có lời giải

ctvloga6
8 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54003] - [Loga.vn]

Tuyến nội tiết nào dưới đây tham gia vào cơ chế điều hoà hoạt động của tuyến giáp ?

Câu 2 [54002] - [Loga.vn]

Khi dư thừa, hoocmôn ơstrôgen sẽ tác động ngược lên thuỳ trước tuyến yên và kìm hãm quá trình tiết

Câu 3 [54001] - [Loga.vn]

Khi tác dụng lên thuỳ trước tuyến yên, TH sẽ kìm hãm sự tiết hoocmôn nào ?

Câu 4 [54000] - [Loga.vn]

Cooctizôn do tuyến nội tiết nào tiết ra ?

Câu 5 [53998] - [Loga.vn]

Tuyến nội tiết nào dưới đây chịu ảnh hưởng bởi các hoocmôn tiết ra từ tuyến yên ?

Câu 6 [53997] - [Loga.vn]

Hoocmôn nào dưới đây có khả năng chuyển hoá glixêrin, axit amin thành glucôzơ ?

Câu 7 [53996] - [Loga.vn]

Ở người, có bao nhiêu tuyến nội tiết tham gia vào quá trình điều hoà đường huyết khi đường huyết hạ ?

Câu 8 [53995] - [Loga.vn]

Hoocmôn nào dưới đây không tham gia vào cơ chế điều hoà đường huyết khi đường huyết giảm ?

Câu 9 [53994] - [Loga.vn]

Khi tác dụng lên vùng dưới đồi, cooctizôn sẽ kìm hãm quá trình tiết hoocmôn nào ?

Câu 10 [53993] - [Loga.vn]

Khi tuyến giáp tiết quá nhiều TH, hoocmôn này sẽ tác động ngược lên

Câu 11 [53992] - [Loga.vn]

Ở nữ giới không mang thai, hoocmôn prôgestêrôn do bộ phận nào tiết ra ?

Câu 12 [53991] - [Loga.vn]

Trong quá trình phát triển của thai nhi, sự phân hoá giới tính kết thúc khi nào ?

Câu 13 [53990] - [Loga.vn]

Dấu hiệu nào dưới đây xuất hiện ở độ tuổi dậy thì của cả nam và nữ ?

Câu 14 [53989] - [Loga.vn]

Dấu hiệu nào dưới đây thường xuất hiện ở tuổi dậy thì của nam ?

Câu 15 [53988] - [Loga.vn]

Ở nữ giới, hoocmôn nào có tác dụng sinh lí tương tự như testôstêrôn ở nam giới ?

Câu 16 [53987] - [Loga.vn]

Kích tố nang trứng có tên viết tắt là gì ?

Câu 17 [53986] - [Loga.vn]

Ở nữ giới, hoocmôn nào có vai trò kích thích trứng chín và rụng ?

Câu 18 [53985] - [Loga.vn]

Loại hoocmôn nào gây ra những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam giới ?

Câu 19 [53984] - [Loga.vn]

Ở nam giới, testôstêrôn do loại tế bào nào tiết ra ?

Câu 20 [53983] - [Loga.vn]

Hoocmôn nào dưới đây tham gia vào cơ chế điều hoà sinh dục ở nam giới ?

Câu 21 [53981] - [Loga.vn]

Lớp nào của vỏ tuyến trên thận tiết ra hoocmôn điều hoà đường huyết ?

Câu 22 [53980] - [Loga.vn]

Vỏ tuyến trên thận được phân chia làm mấy lớp ?

Câu 23 [53979] - [Loga.vn]

Ở đảo tuỵ của người có bao nhiêu loại tế bào có khả năng tiết hoocmôn điều hoà đường huyết ?

Câu 24 [53978] - [Loga.vn]

Loại hooc môn nào dưới đây giúp điều chỉnh đường huyết khi cơ thể bị hạ đường huyết ?

Câu 25 [53977] - [Loga.vn]

Hoocmôn ađrênalin gây ra tác dụng sinh lí nào dưới đây ?

Câu 26 [53976] - [Loga.vn]

Hoocmôn điều hoà sinh dục nam có thể được tiết ra bởi tuyến nội tiết nào dưới đây ?

Câu 27 [53975] - [Loga.vn]

Hoocmôn nào dưới đây do phần tuỷ tuyến trên thận tiết ra ?

Câu 28 [53974] - [Loga.vn]

Bệnh tiểu đường có liên quan đến sự thiếu hụt hoặc rối loạn hoạt tính của hoocmôn nào dưới đây ?

Câu 29 [53972] - [Loga.vn]

Nhóm nào dưới đây gồm hai loại hoocmôn có tác dụng sinh lý trái ngược nhau ?

Câu 30 [53971] - [Loga.vn]

Hoocmôn insulin do tuyến tuỵ tiết ra có tác dụng sinh lí như thế nào ?

Câu 31 [53967] - [Loga.vn]

Hoocmôn nào dưới đây có tác dụng tăng cường sự co bóp cơ trơn, hỗ trợ quá trình tiết sữa và sinh nở ở phụ nữ ?

Câu 32 [53966] - [Loga.vn]

ADH sẽ tác động trực tiếp đến cơ quan nào dưới đây ?

Câu 33 [53965] - [Loga.vn]

Khi tác động lên buồng trứng, FSH có vai trò gì ?

Câu 34 [53964] - [Loga.vn]

Trong các hoocmôn dưới đây, có bao nhiêu hoocmôn do thuỳ trước tuyến yên tiết ra ?

1. FSH

2. PRL

3. TH

4. ADH

5. OT

6. GH

Câu 35 [53963] - [Loga.vn]

Hiện tượng “người khổng lồ” có liên quan mật thiết đến việc dư thừa hoocmôn nào ?

Câu 36 [53961] - [Loga.vn]

Người bị bệnh Bazơđô thường có biểu hiện như thê nào ?

Câu 37 [53960] - [Loga.vn]

Iôt là thành phần không thể thiếu trong hoocmôn nào dưới đây ?

Câu 38 [53958] - [Loga.vn]

Thuỳ trước tuyến yên tiết ra hoocmôn nào dưới đây ?

Câu 39 [53957] - [Loga.vn]

Tuyến nội tiết nào có khối lượng lớn nhất trong cơ thể người ?

Câu 40 [53956] - [Loga.vn]

Trong cơ thể người, tuyến nội tiết nào đóng vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác ?

Câu 41 [53955] - [Loga.vn]

Tuyến nào dưới đây là tuyến pha ?

Câu 42 [53954] - [Loga.vn]

Ở người, vùng cổ có mấy tuyến nội tiết ?

Câu 43 [53953] - [Loga.vn]

Hoocmôn glucagôn chỉ có tác dụng làm tăng đường huyết, ngoài ra không có chức năng nào khác. Ví dụ trên cho thấy tính chất nào của hoocmôn ?

Câu 44 [53952] - [Loga.vn]

Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết có tên gọi là gì ?

Câu 45 [53951] - [Loga.vn]

Sản phẩm tiết của các tuyến nội tiết được phân bố đi khắp cơ thể qua con đường nào ?

Câu 46 [53950] - [Loga.vn]

Chỉ cần một lượng rất nhỏ, hoocmôn đã tạo ra những chuyển biến đáng kể ở môi trường bên trong cơ thể. Điều này cho thấy tính chất nào của hoocmôn ?

Câu 47 [53949] - [Loga.vn]

Hoocmôn có vai trò nào sau đây ?

1. Duy trì tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể

2. Xúc tác cho các phản ứng chuyển hóa vật chất bên trong cơ thể

3. Điều hòa các quá trình sinh lý

4. Tiêu diệt các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể

Câu 48 [53948] - [Loga.vn]

Dịch tiết của tuyến nào dưới đây không đi theo hệ thống dẫn ?

Câu 49 [53947] - [Loga.vn]

Tuyến nội tiết nào dưới đây nằm ở vùng đầu ?

Câu 50 [53946] - [Loga.vn]

Tuyến nào dưới đây vừa có chức năng ngoại tiết, vừa có chức năng nội tiết ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook