Chi tiết đề thi

đẹp trai ko sai

tranthanhtu2002.myloc
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
5
6 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [45400] - [Loga.vn]

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, lệch pha nhau là $\pi /3$. Phương trình hai dao động lần lượt là ${{x}_{1}}={{A}_{1}}\cos \left( 4\pi t+{{\varphi }_{1}} \right)$(cm) và ${{x}_{2}}=10\cos \left( 4\pi t+{{\varphi }_{2}} \right)$(cm). Khi li độ của dao động thứ nhất là 3cm thì vận tốc của dao động thứ hai là $-20\pi \sqrt{3}$cm/s và tốc độ đang giảm. Khi pha dao động tổng hợp là $-2\pi /3$ thì li độ dao động tổng hợp bằng

Câu 2 [35651] - [Loga.vn]

Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần , cuộn cảm thuần L = 5/3π H và tụ điện  mắc nối tiếp. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát điện và điện trở dây nối. Máy phát điện có số cặp cực không đổi, tốc độ quay của roto thay đổi được. Khi tốc độ quay của roto bằng n (vòng/phút) thì công suất của mạch đạt giá trị lớn nhất bằng 161,5W. Khi tốc độ quay của roto bằng 2n (vòng/phút) thì công suất tiêu thụ của mạch là:

Câu 3 [30202] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang. Cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm 3%. Gốc thế năng tại vị trí của vật mà lò xo không biến dạng. Phần trăm cơ năng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần có giá trị bằng bao nhiêu?

Câu 4 [41437] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng $m_1$ = 1,25 kg mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 200 N/m, đầu kia của lò xo gắn chặt vào tường. Vật và lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang có ma sát không đáng kể. Đặt vật thứ hai có khối lượng $m_2$ = 3,75 kg sát với vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả hai vật sao cho lò xo nén lại 8 cm. Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật chuyển động về một phía. Lấy $π^2$ = 10, khi lò xo dãn cực đại lần đầu tiên thì hai vật cách xa nhau một đoạn là

Câu 5 [37986] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(4πt + 0,5π) cm với t tính bằng giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kì bằng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook