Chi tiết đề thi

điên bdffngf

153088605979313
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
5
6 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [42241] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u=U\sqrt{2}\cos 2\pi ft\] (trong đó U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm R và C mắc nối tiếp. Khi tần số là $f_1$ hoặc $f_2$ = 3$f_1$ thì cường độ hiệu dụng qua mạch tương ứng là $I_1$ và $I_2$ với \[{{I}_{2}}=\sqrt{2}{{I}_{1}}\]. Khi đó tần số là \[{{f}_{3}}=\frac{{{f}_{1}}}{\sqrt{2}}\] cường độ hiệu dụng trong mạch bằng

Câu 2 [4656] - [Loga.vn]

Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB nối tiếp: 

+ Đoạn mạch AM chứa hai phần tử X, Y mắc nối tiếp (trong đó X, Y có thể là điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L hoặc tụ điện C).

+ Đoạn mạch MB chứa điện trở thuần 30Ω và cuộn cảm thuần có độ tự cảm \[\frac{0,3}{\pi }H\] mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz ta thu được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp hai đầu đoạn mạch AM và điện áp hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Các phần tử X và Y là:

Câu 3 [45300] - [Loga.vn]

Một bếp điện có ghi 220V-1800W được nối với hiệu điện thế 220V được dùng để đun sôi 1,5 lít nước từ 20 ${}^{0}C$ . Biết hiệu suất sử dụng bếp là 100% và nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Thời gian đun sôi nước và điện năng tiêu thụ tính theo đơn vị kWh là

Câu 4 [38010] - [Loga.vn]

Đoạn mạch xoay chiều với điện áp hai đầu đoạn mạch ổn định, có RLC (L thuần cảm) mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch lệch pha là \[\varphi =\frac{\pi }{6}\] so với cường độ dòng điện qua mạch. Ở thời điểm t, điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch chứa LC là \[{{u}_{LC}}=100\sqrt{3}V\] và điện áp tức thời hai đầu điện trở R là \[{{u}_{R}}=100V\]. Điện áp cực đại hai đầu điện trở R là

Câu 5 [39304] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u=220\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{2} \right)\,\left( V \right)\] vào hai đầu đoạn mạch điện. Tại thời điểm t, điện áp có giá trị \[100\sqrt{2}\,V\] và đang giảm. Tại thời điểm \[t+\frac{t}{300}\left( s \right)\], điện áp này có giá trị bằng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook