Chi tiết đề thi

điên vì yêu

tranthanhtu2002.myloc
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [45587] - [Loga.vn]

Hàm số nào trong bốn hàm số liệt kê ở dưới nghịch biến trên các khoảng xác định của nó ?

Câu 2 [31310] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ 1 \right\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình bên. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận ?

Câu 3 [48446] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = lnx trên đoạn [1;e] lần lượt là:

Câu 4 [778] - [Loga.vn]

Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?


Câu 5 [66982] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số \[y=\frac{x-2}{{{x}^{2}}-9}\] có bao nhiêu đường tiệm cận?

Câu 6 [5468] - [Loga.vn]

Tích của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f\left( x \right)=x+\frac{1}{x}$ trên đoạn $\left[ 1;4 \right]$ là


Câu 7 [15853] - [Loga.vn]

Axeton là nguyên liệu để tổng hợp nhiều dược phẩm và một số chất dẻo. Một lượng lớn axeton dùng làm dung môi trong sản xuất tơ nhân tạo và thuốc súng không khói. Trong công nghiệp, axeton được điều chế bằng phương pháp nào sau đây?

Câu 8 [23054] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, đồ thị của đạo hàm $f'\left( x \right)$ như hình vẽ sau:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

Câu 9 [41112] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số nào sau đây cắt trục hoành tại điểm có hoành độ âm.

Câu 10 [18807] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 3,79 gam hồn hợp X gồm Al và Zn (có tỉ lệ mol tưong ứng 2:5) vào dung dịch chứa 0,394 mol HNO3 thu được dung dịch Y và V ml (đktc) khí N2 duy nhất. Để phản ứng hết với các chất trong Y thu được dung dịch trong suốt cần 3,88 lít dung dịch NaOH 0,125M. Giá trị của V là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook