Chi tiết đề thi

dòng điện 11

1216019268569650
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48267] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Điện năng biến đổi hòan tòan thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị nào dưới đây khi chúng họat động ?

Câu 2 [48337] - [Loga.vn]

Có hai nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động ξ = 3 (V) và điện trở trong r = 1Ω. Sau khi mắc thành bộ thì suất điện động của bộ nguồn ${{\xi }_{b}}$= 3 (V). Điện trở bộ nguồn bằng:

Câu 3 [56939] - [Loga.vn]

Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài là một biến trở R. Khi biến trở lần lượt có giá trị là R1 = 0,5 Ω hoặc R2 = 8Ω thì công suất mạch ngoài có cùng giá trị. Điện trở trong của nguồn điện bằng

Câu 4 [48271] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Số đếm của công tơ điện gia đình cho biết :

Câu 5 [48421] - [Loga.vn]

Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1µC dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000V/m trên quãng đường dài 1m là

Câu 6 [47574] - [Loga.vn]

Mạch điện gồm một nguồn điện có suất điện động E =12V, điện trở trong r = 1\[\Omega \] , mạch ngoài có điện trở R = 5\[\Omega \]. Cường độ dòng điện trong mạch là :

Câu 7 [48238] - [Loga.vn]

Cường độ dòng điện chạy qua tiết diện thẳng của dây dẫn là 1,5A trong khoảng thời gian 3s .Khi đó điện lượng dịch chuyển qua tiết diện dây là

Câu 8 [48248] - [Loga.vn]

Trong phòng thí nghiệm chỉ có các tụ điện loại 2μF. Để lắp một thí nghiệm, người ta cần một điện dung 6μF. Có thể giải quyết bằng cách nào sau đây?

Câu 9 [48221] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Hai bóng đèn có ghi ĐA ( 110V - 60W ) và ĐB ( 110V - 100W ). Muốn dùng nguồn điện có hiệu điện thế U = 220V để thắp sáng bình thường đồng thời 2 đèn trên thì phải mắc thêm 1 điện trở R bao nhiêu, theo cách nào kể sau? Khi mắc nối tiếp hai đèn với nguồn U

Câu 10 [41322] - [Loga.vn]

Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi giá trị từ 0 đến vô cực. Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 V. Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 A thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 V. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là

Câu 11 [48153] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Hai tụ điện có điện dung $C_1$ = 2μF ;$C_2$ = 3 μF được mắc nối tiếp. Tính điện dung của bộ tụ điện

Câu 12 [48159] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Một tụ điện có điện dung 24nF được tích điện đến hiệu điện thế 450V thì có bao nhiêu electrôn di chuyển đến bản âm của tụ điện ?

Câu 13 [48073] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Hai nguồn điện có $E_1$ = 1,6V, $E_2$ = 2V, $r_1$ = 0,3\[\Omega \], $r_2$ = 0,9\[\Omega \].Mắc nối tiếp 2 nguồn điện với mạch ngòai là điện trở R = 6\[\Omega \]. Tình hiệu điện thế mạch trong của mỗi nguồn.

Câu 14 [48393] - [Loga.vn]

Một mạch kín gồm nguồn có suất điện động 12V, điện trở trong 2,5Ω, mạch ngoài gồm các điện trở $R_1$ = 1,5 Ω mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ của mạch ngoài lớn nhất thì R phải có giá trị:

Câu 15 [58027] - [Loga.vn]

Nguồn điện với suất điện động $\xi $, điện trở r mắc nối tiếp với điện trở ngoài R = r, cường độ dòng điện trong mạch là 2A. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook