Chi tiết đề thi

dòng điện mt

kiencag
4 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48069] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời SAI.

Câu 2 [48189] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Kết quả cuối cùng của quá trình điện phân dung dịch CuS$O_4$ với hai cực bằng đồng là :

Câu 3 [48276] - [Loga.vn]

Hiện tượng hồ quang điện được ứng dụng

Câu 4 [48106] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây là sai ?

Câu 5 [48343] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng nhất? Về bản chất dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của:

Câu 6 [47904] - [Loga.vn]

Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng

Câu 7 [47496] - [Loga.vn]

Khi nói về dòng điện trong kim loại phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 8 [48245] - [Loga.vn]

Hiện tượng hồ quang điện được ứng dụng

Câu 9 [48205] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một bộ acquy có suất điện động E = 12V có khả năng cung cấp dòng điện cường độ I = 1A trong thời gian t = 12h. Dung lượng của acqui là :

Câu 10 [48275] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời SAI. Khi nói về sự dẫn điện tự lực của chất khí

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook