Chi tiết đề thi

dòng điện trong các môi trường

kiencag
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [43684] - [Loga.vn]

Bóng đèn pin loại có kí hiệu 6 V – 3 W, các pin giống nhau có điện trở trong không đáng kể, có suất điện động 1,5 V. Để thắp sáng bóng đèn trên thì cần mắc các pin tạo thành bộ nguồn theo cách

Câu 2 [15513] - [Loga.vn]

Máy biến áp lý tưởng có

Câu 3 [48133] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời SAI. Chân không vật lý là môi trường :

Câu 4 [11513] - [Loga.vn]

Trong các phản ứng hạt nhân sau phản ứng nào là phản ứng nhiệt hạch ?

Câu 5 [24146] - [Loga.vn]

Hai khung dây có mặt phẳng song song với nhau đặt trong từ trường đều. Khung dây (1) có đường kính 20 cm và từ thông qua nó là 30 Wb. Khung dây (2) có đường kính 40 cm thì từ thông qua nó là:

Câu 6 [47917] - [Loga.vn]

Bản chất của hiện tượng dương cực tan là

Câu 7 [48245] - [Loga.vn]

Hiện tượng hồ quang điện được ứng dụng

Câu 8 [48368] - [Loga.vn]

Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

Câu 9 [48260] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây là đúng ?

Câu 10 [41271] - [Loga.vn]

Bản chất dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các

Câu 11 [48091] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển động có hướng của CÁC ELECTRÔN :

Câu 12 [41673] - [Loga.vn]

Công thức định luật Farađây về hiện tượng điện phân là

Câu 13 [48188] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Cường độ dòng điện qua một dây dẫn :

Câu 14 [48151] - [Loga.vn]

Quá trình phóng điện trong chất khí thường kèm theo sự phát sáng. Nguyên nhân là :

Câu 15 [47698] - [Loga.vn]

Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển có hướng của

Câu 16 [47541] - [Loga.vn]

Bản chất dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các

Câu 17 [48265] - [Loga.vn]

Khi so sánh một thanh thuỷ tinh đã được đưa lại gần một vật tích điện với một tụ điện sau khi hai bản của nó được nối với hai cực của một nguốn điện, câu nào sau đây  không mô tả đúng hiện tượng đã xảy ra ?

Câu 18 [44523] - [Loga.vn]

Cho 4 vật A,B,C,D kích thước nhỏ ,nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy vật C .Vật C đẩy vật D, khẳng định nào sau đây là không đúng ?

Câu 19 [45972] - [Loga.vn]

Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng mà khi ta hạ nhiệt độ xuống dưới nhiệt độ $T_C$ nào đó thì điện trở của kim loại (hay hợp kim)

Câu 20 [48343] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng nhất? Về bản chất dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook