Chi tiết đề thi

Duẹnđjjdjjxhdjd

luonghien
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [30910] - [Loga.vn]

Một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động là E, điện trở trong r = 4 Ω. Mạch ngoài là một điện trở R =20 Ω. Biết cường độ dòng điện trong mạch là I = 0,5 A. Suất điện động của nguồn là

Câu 2 [38900] - [Loga.vn]

Trường hợp nào dưới đây có thể dùng đồng thời cả hai loại dòng điện xoay chiều và dòng điện không đổi

Câu 3 [32710] - [Loga.vn]

Phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực, rô to quay với tốc độ n vòng/s thì dòng điện do máy phát ra có tần số

Câu 4 [32032] - [Loga.vn]

Biểu thức suất điện động cảm ứng là:

Câu 5 [42001] - [Loga.vn]

Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch là \[i=6\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t-\frac{2\pi }{3} \right)\] A. Tại thời điểm t = 0, giá trị của i là

Câu 6 [40387] - [Loga.vn]

Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây không thuần cảm và tụ C mắc nối tiếp. Biết công suất tiêu thụ của điện trở và cuộn dây lần lượt là 80 W và 60 W. Công suất tiêu thụ của toàn mạch bằng

Câu 7 [45867] - [Loga.vn]

Một bóng đèn ghi 6V – 12W mắc vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua bóng là

Câu 8 [15123] - [Loga.vn]

Một dòng điện xoay chiều có biểu thức \[i=5\cos \left( 100\pi t \right)A\] chạy qua điện trở thuần R = 10 Ω. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở R

Câu 9 [34476] - [Loga.vn]

Trong không khí, để tính cảm ứng từ B của từ trường do dòng điện I chạy trong dây dẫn thẳng dài gây ra tại một điểm cách dây dẫn một khoảng r, ta dùng công thức nào sau đây

Câu 10 [41726] - [Loga.vn]

Dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz. Trong mỗi giây, dòng điện đổi chiều

Câu 11 [45280] - [Loga.vn]

Cho một điện tích thử q> 0 chuyển động trong một điện trường đều dọc theo đường sức điện, theo hai đoạn thẳng MN và NP. Biết rằng lực điện sinh công dương và MN dài hơn NP. Kết quả nào sau đây là đúng khi so sánh các công AMN và ANP của lực điện?

Câu 12 [34253] - [Loga.vn]

Vào thế kỷ 18 khi Napoléon chỉ huy quân Pháp tiến đánh Tây Ban Nha. Khi đội quân đi qua một cây cầu treo, viên chỉ huy đã dõng dạc hô “Một, hai” và toàn bộ binh lính đã bước đều răm rắp theo khẩu lệnh. Khi họ sắp tới đầu cầu bên kia thì đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm nổi lên, một đầu cầu bung ra và rơi xuống dòng sông. Sự cố trên liên tưởng đến hiện tượng gì trong vật lý?

Câu 13 [46334] - [Loga.vn]

Đơn vị đo của cường độ âm là

Câu 14 [24755] - [Loga.vn]

Đối với các dụng cụ tiêu thụ điện như quạt, tủ lạnh người ta nâng cao hệ số công suất là để?

Câu 15 [35976] - [Loga.vn]

Một viên Pin khi mua từ cửa hàng có ghi các thông số như hình vẽ. Thông số 1,5 V cho ta biết điều gì

Câu 16 [38836] - [Loga.vn]

Cường độ dòng điện trong mạch xoay chiều không phân nhánh có dạng i = \[2\sqrt{2}\]cos(100πt + π/2) A. Nếu dùng ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện qua mạch thì tại thời điểm t = 1 s Ampe kế chỉ giá trị:

Câu 17 [35643] - [Loga.vn]

Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos (\omega t)$ vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng:

Câu 18 [44542] - [Loga.vn]

Đặt điện áp u = $U_o$­cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng\[\sqrt{3}R\]. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó:

Câu 19 [32723] - [Loga.vn]

Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có tụ điện với điện áp xoay chiều hai đầu tụ điện là

Câu 20 [45265] - [Loga.vn]

Trong một mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện luôn

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook