Chi tiết đề thi

F- Đạo hàm 11

anhlonglol111
3 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
15
27 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [6874] - [Loga.vn]

Với $x\in \left( 0;\frac{\pi }{2} \right)$ thì hàm số $y=2\sqrt{\operatorname{s}\text{inx}}-2\sqrt{\cos x}$ có đạo hàm :

Câu 2 [35793] - [Loga.vn]

Tính đạo hàm của hàm số $y=\left( x-2 \right)\sqrt{{{x}^{2}}+1}$ .

Câu 3 [3022] - [Loga.vn]

Đạo hàm của hàm số $y=\frac{x+1}{{{2}^{x}}}$ là:

Câu 4 [31448] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)=\frac{2x+1}{1-x}\]. Phương trình \[f'\left( x \right)+f''\left( x \right)=0\] có nghiệm là:

Câu 5 [26236] - [Loga.vn]

Đạo hàm của hàm số $f\left( x \right)=\sqrt{2-3{{x}^{2}}}$ bằng biểu thức nào sau đây ?

Câu 6 [6875] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=-2017{{e}^{-x}}-3{{e}^{-2x}}.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 7 [27959] - [Loga.vn]

Hàm số $f(x)={{x}^{3}}+2{{x}^{2}}+4x+5$  có đạo hàm \[f'\left( x \right)\] là:

Câu 8 [31439] - [Loga.vn]

Tính đạo hàm của hàm số \[{{\left( {{x}^{3}}+2{{x}^{2}} \right)}^{10}}.\]

Câu 9 [31425] - [Loga.vn]

Tính đạo hàm cấp hai của hàm số \[f\left( x \right)={{x}^{3}}+{{x}^{2}}+1\] tại điểm \[x=2.\]

Câu 10 [5625] - [Loga.vn]

Tính đạo hàm của hàm số \[y={{3}^{x}}\].

Câu 11 [26025] - [Loga.vn]

Cho$\left( \frac{2-2x}{\sqrt{4x-1}} \right)'=\frac{ax-b}{\left( 4x-1 \right)\sqrt{4x-1}}$. Tính $E=\frac{a}{b}$ ?

Câu 12 [27704] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{2x-1}{x+1}.$ Đạo hàm của hàm số là


Câu 13 [28022] - [Loga.vn]

Tiếp tuyến $\Delta $ của đồ thị hàm số $y=\frac{3x-2}{x+2}$ tại điểm có hoành độ${{x}_{0}}=-3$. Khi đó $\Delta $ có hệ số góc k là

Câu 14 [5676] - [Loga.vn]

Cho \[f\left( x \right)={{\sin }^{2}}x-{{\cos }^{2}}x-x\]. Khi đó\[f'\left( x \right)\] bằng: 

Câu 15 [27356] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)=\left( {{x}^{3}}-x+3 \right){{\left( x+2 \right)}^{2}}.$ Mệnh đề nào đúng?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook