Chi tiết đề thi

Giữa học kì 1

Vietphamhaha
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [40773] - [Loga.vn]

Chất điểm có khối lượng 50 g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng biên độ bằng 10 cm và cùng tần số góc 10 rad/s. Cơ năng của dao động tổng hợp bằng 25 mJ. Độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng

Câu 2 [31702] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 10 g mang điện tích \[q=+{{6.10}^{-6}}C\] được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hòa trong điện trường đều mà véctơ cường độ điện trường có độ lớn E =\[{{10}^{4}}\]  V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10 m/${{s}^{2}}$ . Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là

Câu 3 [42154] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 0,4 s và biên độ là 10 cm. Động năng của vật khi qua vị trí cân bằng là 500 mJ. Lấy $π^2$= 10. Khối lượng của vật bằng

Câu 4 [37969] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động tuần hoàn, mỗi phút con lắc thực hiện được 360 dao động. Tần số dao động của con lắc là

Câu 5 [16259] - [Loga.vn]

Cho một vật m = 200 g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với phương trình lần lượt là \[{{x}_{1}}=\sqrt{3}\sin \left( 20t+\frac{\pi }{2} \right)\,cm\] và \[{{x}_{2}}=2\cos \left( 20t+\frac{5\pi }{6} \right)\,cm\].  Độ lớn của hợp lực tác dụng lên vật tại thời điểm \[t=\frac{\pi }{120}s\] là

Câu 6 [42442] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kỳ T = 2π s, quả cầu nhỏ có khối lượng m1. Khi lò xo có độ dài cực đại và vật m1 có gia tốc là –2 cm/$s^2$ thì một vật có khối lượng $m_2$ ($m_1$ = 2$m_2$)chuyển động dọc theo trục của lò xo đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với vật m1 có hướng làm lò xo nén lại. Biết tốc độ chuyển động của vật m2 ngay trước lúc va chạm là \[3\sqrt{3}\] cm/s Quãng đường mà vật $m_1$ đi được từ lúc va chạm đến khi vật $m_1$ đổi chiều chuyển động là

Câu 7 [30884] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 100 g, tích điện q = 5.${{10}^{-6}}$ C và lò xo có độ cứng k =10 N/m. Khi vật đang ở vị trí cân bằng, người ta kích thích dao động bằng cách tạo ra một điện trường đều theo phương nằm ngang dọc theo trục của lò xo và có cường độ E = ${{10}^{5}}$ V/m trong khoảng thời gian Δt = 0,05π s rồi ngắt điện trường. Bỏ qua mọi ma sát. Tính năng lượng dao động của con lắc khi ngắt điện trường.

Câu 8 [39519] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với phương trình \[x=10\sin \left( 5\pi t-\frac{\pi }{6} \right)\] (x đo bằng cm, t đo bằng s). Hãy chọn câu trả lời đúng:

Câu 9 [38710] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ là A. Khi động năng của vật bằng hai lần thế năng của lò xo thì vật cách vị trí cân bằng một đoạn bằng:

Câu 10 [30873] - [Loga.vn]

Chuyển động của vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là \[{{x}_{1}}=4\cos \left( 10t+\frac{\pi }{4} \right)\,cm\] và \[{{x}_{2}}=3\cos \left( 10t-\frac{3\pi }{4} \right)\,cm\].   Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook