Chi tiết đề thi

giữa học kì 1

ngocminh247
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [27944] - [Loga.vn]

Số nghiệm của phương trình: $\sin \left( x+\frac{\pi }{4} \right)=1$ thuộc đoạn   là:

Câu 2 [7204] - [Loga.vn]

Gọi S là tổng các nghiệm trong khoảng \[(0;\pi )\] của phương trình $\sin 2x=\frac{1}{2}.$ Tính S.

Câu 3 [26817] - [Loga.vn]

Giải phương trình $\sin 2x-{{\cos }^{4}}\frac{x}{2}-{{\sin }^{4}}\frac{x}{2}$.

Câu 4 [39096] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số chẵn ?

Câu 5 [510] - [Loga.vn]

Phương trình \[cot3x=cotx\] có mấy nghiệm thuộc ?

Câu 6 [20085] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình \[2\sin x-\sqrt{2}=0\] được biểu diễn trên đường tròn lượng giác ở hình bên là những điểm nào ? 

Câu 7 [178] - [Loga.vn]

Biểu diễn nghiệm của phương trình:

\[4\left( {{\sin }^{4}}x+{{\cos }^{4}}x \right)+\sin 4x\left( \sqrt{3}-1-\tan 2x\tan x \right)=3\]

trên đường tròn lượng giác. Số điểm biểu diễn là:

Câu 8 [29328] - [Loga.vn]

Phương trình \[2{{\cos }^{2}}x+\cos x-3=0\] có nghiệm là:

Câu 9 [5213] - [Loga.vn]

Cho phương trình:\[\left( cosx+1 \right)\left( cos2x-mcosx \right)=msi{{n}^{2}}x.\] Phương trình có đúng hai nghiệm thuộc đoạn \[\left[ 0;\frac{2\pi }{3} \right]\] khi:

Câu 10 [24598] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình $\sqrt{3}\cos x+\sin x=-2$ là:


Câu 11 [40541] - [Loga.vn]

Phương trình \[\sqrt{3}sin2x+cos2x=\sin x+y\sqrt{3}cosx\] tương đương với phương trình nào sau đây ?

Câu 12 [40972] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=tan\text{ }x\] tuần hoàn với chu kì:

Câu 13 [26023] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình: \[\cos x\cos 7x=\cos 3x\cos 5x\] là:

Câu 14 [225] - [Loga.vn]

Phương trình $\sin \left( 3x+\frac{\pi }{3} \right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng $\left( 0;\frac{\pi }{2} \right)$ ?

Câu 15 [44690] - [Loga.vn]

Phương trình $\left( \sqrt{3}\tan x+1 \right)\left( {{\sin }^{2}}x+1 \right)=0$ có nghiệm là:

Câu 16 [1853] - [Loga.vn]

Tập giá trị của hàm số $y=\cos x$ là:

Câu 17 [26881] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình $2\sin x+1=0$ được biểu  diễn  trên  đường  tròn  lượng  giác  ở  hình  bên  là những điểm nào ?


Câu 18 [5279] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình \[tan3x=tan\text{ }x\] là:

Câu 19 [23095] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình $\tan \,\,\,\tan x=-\frac{\sqrt{3}}{3}$ được biểu diễn trên đường tròn lượng giác ở hình bên là những điểm nào ?

Câu 20 [44778] - [Loga.vn]

Phương trình $c\text{os}3x-c\text{os}2x+9\sin x-4=0$ trên khoảng có tổng các nghiệm là

Câu 21 [33845] - [Loga.vn]

Giải phương trình $c\text{os}3x.\tan 4x=\sin 5x$.

Câu 22 [34700] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)={{\sin }^{2}}3x.$ Tính $f'\left( x \right)$ ?

Câu 23 [29874] - [Loga.vn]

Phương trình $\cos x=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ có tập nghiệm là:

Câu 24 [46509] - [Loga.vn]

Tất cả các nghiệm của phương trình $\tan x+\sqrt{3}\cot x-\sqrt{3}-1=0$ là:

Câu 25 [46495] - [Loga.vn]

Giải phương trình \[3si{{n}^{2}}\text{x}-2cos\text{x+}2\text{ }=0\].

Câu 26 [29316] - [Loga.vn]

Biểu diễn tập nghiệm của phương trình $\cos x+cos2x+cos3x=0$ trên đường tròn lượng giác ta được số điểm cuối là:

Câu 27 [40414] - [Loga.vn]

Tìm nghiệm của phương trình ${{\sin }^{2}}x+\operatorname{s}\text{inx}=0$ thỏa mãn điều kiện $-\frac{\pi }{2} < x < \frac{\pi }{2}$

Câu 28 [43761] - [Loga.vn]

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 29 [24035] - [Loga.vn]

Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số\[y=\frac{\cos x+2\sin x+3}{2\cos x-\sin x+4}\] Tính M,m.

Câu 30 [3593] - [Loga.vn]

Phương trình nào sau đây vô nghiệm?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook