Chi tiết đề thi

giữa kì 1 bb

leaderseventeen
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51672] - [Loga.vn]

Kí hiệu của phân tử ARN thông tin là

Câu 2 [51860] - [Loga.vn]

Cơ chế dẫn đến phát sinh đột biến gen là:

Câu 3 [51879] - [Loga.vn]

Hậu quả của đột biến gen là:

Câu 4 [51744] - [Loga.vn]

Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền?

Câu 5 [51939] - [Loga.vn]

Cấu trúc mang và truyền đạt thông tin di truyền là:

Câu 6 [51639] - [Loga.vn]

Quá trình nhân đôi của ADN theo nguyên tắc:

Câu 7 [51500] - [Loga.vn]

Nguyên tắc bổ sung của ADN dẫn đến hệ quả :

Câu 8 [51993] - [Loga.vn]

Nguyên tắc bổ sung giữa các nuclêôtit trên ADN với các nuclêôtit tự do trong quá trình tổng hợp ARN được thể hiện:

Câu 9 [51553] - [Loga.vn]

Đơn phân của phân tử ADN là nuclêôtit gồm 4 loại là:

Câu 10 [51431] - [Loga.vn]

Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền ?

Câu 11 [51509] - [Loga.vn]

Trong thụ tinh sự kiện quan trọng nhất là:

Câu 12 [51638] - [Loga.vn]

Nguyên tắc bổ sung là:

Câu 13 [51936] - [Loga.vn]

Chất mang và truyền đạt thông tin di truyền là

Câu 14 [51988] - [Loga.vn]

Yếu tố giúp cho phân tử ADN tự nhân đôi đúng mẫu là

Câu 15 [51991] - [Loga.vn]

Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?

Câu 16 [51878] - [Loga.vn]

Nguyên nhân của đột biến gen là:

Câu 17 [51764] - [Loga.vn]

Loại ARN nào có chức năng vận chuyển axitamin trong quá trình tổng hợp Prôtêin?

Câu 18 [51755] - [Loga.vn]

Quá trình tổng hợp ARN được thực hiện từ khuôn mẫu của:

Câu 19 [51968] - [Loga.vn]

Chiều xoắn của phân tử ADN là:

Câu 20 [51934] - [Loga.vn]

Tính đặc thù của mỗi loại prôtêin do yếu tố nào quy định?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook