Chi tiết đề thi

gương cầu lõm

lephihao2020
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50636] - [Loga.vn]

Trong pha của đèn pin có một bộ phận dùng để biến đổi chùm tia phân kì thành chùm tia song song . Theo em đó là loại gương gì ?

Câu 2 [50658] - [Loga.vn]

Ảnh của một vật in trên màng lưới của mắt là

Câu 3 [50883] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu sai:

Câu 4 [50885] - [Loga.vn]

Hãy xác định câu nào sau đây là đúng?

Câu 5 [50631] - [Loga.vn]

Người ta dùng gương cầu lõm hứng ánh sáng Mặt Trời để nung nóng vật là dựa trên tính chất nào của gương cầu lõm ?

Câu 6 [50778] - [Loga.vn]

Người lái xe ô tô dùng gương cầu lồi đặ ở phía trước mặt để quan sát các vật ở phía sau lung có lợi gì hơn là dùng gương phẳng?

Câu 7 [50630] - [Loga.vn]

Ảnh của một vật qua gương cầu lồi và gương phẳng có cùng điểm chung là :

Câu 8 [50672] - [Loga.vn]

Tác dụng nào sau đây KHÔNG phải do ánh sáng là tác dụng

Câu 9 [50706] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng

Vận tốc ánh sáng khi truyền trong không khí có giá trị bằng 300 000 000 m/s. khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất khoảng 150 000 000 km. Thời gian ánh sáng truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất là:

Câu 10 [50884] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây là sai?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook