Chi tiết đề thi

Hahaushsjeejsj

danhconvp1
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [3165] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cưỡng bức và dao động duy trì, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 2 [36188] - [Loga.vn]

Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(πt + j) cm. Tại thời điểm ban đầu vật có li độ 2 cm và đang chuyển động ngược chiều dương của trục tọa độ. Pha ban đầu của dao động điều hòa là

Câu 3 [45527] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ), trong đó ω có giá trị dương. Đại lượng ω gọi là

Câu 4 [42296] - [Loga.vn]

Chuyển động của con lắc đơn từ vị trí cân bằng về vị trí biên là

Câu 5 [40801] - [Loga.vn]

Trong trường hợp nào sau đây, sự tắt dần nhanh của dao động là có lợi

Câu 6 [39915] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình li độ được biểu diễn dưới dạng hàm cosin với biên độ 10 cm và tần số f = 2 Hz, pha ban đầu bằng π. Li độ của vật tại thời điểm t = 0,5 s bằng

Câu 7 [45526] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo khối lượng m và độ cứng k, đang dao động điều hòa. Tại một thời điểm nào đó chất điểm có gia tốc a, vận tốc v, li độ x và giá trị của lực hồi phục là

Câu 8 [40811] - [Loga.vn]

Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động điều hòa của nó sẽ:

Câu 9 [41893] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài l thực hiện được 8 dao động trong thời gian Δt. Nếu thay đổi chiều dài đi một lượng 0,7 m thì trong khoảng thời gian Δt đó nó thực hiện được 6 dao động. Chiều dài ban đầu l là

Câu 10 [37531] - [Loga.vn]

Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch là:

Câu 11 [38191] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về có biểu thức F = - 0,8cos 4t (N). Dao động của vật có biên độ là

Câu 12 [39502] - [Loga.vn]

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

Câu 13 [23727] - [Loga.vn]

 Một cây cầu được xây dựng năm 1940 qua eo biển Tokoma (Mĩ) chịu được trọng tải của nhiều xe ô tô nặng đi qua, nhưng sau 4 tháng, một cơn gió mạnh thổi qua khiến cầu đung đưa và gãy. Nguyên nhân của sự cố trên là:

Câu 14 [30481] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, vuông pha nhau có biên độ lần lượt là ${{A}_{1}}$ và${{A}_{2}}$ . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

Câu 15 [45910] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo nhẹ độ cứng k. Chu kì dao động riêng của con lắc là

Câu 16 [4643] - [Loga.vn]

Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương với phương trình \[{{x}_{1}}=5\cos 20t\,cm\] và \[{{x}_{2}}=5\sqrt{3}\cos \left( 20t-\frac{\pi }{2} \right)\,cm\]. Vận tốc cực đại của chất điểm là:

Câu 17 [35863] - [Loga.vn]

Vật dao động tắt dần có:

Câu 18 [30475] - [Loga.vn]

Một chất điểm có khối lượng m, dao động điều hòa quanh vị trí cần bằng O với tần số góc w, biên độ A. Lấy gốc thế năng tại O. Khi ly độ là x thì thế năng \[{{\text{W}}_{t}}\] tính bằng biểu thức:

Câu 19 [37810] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn gồm sợi dây có khối lượng không đáng kể, không dãn, có chiều dài l và viên bi nhỏ có khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điều hoà ở nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của viên bi thì thế năng của con lắc này ở li độ góc α có biểu thức là:

Câu 20 [44859] - [Loga.vn]

Cơ năng của con lắc đơn có chiều dài l, vật có khối lượng m, tại nơi có gia tốc g, khi dao động bé với biên độ góc α0.được xác định bằng công thức

Câu 21 [45860] - [Loga.vn]

Một lò xo giãn ra 2,5 cm khi treo và nó một vật có khối lượng 250 g. Chu kì của con lắc được tạo thành như vậy là bao nhiêu ? Cho g = 10 m/$s^2$.

Câu 22 [23729] - [Loga.vn]

Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực $\text{F = }{{\text{F}}_{\text{0}}}\text{cos}\left( \text{ }\!\!\pi\!\!\text{ ft} \right)$ (N) (với ${{\text{F}}_{\text{0}}}$ và f không đổi, t tính bằng s). Tần số dao động cưỡng bức của vật là:

Câu 23 [32035] - [Loga.vn]

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo?

Câu 24 [31611] - [Loga.vn]

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài l đang dao động điều hòa. Tần số góc của dao động này là:

Câu 25 [40785] - [Loga.vn]

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hòa. Biết tại vị trí cân bằng của vật thì độ dãn của lò xo là \[\Delta {{l}_{0}}.\] Chu kì dao động của con lắc này là

Câu 26 [40743] - [Loga.vn]

Trong quá trình dao động điều hòa của con lắc đơn. Nhận định nào sau đây sai?

Câu 27 [37581] - [Loga.vn]

Biên độ dao động khi có sự cộng hưởng cơ phụ thuộc vào

Câu 28 [39888] - [Loga.vn]

Chiều dài của con lắc lò xo treo theo phương thẳng đứng khi vật ở vị trí cân bằng là 30 cm, khi lò xo có chiều dài là 40 cm thì vật nặng ở vị trí thấp nhất. Biên độ dao động của vật là

Câu 29 [39010] - [Loga.vn]

Khi biên độ của một vật dao động điều hòa giảm 2 lần thi năng lượng dao động:

Câu 30 [27477] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau về dao động điều hòa

(a) Vecto gia tốc của vật luôn hướng ra biên

(b) Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về phía vị trí cân bằng

(c) Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại.

(d) Chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra biên là nhanh dần.

(e) Vận tốc của vật có giá trị cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng

(f) Gia tốc của vật có giá trị cực đại khi vật ở biên dương.

Số phát biểu đúng là:

Câu 31 [35611] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 32 [39889] - [Loga.vn]

Một con lắc dao động tắt dần chậm. Biết cứ sau một dao động toàn phần năng lượng mất đi 3,96%. Biên độ con lắc giảm sau mỗi chu kỳ là:

Câu 33 [29688] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa có phươban đầu của dao động là:

Câu 34 [37746] - [Loga.vn]

Nói về một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng?

Câu 35 [38185] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 36 [4625] - [Loga.vn]

Trong hiện tượng cộng hưởng:

Câu 37 [39877] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động với biên độ 5 cm, lò xo có độ cứng 100 N/m. Cơ năng của con lắc bằng

Câu 38 [46331] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=10\cos (\pi t+\frac{\pi }{2})cm$. Tần số góc của vật là

Câu 39 [39352] - [Loga.vn]

Cơ năng của một vật có khối lượng m dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ A là

Câu 40 [5232] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa, vector gia tốc:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook