Chi tiết đề thi

hiếu lùn siêu cấp

vongolalambo1061412
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [47758] - [Loga.vn]

Công thoát êlectron của một kim loại là A = 3 eV. Cho hằng số Plăng h = 6,625.1$0^{-34$}$ Js ; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.1$068$ m/s. Giới hạn quang điện của kim loại này là

Câu 2 [43975] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A, tại vị trí cân bằng của lò xo giãn một đoạn ∆l, biết \[\frac{A}{\Delta l}=a<1\]. Tỉ số giữa độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu \[\left( \frac{{{F}_{dh\max }}}{{{F}_{dh\min }}} \right)\] trong quá trình dao động bằng

Câu 3 [35882] - [Loga.vn]

Vật có khối lượng m = 160 g được gắn vào phía trên lò xo có độ cứng k = 64 N/m đặt thẳng đứng, đầu dưới của lò xo cố định. Giả sử vật dao động điều hòa dọc theo phương thẳng đứng dọc theo trục lò xo \[\left( g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}} \right).\] Từ vị trí cân bằng, ấn vật xuống theo phương thẳng đứng một đoạn 2,5 cm và buông nhẹ. Lực đàn hồi lớn nhất và nhỏ nhất tác dụng lên giá đỡ là:

Câu 4 [55636] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng vào điểm cố định. Biết độ cứng của lò xo và khối lượng của quả cầu lần lượt là k = 80 N/m, m= 200g. Kéo quả cầu thẳng đứng xuống dưới sao cho lò xo dãn 7,5 cm rồi thả nhẹ cho con lắc dao động điều hòa. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng của quả cầu, gia tốc trọng trường\[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}\] . Khi lực đàn hồi có độ lớn nhỏ nhất, thế năng đàn hồi của lò xo có độ lớn là

Câu 5 [36071] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc $5^0$. Khi vật qua vị trí cân bằng thì người ta giữ chặt điểm chính giữa của dây treo, sau đó vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ góc bao nhiêu?

Câu 6 [57866] - [Loga.vn]

Trên một sợi dây đàn hồi có sóng dừng với bước sóng 1 cm. Trên dây có hai điểm A và B cách nhau 4,6 cm, tại trung điểm của AB là một nút sóng. Số nút sóng và bụng sóng trên đoạn dây AB (kể cả A và B) là

Câu 7 [46971] - [Loga.vn]

Hai điểm M, N nằm trên một phương truyền sóng nằm ngang có vị trí cân bằng cách nhau 8 cm. Sóng truyền theo hướng từ M đến N, là sóng ngang, có biên độ sóng là 4 cm, tần số sóng là 50 Hz và tốc độ truyền sóng là 6 m/s. Chọn kết luận đúng?

Câu 8 [35526] - [Loga.vn]

Hai điểm M, N cách nhau λ/3 cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ nguồn sóng, sóng truyền từ M đến N. Tại thời điểm t, li độ dao động tại M là 6cm đang chuyển động theo chiều dương, li độ dao động của N là -6cm. Khi phần tử tại M chuyển động đến biên lần thứ hai kể từ thời điểm t thì li độ tại N là:

Câu 9 [57121] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước giữa hai nguồn đồng bộ tần số 25 Hz, cách nhau S1S2 = 32 cm, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. M là điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn S1, S­2 và cách trung điểm I của S1S2 một khoảng 12 cm. Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn nằm trong đoạn thẳng MI là

Câu 10 [38852] - [Loga.vn]

Một sợi dây đàn hồi dài ℓ, hai đầu cố định, trên dây đang có sóng dừng với hai bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là:

Câu 11 [40703] - [Loga.vn]

Trong sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút sóng gần nhau nhất bằng

Câu 12 [40400] - [Loga.vn]

Trong một mạch dao động điện từ LC với L = 25 mH và C = 1,6 μF. đang có dao động điện từ. Ở thời điểm t, cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng 6,93 mA và điện tích trên tụ điện bằng 0,8 μC. Năng lượng của mạch dao động bằng

Câu 13 [45457] - [Loga.vn]

Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì 

Câu 14 [41846] - [Loga.vn]

Một dao động điều hòa dọc theo trục Ox với chu kì 2 s và biên độ 5 cm. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí biên âm. Vật dao động với phương trình

Câu 15 [45510] - [Loga.vn]

Một ống dây dài 50 cm có 2500 vòng dây. Đường kính ống dây bằng 2 cm. Cho một dòng điện biến đổi đều theo thời gian chạy qua ống dây. Sau thời gian 0,01 s dòng điện tăng từ 0 đến 3 A. Suất điện động tự cảm trong ống dây có độ lớn gần bằng

Câu 16 [45950] - [Loga.vn]

Một sóng điện từ truyền qua điểm M trong không gian. Cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E0 và B0. Khi cảm ứng từ tại M bằng 0,5B0 thì cường độ điện trường tại đó có độ lớn là

Câu 17 [31622] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng tần số có phương trình lần lượt là ${{x}_{1}}={{A}_{1}}\cos (\omega t+{{\varphi }_{1}})$ và ${{x}_{2}}={{A}_{2}}\cos (\omega t+{{\varphi }_{2}})$ Gọi ${{x}_{(+)}}={{x}_{1}}+{{x}_{2}}$và ${{x}_{(-)}}={{x}_{1}}-{{x}_{2}}$. Biết rằng biên độ dao động của ${{x}_{(+)}}$ gấp 3 lần biên độ dao động của ${{x}_{(-)}}$ . Độ lệch pha cực đại giữa ${{x}_{1}}$ và ${{x}_{2}}$ gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 18 [56963] - [Loga.vn]

Một lò xo và một sợi dây đàn hồi nhẹ có cùng chiều dài tự nhiên được treo thẳng đứng vào cùng một điểm cố định, đầu còn lại của lò xo và sợi dây gắn vào vật nặng có khối lượng m =100g như hình vẽ. Lò xo có độ cứng k1 = 10 N/m, sợi dây khi bị kéo dãn xuất hiện lực đàn hồi có độ lớn tỷ lệ với độ giãn của sợi dây với hệ số đàn hồi k2 = 30 N/m ( sợi dây khi bị kéo dãn tương đương như một lò xo, khi dây bị cùng luwjcj đàn hồi triệt tiêu ) Ban đầu vật đang ở vị trí cân bằng, kéo vật thẳng đứng xuống dưới một đoạn a = 5 cm rồi thả nhẹ. Khoảng thời gian kể từ khi thả cho đến khi vật đạt độ cao cực đại lần thứ nhất xấp xỉ bằng

.

Câu 19 [39536] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng 1/3 lần thế năng là

Câu 20 [47520] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương cùng tần số có phương trình \[{{x}_{1}}={{A}_{1}}c\text{os}\left( \omega \text{t+}\frac{\pi }{\text{2}} \right)(cm)\]và \[{{x}_{2}}={{A}_{2}}c\text{os}\left( \omega \text{t-}\frac{\pi }{\text{4}} \right)(cm)\]. Biết phương trình dao động tổng hợp là \[x=5c\text{os}\left( \omega \text{t+}\varphi \right)(cm)\]. Để (A1+A2) có giá trị cực đại thì \[\varphi \] có giá trị là:

Câu 21 [34487] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ khối lượng m, treo ở đầu một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể,dài l.Con lắc đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g.Nếu chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng thì thế năng của con lắc đơn ở li độ góc α là

Câu 22 [39516] - [Loga.vn]

Khi một chất điểm dao động điều hòa, chuyển động của chất điểm từ vị trí cân bằng ra vị trí biên là chuyển động

Câu 23 [40734] - [Loga.vn]

Sự cộng hưởng xảy ra khi

Câu 24 [32818] - [Loga.vn]

Tại một nơi, chu kỳ dao động điều hòa của một con lắc đơn là 2,0 s. Sau khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kỳ dao động điều hòa của nó là 2,2 s. Chiều dài ban đầu của con lắc này là

Câu 25 [47038] - [Loga.vn]

Dao động của con lắc đồng hồ là

Câu 26 [41428] - [Loga.vn]

Sóng ngang có tần số f truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài, với tốc độ 3 m/s. Xét hai điểm M và N nằm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng x. Đồ thị biểu diễn li độ sóng của M và N cùng theo thời gian t như hình vẽ. Biết $t_1$= 0,05 s. Tại thời điểm $t_2$, khoảng cách giữa hai phần tử chất lỏng tại M và N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 27 [45403] - [Loga.vn]

Để đo tốc độ truyền sóng v trên mặt chất lỏng, người ta cho nguồn dao động theo phương thẳng đứng với tần số f = 100 (Hz) ± 0,02% chạm vào mặt chất lỏng để tạo thành các vòng tròn đồng tâm lan truyền ra xa. Đo khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp trên cùng một phương truyền sóng thì thu được kết quả d = 0,48 (m) ± 0,66%. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là

Câu 28 [32072] - [Loga.vn]

Trên sợi dây dài có sóng ngang hình sin truyền qua. Hình dạng của một đoạn dây tại hai thời điểm \[{{t}_{1}}~v\grave{a}\text{ }{{t}_{2}}~\] có dạng như hình vẽ bên. Trục Ou biểu diễn li độ của các phần tử M và N ở các thời điểm. Biết \[{{t}_{2}}~-\text{ }{{t}_{1}}~\] bằng 0,05 s, nhỏ hơn một chu kì sóng. Tốc độ cực đại của một phần tử trên dây bằng?

Câu 29 [57816] - [Loga.vn]

Sóng dừng hình thành trên một sợi dây đàn hồi OB, với đầu phản xạ B cố định và tốc độ lan truyền $v=400cm/s$. Hình ảnh sóng dừng như hình vẽ

. Sóng tới tại B có biên độ A = 2 cm, thời điểm ban đầu hình ảnh sợi dây là đường (1), sau đó các khoảng thời gian là 0,005 s và 0,015 s thì hình ảnh sợi dây lần lượt là (2) và (3). Biết ${{x}_{M}}$ là vị trí phần từ M của sợi dây lúc sợi dây duỗi thẳng. Khoảng cách xa nhất giữa M tới phần tử sợi dây có cùng biên độ với M là

Câu 30 [30154] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa của sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp tại A và B dao động cùng pha với tần số \[f=15\]Hz. Tại điểm M cách A và B lần lượt là ${{d}_{1}}$ = 23 cm và ${{d}_{2}}$ = 26,2 cm sóng có biên độ dao động cực đại, giữa M và đường trung trực của AB còn có một đường không dao động. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

Câu 31 [56625] - [Loga.vn]

Hiện nay người ta thường dùng cách nào để làm giảm hao phí khi truyền tải điện năng

Câu 32 [14683] - [Loga.vn]

Bản chất dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các

Câu 33 [54559] - [Loga.vn]

Đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử điện trở thuần R và cuộn dây thuần cảm L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là

Câu 34 [54508] - [Loga.vn]

Máy phát điện một pha có rôto là phần ứng và máy phát điện xoay chiều ba pha giống nhau ở điểm nào sau đây?

Câu 35 [32404] - [Loga.vn]

Điện trở suất của một vật dẫn kim loại phụ thuộc vào

Câu 36 [38840] - [Loga.vn]

Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng có tần số là:

Câu 37 [43743] - [Loga.vn]

Để một máy phát điện xoay chiều roto có 8 cặp cực phát ra dòng điện tần số là 50Hz thì roto quay với tốc độ:

Câu 38 [55814] - [Loga.vn]

Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rôto

Câu 39 [35613] - [Loga.vn]

Bốn vật kích thước nhỏ A, B, C, D nhiễm điện. Vật A hút vật B nhưng đẩy vật C, vật C hút vật D. Biết A nhiễm điện dương thì các vật còn lại:

Câu 40 [34214] - [Loga.vn]

Một khung dây phẳng đặt trong từ trường đều \[B={{5.10}^{-2}}T\] . Mặt phẳng khung dây hợp với \[\overrightarrow{B}\] một góc \[\alpha \text{ }=\text{ }{{30}^{0}}\] . Khung dây giới hạn bởi diện tích \[12\text{ }c{{m}^{2}}\]. Độ lớn từ thông qua diện tích S là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook